Соціально-економічний розвиток району

На Львівщині розпочали розробку Стратегії розвитку області на період до 2027 року

В області розпочали розробку Стратегії розвитку Львівщини на період до 2027 року та проекту Плану заходів на 2021-2023 роки з їх реалізації. Про це, 13 травня, розповіли під час брифінгу у Львівській ОДА.

«Розробка Стратегії Львівської області до 2027 року зумовлена в першу чергу завершенням діючої Стратегії у 2020 році, а також початком розробки державних стратегічних документів, в тому числі державної стратегії регіонального розвитку, яку розпочинає Міністерство регіонального розвитку України. Стратегія синхронізована з планувальним періодом, яким користується Євросоюз, також це паралельна розробка Плану заходів, який міститиме конкретні проекти, які ми будемо реалізовувати», - розповіла т.в.о. директора департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації Марта Бухтіярова.

У відповідності до нових вимог законодавства при розробці нової Стратегії обов’язковим є врахування підходу смарт-спеціалізації, що вимагатиме тісної співпраці 4 секторів: влади, науки, бізнесу та громадськості. Нова Стратегія має сприяти соціально-економічному розвитку області, бути основою для розробки в подальшому програм та проектів регіонального розвитку, створювати нові точки зростання для збалансованого розвитку усієї території області.

«Щонайменше одна стратегічна ціль повинна містити в собі елемент смарт-спеціалізації  - це та ціль, яка дасть інноваційний поштовх для розвитку не лише певної галузі, а й розвитку суміжних галузей. Також це обов’язкове проведення оцінки впливу стратегічного документу на екологію, яка буде розроблятися після погодження попереднього проекту Стратегії. Є розпорядження голови Львівської облдержадміністрації про початок розробки Стратегії, а також затверджено склад керівного комітету, 15-ти галузевих робочих груп, які будуть напрацьовувати стратегічні цілі, завдання та операційні цілі. До складу цих робочих груп входять 339 осіб, переважно це громадські організації, освітні установи та інші. Вже є попереднє бачення по стратегічних цілях. Пропонується не змінювати кількість стратегічних цілей, водночас існує доцільність заміни старих цілей на більш актуальні. Наприклад, стратегічну ціль «Відкриті кордони», яка в чинній стратегії має найменший відсоток виконання пропонується виключити у новому стратегічному документі. Натомість, пропонується передбачити нову стратегічну ціль. Також обговорюється можливість включення частини напрямів стратегічної цілі «Розвинуте село» в стратегічну ціль «Конкурентоспроможна економіка», іншу частину – у «Якість життя». Це буде затверджуватись відповідними робочими групами і виноситись на погодження керівного комітету. І результаті ми повинні отримати стратегічний документ області який до 1 грудня маємо подати на затвердження ЛОР», - додала Марта Бухтіярова.

Рішення про початок розробки Стратегії мають прийняти на сесії ЛОР, яка запланована 21 травня. Вже відбулось засідання керівного комітету та 2-х фокус груп. Перші робочі групи проведуть вже у травні.

Відтак, громадськість, представників бізнес асоціацій закликають долучатись до розробки Стратегії.

__________________________________________________________________________________

ЗВІТ

Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Стрийського району за 2017 рік

Основною діяльністю Стрийської районної державної адміністрації є реалізація державної політики у сфері соціально-економічного, культурного розвитку території та наповнення бюджету шляхом виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та розпорядчих документів голів облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконання державних і регіональних програм.

Протягом 2017 року районна державна адміністрація спільно із районної радою, депутатським корпусом, органами місцевого самоврядування працювала над вирішенням багатьох завдань, які були поставлені Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Стрийського району на 2017 рік.


           Економічну діяльність району забезпечує промисловість, аграрний сектор та сфера послуг. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ. За 2017 рік підприємствами району реалізовано продукції на суму 2 млрд. 94 млн. грн, а це на 31,1 % більше ніж за 2016 рік.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу становив 33,8 тис.гр, що на 31,0 % більше 2016 року.

