Виконання бюджету Стрийського району та районного бюджету у січні-травні 2019 року

11 червня

im22age1За січень-травень 2019 року поступлення податків і зборів до загального фонду зведеного бюджету Стрийського району складають в сумі 112,9 млн.грн, що становить 40,1 відсотка до уточнених річних бюджетних призначень при належних 41,7 відсотка та 109,2 відсотка до уточнених місячних бюджетних призначень.

Поступлення податків і зборів до загального фонду районного бюджету складають в сумі 78,1 млн.грн, що становить 36,5 відсотка при належних 41,7 відсотка дорічних бюджетних призначень та 104,3 відсотка до уточнених місячних бюджетних призначень.

Загалом, до загального фонду бюджету Стрийського району за січень-травень 2019 року поступило податків і зборів на 9,3 млн.грн, або на 9,0 відсотків більше, ніж за січень-травень 2018 року. По районному бюджету поступило доходів на 6,3 відсотка, або на 4,6 млн.грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

За січень-травень 2019 року поступлення податку на доходи фізичних осіб становлять в сумі 73,5 млн.грн, що становить 35,7 відсотка до річних бюджетних призначень, 102,0 відсотка до уточнених місячних бюджетних призначень та ріст до аналогічного періоду 2018 року становить 3,2 млн.грн, або на 4,5 відсотка. Такий низький ріст пояснюється авансовою сплатою даного податку в грудні місяці 2018 року по ТзОВ «Леоні» в сумі 10,8 млн.грн. По зазначеному підприємству поступлення податку на доходи фізичних осіб у звітному періоді склали 24,1 млн.грн, що на 7,3 млн.грн, або на 23 відсотки менше, ніж за аналогічний період 2018 року.

 

За звітний період виконання доходів загального фонду до місячних призначень досягли всі місцеві бюджети району.  

Видаткова частина зведеного бюджету Стрийського району за січень-травень 2019 року разом із трансфертами із Державного бюджету по загальному фонду виконана в сумі 222,2 млн. гривень, що становить 87 відсотків до уточненого плану на січень-травень 2019 року та 38 відсотків до уточненого плану на рік (уточнений план на рік становить -581,9 млн.гривень).

В загальній сумі витрат зведеного бюджету району видатки на оплату праці із нарахуваннями становлять 118,5 млн.грн, оплату енергоносіїв -16,3 млн.грн, медикаментів –0,4 млн.грн, оплата за продукти харчування -3,9 млн.грн.

Витрати на соціальний захист населення з врахуванням субвенції із Державного бюджету протягом січня - травня 2019 року проведені в сумі 56,9 млн.грн.

Станом на 01.06.2019 року заборгованості з виплати заробітної плати із нарахуваннями працівникам бюджетних установ Стрийського району, немає.

Власні надходження бюджетних установ Стрийського району в цілому по району на 2019 рік затверджені в сумі 12201,3 тис. гривень. Станом на 01.06.2019 уточнений план по власних надходженнях бюджетних установ складає 13108 тис.гривень.

За дорученням голови районної державної адміністрації від 17 травня 2019 року №35 збільшено плановий обсяг платних послуг та інших надходжень на суму 2,6 млн.гривень (Уточнений план становитиме 14,8 млн.гривень), що складає 121,3 відсотка до затвердженого плану на 2019 рік.

Фактичні поступлення за січень - травень 2019 року в цілому по району склали 6874,2 тис.гривень, з яких:

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 5967,8 тис.грн;

інші джерела власних надходжень – 906,4 тис.грн.

Ріст фактичних надходжень за січень-травень 2019 року по власних надходженнях по бюджетних установа

Стрийського району в цілому у порівнянні із фактичними поступленнями аналогічного періоду 2018 року становить 1642,0 тис.гривень, або 131,4 відсотки (фактичні поступлення за січень-травень 2019 року склали – 6874,2тис.гривень).