Держзакупівлі

річний план закупівель

на 2018 рік

Конкретна назва предмета закупівлі

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)

ДК 021:2015

Коди згідно з  КЕКВ Розмір бюджетного призначення  за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітка
1 2 3 4 5 6 7

Папір ксероксний,

папір для друку,

канцелярські товари-

30190000-1

2210 3840,00 Пряма закупівля Протягом року Державний бюджет
Канцтовари

Канцелярські товари

30190000-1

2210 5950,00 Пряма закупівля

Протягом року

Державний бюджет
Бензин Бензин- 09132000-3 2210 3660,00 Пряма закупівля

Протягом року

Державний бюджет
Разом предмети, матеріали, обладнання та інвентар 13450,00  
Заправка катриджів Ремонт, технічне обслуговування персональних комп’ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги – 50300000-9 2240 5000,00 Пряма закупівля

Протягом року

Державний бюджет
Абонентська плата за телефон та міжміські розмови

Послуги телефонного зв’язку та передачі даних

64210000-1

2240 11400,00 Пряма закупівля

Протягом року

Державний бюджет
Плата за інтернет

Інтернет – послуги

72400000-4

2240 8400,00 Пряма закупівля

Протягом року

Державний бюджет
Обслуговування сайту райдержадміністрації

Послуги у сфері комп’ютерних мереж

72700000-7

2240 1500,00 Пряма закупівля Протягом року Державний бюджет
Разом оплата послуг (крім комунальних) 26 300,00      

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від 29 січня 2018 року № 1

_______________________________________________________________________________________________

Доповнення до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік

Конкретна назва предмета закупівлі

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)

ДК 021:2015

Коди згідно з  КЕКВ Розмір бюджетного призначення  за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітка
1 2 3 4 5 6 7
Бензин

Бензин-

09132000-3

2210 20000 (двадцять тисяч грн..) допорогова закупівля листопад місцевий бюджет

Канцелярські товари

Канцелярські товари

30190000-1

2210 3000(три тисячі грн.) пряма закупівля

листопад

місцевий бюджет

Канцелярський папір

канцелярські товари-

30190000-1

2210 6600 (шість тисяч шістсот грн.) пряма закупівля

листопад

місцевий бюджет
Передплата газет

Газети

22210000-5

2210 4400 (чотири тисячі чотириста грн.) пряма закупівля

листопад

місцевий бюджет
Придбання монітора,клавіатури, миші, USB- flash- накопичувачів

Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів

30237000-9

2210 2760 (дві тисячі сімсот шістдесят грн..) пряма закупівля листопад Місцевий бюджет
Кондиціонери

Кондиціонери

39717200-3

2210 20000 (двадцять тис. грн..) допорогова закупівля листопад Місцевий бюджет
Офісні меблі

Офісні меблі

39122000-3

2210 181400 сто вісімдесят одна тисяча чотириста грн..) допорогова закупівля листопад Місцевий бюджет

Разом по КЕКВ                                      2210

 

238160,00

Абонентська плата за телефон

Послуги телефонного зв’язку та передачі даних

64210000-1

2240 13500 (тринадцятьтисяч п’ятсот грн.) пряма закупівля

листопад

місцевий бюджет
Плата за доступ до інтернету

інтернет-послуги

7240000-4

2240 6900(шість тисяч девятсот грн.) пряма закупівля

листопад

місцевий бюджет
Оплата послуг по SMSповідомленнях

Послуги телефонного зв’язку та передачі даних

64210000-1

2240 5000 (п’ять тисяч грн.) пряма закупівля

листопад

місцевий бюджет
Заправка катрічів

Ремонт, технічне обслуговування персональних комп’ютерів, офісного телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги 

50300000-8

2240 10000 (десять тисяч  грн.) пряма закупівля

листопад

місцевий бюджет
Створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі класу “1”

Послуги зі впровадження програмного забезпечення

72263000-6

2240 20000(двадцять тис. грн.) Допорогова закупівля

листопад

місцевий бюджет
Придбання програмного продукту- системи захисту інформації ”ЛОЗА”