Протягом звітного року в районі проводилась робота щодо підвищення ефективності функціонування промислового комплексу району шляхомсупроводу вже існуючих інвесторів та введення в дію нових виробничих потужностей. Зокрема, на базі фермерського господарства «Добра корівка» розпочато будівництво, яке включає в себе три черги. На даний час введено в експлуатацію I чергу будівництва - завод по виробництву сиру потужністю 1,5 т молока в добу (150 кг сиру). Технічні можливості, завдяки імпорту обладнання, до кінця року зросли до 30 т молока в добу (3 т сиру).

Після шестирічного простою і відновлення у грудні 2016 року роботи Угерського спиртового заводу на підприємстві виробляється спиртовмісна продукція технічного та побутового призначення – органічних розчинників для поліграфічних підприємств, засоби для тонування деревини тощо. У 2017 році завод наростив обсяги виробництва на 80% в порівнянні з груднем 2016. На даний час на підприємстві працює 105 працівників. Середня заробітна плата у 2017 році складала понад 7 тис. грн.

У 2017 році проведено реконструкцію виробничих приміщень та відновлено виробництво на ТзОВ «Меблевий комбінат «Стрий» в с.Гірне, де створено понад 250 нових робочих місць.

Аграрний сектор. У 2017 році обсяг виробництва валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств району становив 636,2 млн. грн., порівняно з 2016 роком збільшився на 72,7 млн.грн.

Частка продукції рослинництва у загальному обсязі сільськогосподарського виробництва у минулому році склала 39,1 %, (249 млн.грн), що порівняно з 2016 р. більше на 5,3 % (+23,2 млн.грн).

Посівні площі по всіх категоріях господарств становили 26,64 тис. га, що на 1618 га більше, ніж в 2016 році. Це досягнуто за рахунок введення в сільськогосподарський оборот не витребуваних паїв та продажу права оренди земель державної форми власності через аукціони.

Слід відмітити сталу тенденцію збільшення площі орендованих пайових земель 2017 року до 2016 р. на 2432га та збільшення розмірів орендної плати на 10 млн. 125 тис. грн., або на 63 відсотки.

Середня вартість орендної плати за пайову землю в 2017 р. становила       1 473 грн. за гектар, що на 428 грн. більше ніж було виплачено в 2016 р.

По с/г підприємствах району за результатами роботи за 2017 рік середня врожайність   зернових культур становить 54,1 ц/га, що на 1,8 ц/га більше від середньообласного показника.

Тваринництво. У 2017 р. всіма категоріями господарств вироблено тваринницької продукції на 387 млн. гривень, що більше порівняно з 2016 р. на 49,5 млн грн.

            Найбільшу частку у виробництві валової продукції тваринництва с/г підприємств становить свинарство 81,1% (263,4 млн. грн.), яке дало приріст виробництва 121,7% до минулого року.

У 2017р. сільськогосподарські підприємства району (крім малих) виробили 26696 т м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) та 646 т молока. Відносно 2016р. обсяг виробництва м’яса збільшився на 12,6%, обсяг виробництва молока – на 33,0%.

Загальна кількість великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) на 1 січня 2018р. відносно 1 січня 2017р. зросла на 18,3% і становила 446 голів, у тому числі кількість корів – на 20,2% (220 голів).

Найбільш потужним підприємством у виробництві продукції тваринництва є ТзОВ „Галичина–Захід”, частка якого у структурі виробництва свинини області становить 48 відсотків .

Відрадно, що в галузі скотарства завдяки приватним інвестиціям групи ФГ «Фаворит КІМ» та ФГ «Добра корівка» нарощується виробництво високоякісної молочної продукції, створено сучасну козячу ферму на 1000 голів, запрацював завод по виробництву твердих сирів. Торгова марка «Мукко» користується   попитом споживачів .

