Розвиток малого та середнього підприємництва у Стрийському районі

Ефективний розвиток економіки району, збільшення надходжень до  бюджетів всіх рівнів, а також вирішення соціальних проблем, у тому числі зменшення безробіття, підвищення життєвого рівня людей в значній мірі залежить від діяльності суб’єктів підприємництва. На даний час в районі працює 1 велике, 9 середніх, 212 малих  підприємств та 2066 фізични осіб-підприємців.

За 9 місяців 2017 року зареєстровано 232 суб’єкти господарювання в т.ч. 40 юридичних та 192 фізичних осіб–підприємців. Новостворені підприємства будуть здійснювати свою діяльність у галузі сільського господарства (9 господарств), торгівлі (5 підприємств), промисловості (4 підприємства), інша діяльність (5 суб’єктів господарювання).

У сфері бізнесу працює понад 13,5 тис. осіб. Протягом 9-ти місяців 2017 року суб’єктами підприємництва створено 388  нових робочих місць, в тому числі 236 нових робочих місць створено юридичними особами та 152 нових робочих місць – фізичними особами – підприємцями. Частка надходжень від малого підприємництва до бюджетів всіх рівнів становить 15,6%. Частка виробленої малими підприємствами продукції у загальних обсягах району становить 17,7%.