Пакети програмного забезпечення для захисту даних

48732000-8

2240 4000 (чотири тис. грн.) пряма закупівля

листопад

місцевий бюджет
Придбання програмного забезпечення MscrosoftOffice

Пакети програмного забезпечення для захисту даних

48732000-8

2240 6600 (шість тисяч шістсот грн..) пряма закупівля

листопад

місцевий бюджет
Придбання програмного продукту антивірусного захисту інформації

Пакети програмного забезпечення для захисту даних

48732000-8

2240 1000 (одна тисячі грн.) пряма закупівля

листопад

місцевий бюджет
Комплекс організаційно-технічних заходів за станом пожежної сигналізації архівного відділу

Охоронне, протипожежне,поліцейське та оборонне обладнання 

35000000-4

2240 29685(двадцать девять тисяч шістсот вісімдесять пять грн.) допорогова закупівля листопад місцевий бюджет

Разом по КЕКВ                                     2240

96685,00
Комп’ютери

Персональні комп’ютери

30213000-5

3210 100000 (сто  тис. грн.) допорогова закупівля листопад Місцевий бюджет
Принтери

Комп’ютерне обладнання

3020000-1

3210 45000 (сорок п’ять тис. грн..) Допорогова закупівля листопад Місцевий бюджет
Разом по КЕКВ                                    3210 145000,00

Затверджений рішенням тендерного комітету від 6 листопада 2017 року № 4

Доповнення до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік

Конкретна назва предмета закупівлі

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)

ДК 021:2015

Коди згідно з  КЕКВ Розмір бюджетного призначення  за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітка
1 2 3 4 5 6 7
Бензин

Бензин

09132000-3

2210 20000,0(двадцять тисяч г  рн.) допорогова закупівля листопад Місцевий бюджет
Дизельне пальне

Дизельне пальне

09134200- 9

2210 45000,0(сорок п’ять тисяч грн.) допорогова закупівля листопад Місцевий бюджет

Затверджений рішенням тендерного комітету від 26 жовтня 2017 року № 3

Доповнення до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік

Конкретна назва предмета закупівлі

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)

ДК 021:2015

Коди згідно з  КЕКВ Розмір бюджетного призначення  за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітка
1 2 3 4 5 6 7

Папір ксероксний,

Канцелярські товари

папір для друку,

канцелярські товари-

30190000-1

2210 29000 (двадцять  дев»ять тисяч грн.) допорогова закупівля травень Державний та місцевий бюджет
Бензин Бензин-09132000-3 2210 45000 (сорок п»ять тисяч грн..) допорогова закупівля травень Державний та місцевий бюджет
Господарські това(миючі та дезинфікуючі засоби) Мийні засоби -39830000-8 2210 9000(дев»ять тисяч грн.) допорогова закупівля травень Місцевий бюджет

Господарські товари

Електричні лампи розжарення-

31510000-4

2210 3000(три тисячі грн.) допорогова закупівля травень Місцевий бюджет
Господарські товари

Дверні замки-

44521110-2

2210 2000(дві тисячі ) допорогова закупівля травень Місцевий бюджет
Комплектуючі до комп»ютерів Частини, аксесуари та приладдя до комп»ютерів-30237000-9 2210 9000(дев»ять тисяч грн.) допорогова закупівля травень Місцевий бюджет
Придбання запчастин для автомобілів

Запасні частини різні-

34913000-0

2210 7000(сім тисяч грн.) допорогова закупівля травень Місцевий бюджет
Придбання оргтехніки Комп»ютерне  обладнання-3020000-1 2210 32000 (тридцять дві тисячі грн.) допорогова закупівля травень Місцевий бюджет
Придбання програмного забезпечення для бухгалтерії

Послуги з розробки програмного забезпечення для створення документів

72212310-5

2210 4000 (чотири тисячі грн.) допорогова закупівля травень Місцевий бюджет
Придбання марок

Марки

22410000-7

2210 2500(двадцять п»ять тисяч грн..) допорогова закупівля травень
Придбання газет

Газети

-22210000-5

2210 3500( три тисячі п»ятсот грн.) допорогова закупівля травень Місцевий бюджет
Всього предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 146000,00

Абонентська плата за телефон та міжміські розмови

Послуги телефонного зв»язку та передачі даних-

64210000-1

2240 29800,0 (двадцять дев»ять  тисяч вісімсот г  рн..) допорогова закупівля

травень

Державний та місцевий бюджет

Плата за досту до інтернету

та обслуговування сайту райдержадміністрації

інтернет-послуги

7240000-4

2240 11100,0 (одинадцять тисяч сто грн...) допорогова закупівля травень Державний та місцевий бюджет
Плата за надання в користування каналу ММТР та технічне обслуговування МТЗ. Обслуговування комп»ютерів Ремонт, технічне обслуговування персональних комп»ятерів, офісного телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги  -50300000-8 2240 9500 (дев»ять тисяч п»ятсот гривень) допорогова закупівля травень Державний та місцевий бюджет
Ремонт автомобіля

Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів

50112000-3

2240 9000( дев»ять тисяч грн.) допорогова закупівля травень Місцевий бюджет
Обслуговування програмного забезпечення ЦНАПУ та

Обслуговування програмного забезпечення

72261000-2

2240 18000(дев»ять тисяч грн.) допорогова закупівля травень Місцевий бюджет
Страхування  автомобіля

Полуги зі страхування транспортних засобів-

66514110

2240 700(сімсот гривень) допорогова закупівля травень Місцевий бюджет
Всього оплата комунальних послуг 2240 78100,00

Затверджений рішенням тендерного комітету від 18 травня 2017 року № 2

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2017 рік

Стрийська районна державна адміністрація

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ/и(особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерне документації Примітка
1 2 3 4 5 6 7 8

_

_ _ _ _ _ _ _

Затверджений рішенням тендерного комітету від 30.01.2017 року № 1

 

________________________________________________________________________________________________

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на _2016_ рік 
Відділ освіти Стрийської райдержадміністрації

ЄДРПОУ: 36742802

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

код 35.11.1 - енергія електрична (Енергія електрична)

2273

1 168 075,00 грн. з ПДВ (один мільйон сто шістдесят вісім сімдесят п’ять  гривень 00 копійок)

Переговорна процедура

Грудень 2015р.

 

код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (централізоване постачання теплової енергії)

2271

1 094 496,00 грн. з ПДВ (один мільйон дев’яносто чотири тисячі чотириста дев’яносто шість гривні 00 копійок)

Переговорна процедура

Грудень 2015р.

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.12.2015р. № б/н .


Зміни до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на _2016_ рік 
Відділ освіти Стрийської райдержадміністрації

ЄДРПОУ: 36742802

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

код 80.20.1 - Послуги систем безпеки (79710000-4 Охоронні послуги)

2240

267 000,00 грн. з ПДВ (двісті шістдесят сім тисяч гривень 00 коп.)

Запит цінових пропозицій

лютий  2016р.

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.02.2016р. № б/н .


Зміни до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на _2016_ рік 
Відділ освіти Стрийської райдержадміністрації

ЄДРПОУ: 36742802

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

код 06.20.1 - газ природний, скраплений або в газоподібному стані
(Природний газ - 09123000-7)

2274

8 014 860,10 грн. з ПДВ (вісім мільйонів чотирнадцять тисяч вісімсот шістдесят гривень 10 коп)

Відкриті торги

Січень 2016р.

 

код 49.31.2 - Послуги міського та приміського пасажирського наземного транспорту, інші (Нерегулярні пасажирські перевезення – 6014000-1)

2240

275 000,00 грн. з ПДВ    (двісті сімдесят п’ять тисяч гривень)

Запит цінових пропозицій

Січень 2016р.

 

код 10.71.1 - вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (хліб – 15811100-7)

2230

600 000,00 грн. з ПДВ     (шістсот тисяч гривень)

Відкриті торги

Січень 2016р.

 

код 02.20.1 - деревина необроблена (Паливна деревина – 03413000-8)

2275

1 910 000,00 грн. з ПДВ (один мільйон дев’ятсот десять  тисяч гривень)

Відкриті торги

Січень 2016р.

 

код 19.20.2 - паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин – 09132000-3)

2210

292 860,00 грн. з ПДВ (двісті дев’яносто дві тисячі вісімсот шістдесят гривень)

Запит цінових пропозицій

Січень 2016р.

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14.01.2016р. № б/н .


Зміни до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на _2016_ рік
Відділ освіти Стрийської райдержадміністрації

ЄДРПОУ: 36742802

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

код  35.22.1 - Розподіляння газоподібного палива трубопроводами

(допоміжні газорозподільні послуги – 45231223-4)

2274

731 025,00 грн. з ПДВ (сімсот тридцять одна тисяча двадцять п’ять гривень 00 коп)

Переговорна процедура

Січень 2016р.

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.01.2016р. № б/н .