Аудит земель сільськогосподарського призначення. Протягом вересня-грудня 2017 року було проведено аудит використання земель сільськогосподарського призначення в розрізі користувачів територіальних одиниць району. Це дозволило створити електронну базу даних та відкрило реальну картину стану та проблеми використання   земель, як одного з джерел наповнення місцевих бюджетів особливо, що стосується земель державної та приватної власності. Завдяки організаційним заходам та алгоритму використання земель сільськогосподарського призначення було проведено велику роботу з сільськими радами, агроформуваннями щодо залучення до обробітку земель які не використовувались приватної власності,недопущення використання земель без правовстановлюючих документів , визначення незадіяних земельних ділянок державної власності для формування їх переліку щодо виставлення на аукціон для продажу права оренди. Так завдяки цьому в 2017 році на аукціонах було продано право оренди 22 земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею 366,7 га та сформовано перелік для продажу на аукціон в 2018 році 26 ділянок площею 415,23 га з яких 19 ділянок площею 264,3 га включено в перелік земельних ділянок на проведення аукціонів в лютому –березні 2018 року.

Підприємництво. Формування ефективної ринкової системи господарювання в районі пов'язане з розвитком підприємницької діяльності в усіх галузях економіки.

У 2017 році започаткували свою діяльність 291 суб’єкт господарювання, з яких 41 юридичні особи та 250 фізичних осіб –підприємців. Новостворені підприємства будуть здійснювати свою діяльність у галузі сільського господарства, торгівлі та промисловості.

Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах становить понад 8,2 тис. працівників.

З метою сприяння розвитку підприємницької діяльності райдержадміністрація здійснює супровід 14 інвестиційних проектів, які реалізуються на території нашого району. За галузевою структурою інвестиційні проекти поділяються: промислові – 1; в галузі АПК -   3; придорожній сервіс   - 4; торгівля і ресторанне господарство - 5; ПЕК - 1.

На даний час розпочато реалізацію проекту «Будівництво та експлуатація сонячних електростанції» с.Добрівляни на площі 9 га та «Закладення саду по вирощуванню ягід (лохини)» на площі 40га в с.В.Стинава. ТзОВ «Галичина-Захід» розпочинає будівництво ферми для одночасного утримання 700 поросних свиноматок в с.Кавсько .

З метою підкреслення важливості підприємницької діяльності у розвиток економіки району, у вересні 2017 року проведено заходи з відзначення «Дня підприємця-2017». За сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток підприємництва району отримали «Подяки» 24 кращі підприємці району. Також суб’єкти малого бізнесу залучалися до обласних конкурсів, таких як: "Краще мале підприємство Львівщини", "Краща жінка-підприємець Львівщини". "Кращий молодий підприємець Львівщини". Переможцем в конкурсі на звання «Кращий молодий підприємець Львівщини” визначено Кмітя Назарія Миколайовича-директора ФГ «Корівка».

Іноземні інвестиції. В економіку району протягом 2017 року залучено близько 7,5 млн. дол. США іноземних інвестицій. Найбільшими інвесторами є компанією ТзОВ «Леоні» та ТзОВ «Галичина–Захід».

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), залучених у підприємства та організації району з початку інвестування становить 75,083 млн.дол. США, або 6,3% від загальнообласного обсягу. За цим показником район посів третє місце в області.

У розрахунку на одного мешканця району припало 1тис.213 дол. США прямих іноземних інвестицій.

Будівництво. Капітальні інвестиції підприємств та організацій району у 2017 році склали 857,749 млн.грн. Обсяг інвестицій порівняно з 2016 роком збільшився на 30%.

В розрахунку на 1 особу освоєно капітальних інвестицій 13,8 тис.грн., що на 3196 грн. більше ніж у 2016 році.

Підприємства району у 2017 році виконали будівельних робіт на 568,988 млн.грн, що на 29,6% більше в порівнянні з 2016 роком. Обсяг виконання будівельних робіт на одиницю населення становив 9,1 тис. грн., що на 2099 грн. більше ніж у 2016 році.

Прийнято в експлуатацію 24,6 тис.кв.м загальної площі житла. За обсягом прийнятого житла район посів 5 місце в області.

У звітному році виконувались роботи і на об’єктах соціально-культурного призначення, які фінансувались за кошти державного, обласного, районного і сільських бюджетів.

З Державного фонду регіонального розвитку виділено та освоєно       2,0 млн. грн. на проект «Реконструкція нежитлової будівлі колишнього дитячого садка під дитячий садок на 45 місць в с.Лисятичі».

Іншим джерелом фінансування було залучення коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 7,5 млн. гривень для фінансування робіт 5 проектів.

Відповідно до Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на території району цього року реалізовано 31 мікропроект, в тому числі: 13 мікропроектів в галузі освіти, 4 мікропроекти в закладах охорони здоров’я, 8 мікропроектів у галузі культури, 5 – вуличне освітлення, 1 – створення парку. Загальна вартість мікропроектів становить понад 7,5 млн.грн., в т.ч. 3,6 млн.грн - кошти обласного бюджету.

Дороги. Одним з найважливіших пріоритетів є питання ремонту і утримання доріг. Протягом 2017 року виконувались роботи на дорогах загального користування місцевого значення Стрий – Мединичі, Стрий – Конюхів, під’їзд до Моршина, Подорожнє – Зарічне, Слобідка-Журавне, Баня Лисовицька-Лани Соколівські, Ходовичі-Лани Соколівські, Орів-Нижня Стинава, Голобутів-Завадів-Нежухів .

На ремонт доріг комунальної власності у 2017 році органами місцевого самоврядування освоєно кошти в сумі 17млн. 756 ис.грн. з сільських бюджетів, в тому числі 200,0 тис.грн. з обласного бюджету на ремонт комунальної дороги в с.Розгірче.

Важливим питанням є безпека дорожнього руху. В минулому році, завдяки державній програмі, вирішено питання освітлення міжнародної траси Київ-Чоп в селах Пятничани, Угерсько, Добряни, Дуліби. Освітлено пішохідні переходи в селах Любінці, Гірне, що є частковим вирішенням питання, тому ми звернулись в Укравтодор про вирішення цього питання і у 2018 році.

За кошти районного бюджету змонтовано перший світлофор в районі в с.Нежухів, де часто траплялись дорожньо-транспортні пригоди.

Містобудування. З метою максимального забезпечення території Стрийського району містобудівною документацією, відповідно до «Програми розроблення містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру у Стрийському районі», виконано ряд заходів та фінансове забезпечення, щодо розроблення містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру.

Протягом 2016-2017 років на виготовлення генеральних планів та проектів землеустрою по зміні меж населених пунктів Стрийського району освоєно з обласного бюджету - 295 тис.грн., з районного бюджету - 375 тис.грн., з сільських бюджетів - 590 тис.грн, на загальну суму 1 млн. 260 тис.грн.

          На даний час розроблено і затверджено генеральні плани 33 населених пунктів з 70, в стадії розроблення – 16 генеральних планів, необхідно оновити 20. Розроблення генеральних планів населених пунктів дає можливість і розвитку територій.

Адміністративні послуги.Протягом 2017 року Центром надання адміністративних послуг надано 12 641 адміністративну послугу, що на 47 % більше ніж у 2016 році.

Для покращення надання адміністративних послуг у 2017 році були виділені кошти з державного бюджету (1250,0 тис.грн.) та з районного бюджету на капітальний ремонт господарських приміщень для функціонування ЦНАПу. Закуплено нову оргтехніку, впроваджено сучасну систему «Електронна черга».

Житлово –комунальне господарство.У Стрийському районі приділяється особлива увага благоустрою населених пунктів.Всі населені пункти району 100% охоплено централізованим збором та вивезенням ТПВ та укладено договори на вивіз сміття.

Завершено роботи по каналізуванню та очистці стоків в с.Кавсько, загальною кошторисною вартістю 2 млн. 203тис. 800 грн. Роботи проводились за кошти сільського, районного та обласного бюджетів. Відтепер, близько 100 куб.м.стоків в добу очищаються і потрапляють у навколишнє середовище у вигляді чистої води.

Відповідно до обласної «Програми охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки» у 2017 році на території Стрийського району виконані природоохоронні заходи на загальну суму 250 тис.грн. , а саме:

  • ·«Розчистка безіменного потоку для сприятливого гідрологічного режиму в с. Бережниця (поточний ремонт)». На даний проект виділено 160,0 тис. грн. Роботи виконували МПП «Галікон».
  • ·Розроблення проекту ландшафтного облаштування території парку-памятки садово-паркового мистецтва «Підгірцівський парк». З Львівського обласного природоохоронного фонду виділено 90,0 тис.грн. Роботи виконував Національний лісотехнічний університет.

   СОЦІАЛЬНА СФЕРА.

Демографічна ситуація. Упродовж 2017 року населення Стрийського району зменшилось на 9 осіб і на 1 січня 2018 року його кількість становила 61 882 особи.

                                                        

Зменшення кількості населення відбулось за рахунок переважання природного скорочення                     (204 особи) над міграційним приростом (195 осіб).

Упродовж 2017 року у Стрийському районі народилось 647 немовлят, що на 7,3% менше, ніж у 2016 році.

Кількість померлих порівняно з 2016 роком зменшилась на 2,0%, і становила 851 особу.

У 2017 році зареєстровано 233 шлюби, що 10,9% більше, ніж у 2016 році.

Ринок праці. В районі продовжувалась позитивна тенденція щодо зростання темпів приросту заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій району у 2017р. зросла порівняно з 2016 роком на 46,2% і становила 8956 грн. За цим показником район посів перше місце серед районів в області.

Станом на 1 січня 2018р. заборгованість з виплати заробітної плати допустило одне державне підприємство «Аеропорт Львів-2» і сума боргу становила 286,8 тис.грн. На район припало 0,3% від загальнообласного обсягу заборгованості з виплати заробітної плати.

Протягом 2017 року проведено 38 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на яких заслухано понад 230 суб’єктів господарювання району. Як наслідок, кількість платників по Стрийському району, у яких середня заробітна плата менша законодавчо встановленого мінімуму станом на кінець року зменшилась на 91% в порівнянні з початком 2017 року (на початку року - 84 суб’єкти господарювання, в кінці року - 7).

Соціальний захист. Упродовж 2017 року в районі виконувались завдання та заходи, спрямовані на забезпечення максимального та ефективного захисту найуразливіших категорій громадян.

В повних обсягах проведена виплата державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю на суму 71 мільйон 669 тисяч гривень, що на 5 мільйонів 400 тисяч гривень більше ніж у 2016 році. Державною соціальною підтримкою охоплено 4300 сімей району

Станом на 1 січня 2018 року житловими субсидіями в районі охоплено 10377 сімей, що складає 56% від загальної кількості домогосподарств в районі (18500). Сума нарахованої субсидії на житлово-комунальні послуги складає 128,9 млн.грн.

У середньому на одне домогосподарство у грудні 2017р. призначено 1854,3 грн субсидій.

В районі проживає 8 осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції, 329 осіб, які отримали посвідчення учасника бойових дій за участь в АТО, 7 родин загиблих (померлих) учасників АТО, які користуються пільгами відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

            У 2017 році забезпечено санаторно-курортним лікуванням 10 учасників АТО, 11 учасників АТО – пройшли професійне навчання на курсах водіїв. За сприянням центру зайнятості – 12 учасників АТО працевлаштовані, 1– започаткував підприємницьку діяльність, 1 – пройшов професійне навчання.

            За рахунок коштів державного бюджету у 2017 році придбали квартири 1 особа з інвалідністю внаслідок війни II групи, та 2 сім’ї загиблих учасників антитерористичної операції, які перебували на обліку для поліпшення житлових умов.

Станом на 01.01.2018 року учасниками антитерористичної операції подано 521 заяву на виділення земельних ділянок за місцем проживання. Надано 378 дозволів на розроблення проектів землеустрою, прийнято 169 рішень про передачу земельних ділянок у власність на загальну площу 113,6 га.

            31 дитина учасників антитерористичній операції охоплена безкоштовними послугами оздоровлення та відпочинку влітку 2017 року.

З метою надання всебічної допомоги військовослужбовцям та членам сімей загиблих військовослужбовців діяла Районна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017 рік, якою передбачено виділення коштів на надання допомоги для вирішення соціально-побутових проблем учасників АТО та їх сімей на суму 600 тис.грн.

Упродовж звітного року жителям Стрийського району, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил України, виплачено одноразову допомогу з районного бюджету на суму 144,0 тис.грн., відповідно до прийнятої районної Програми.

Головою райдержадміністрації проведено 53 групових та індивідуальних зустрічей з учасниками АТО та членами сімей загиблих учасників АТО.

Соціальними послугами охоплено 5 сімей загиблих учасників АТО та 1 сім’ю померлого учасника АТО, в якій є 1 дитина.

Усім загиблим учасникам АТО встановлено пам’ятники та меморіальні дошки, а також названо вулиці в населених пунктах, де вони проживали.

Сім’ям загиблих учасників АТО надається всебічна підтримка з боку Стрийської райдержадміністрації (матеріальна допомога з нагоди відзначення пам’ятних дат, матеріальна допомога на покращення житлово-побутових умов, лікування та інше).

Підтримка дітей та сімей. З метою реалізації пріоритетних напрямків державної політики щодо покращення становища дітей у 2017 році в Стрийському районі проведено наступну роботу.

Цьогоріч 5-ом дітям надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, із них: 3 –ох - влаштовано під опіку, 1- дитину у прийомну сім’ю, щодо 1 дитини проводиться пошук кандидатів для влаштування її в сімейні форми виховання.

            У 2017 році створено одну прийомну сім’ю у с.Дуліби, в яку влаштовано на виховання та спільне проживання   двох дітей, позбавлених батьківського піклування.

            Упродовж 2017 року кандидатами в усиновлювачі усиновлено 3 дітей.

Станом на 1 січня 2018 року на обліку перебуває 36 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 95% дітей даної категорії охоплені сімейними формами виховання.

Гуманітарна сфера.

Освіта. Одним із пріоритетних напрямків роботи на Стрийщині є забезпечення надання якісних освітніх послуг. Доступність до якісної освіти починається з дошкільного навчального закладу.

Дошкільну освіту в закладах району здобуває 1 386 дітей. В цьому році кількість дошкільнят збільшилась на 80 дітей, завдяки відкриттю дошкільних груп у   Ходовицькому, Станківському НВК та переведенню на повноцінний режим роботи   дошкільної групи у Верхньостинавському НВК.

Завершуються будівельні роботи в Лисятицькому ДНЗ, що дасть можливість охопити дошкільною освітою ще 75 дітей.

Ведуться роботи   по відкриттю дошкільних груп у селах Розгірче і Горішнє та по відкриттю третьої групи у дошкільному закладі с. Ланівка.

У цьому році розпочнуться роботи по відновленню функціонування дошкільного закладу у с. Кавсько та ІІ черга в с.Ходовичі. Реалізація даних заходів дасть можливість збільшити до 70 відсотків охоплення дітей району дошкільною освітою,   створивши додатково 150 місць.

Наступним етапом здобуття освіти є школа. На даний час в районі функціонує 45 загальноосвітніх навчальних закладів.

У 2017 році, рішенням сесії Стрийської районної ради, дві школи І-ІІІ ступенів реорганізовано у опорні заклади освіти: В.Дідушицька опорна СЗОШ І-ІІІ ступенів з Угільненською і Лотатницькою філіями та опорний Дашавський навчально-виховний комплекс з Піщанською, Стриганцівською і Ярушицькою філіями та реорганізовано Розгірченську СЗОШ І-ІІ ступенів у навчально - виховний комплекс «Розгірченська СЗОШ І ступеня – ДНЗ». Створення опорних закладів освіти дало змогу покращити матеріально-технічну базу даних шкіл, обладнавши їх сучасними кабінетами.

У 2017-2018 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах Стрийщини навчається 5477 учнів. Для дітей з особливими освітніми потребами організовано інклюзивне навчання в Подорожненському, Добрянському, Ланівському та Кавському навчальних закладах.

Рішенням сесії Стрийської районної ради від 22.12 2017 року створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр».

На сьогоднішній день  у районі працюють два позашкільні заклади:

-         будинок дитячої та юнацької творчості, де працює 98 груп, якими охоплено 1480 вихованців;

-         районна дитячо-юнацька спортивна школа, у якій працює 35 секцій і займається 455 дітей.  

В 2017 році передано на баланс ДЮСШ «Сокіл» плавальний басейну у с. Угерсько. Ця дія призвела до того, що у басейна появився не паперовий, а реальний господар, який зміг вкласти в його реконструкцію близько 1 млн.грн. Зроблено перші кроки по систематичній очистці води.

Мережа шкіл у сільській місцевості вимагає організації підвезення учнів до місць навчання.  У 2017 році, як ні жодного року, за кошти державного та районного бюджетів придбано 5 шкільних автобусів. На даний час кількість шкільних автобусів у районі збільшилася до 10, що дало можливість повністю вирішити питання довезення школярів до закладів освіти.

У закладах освіти району  створено умови для забезпечення харчуванням учнів. В 2017 році введено в дію їдальню в Добрянській СЗОШ І-ІІ ступеня та проведено капітальний ремонт обіднього залу шкільної їдальні у Верчанській СЗОШ І-ІІ ступеня.

В 2017 році заклади освіти брали участь у конкурсі мікропроектів і 12 навчальних закладів пройшли відбір та отримали кошти на їх реалізацію на загальну суму 2 млн.625, 991 тис. грн. ( з них з обласного бюджету виділено 1 млн. 262, 874 тис. грн).

В ході підготовки навчальних закладів до роботи в новому 2017-2018 навчальному році проведено:

-          капітальні ремонти:

-          санвузлів та внутрішніх приміщень в опорній В.Дідушицькій СЗОШ І-ІІІ ст. та в Ярушицькій СЗОШ І ст.;

-          системи опалення в НВК «В. Стинавський ЗНЗ І-ІІ ст. - ДНЗ»;

-          внутрішньої теплової мережі в НВК   «П’ятничанський ЗНЗ І-ІІ ст. ДНЗ;

-          даху в НВК «Братківський ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ»;

-          фасаду в Жулинській СЗОШ І-ІІ ст.;

-          дверних та віконних прорізів у Подорожненській СЗОШ І-ІІІ ст., віконних прорізів у опорному НВК «Дашавський ЗНЗ І-ІІІст. – ДНЗ», НВК «В.Стинавський ЗНЗ І-ІІст. - ДНЗ», НВК «Кавський ЗНЗ І-ІІІст. – ДНЗ»;

-          котельні із заміною котлів на енергоощадні в НВК «Дулібський ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ», вартістю 2,5 млн.грн.

Розпочато роботи ІІ черги добудови загальноосвітньої середньої школи в с. Нежухів, а саме: добудова спортивного залу, роздягалень, бібліотеки.

Охорона здоров`я.Беручи до уваги важливість реформи первинної ланки охорони здоров’я, з районного бюджету були виділенні кошти та завершено капітальний ремонт Нижньостинавської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Також, проведено капітальний ремонт дахового покриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Жулин, капітальний ремонт частини приміщення та системи теплопостачання амбулаторії в смт.Дашава, поточний ремонт ( с.Угерсько), фельшерсько – акушерських пунктів сіл Довге, Воля Задеревацька, Добряни, Дуліби. Для реалізації медичної реформи на первинній ланці 12 амбулаторій облаштовані комп’ютерною технікою та проведено навчання за участю медичних працівників незалежно від віку щодо подальшої роботи.

Наприкінці 2017 року Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України прийнята низка законопроектів і постанов з питань реформування первинної ланки охорони здоров’я. На виконання законопроектів в цьому році розпочнеться будівництво 3 модульних амбулаторій: Верчани, Станків, Долішне, а також в с.Конюхів Грабовецької ОТГ.

Для покращення надання якості медичної допомоги дітям, яка   відповідає сучасній нормативній базі у сфері охорони здоров’я і стандартам надання медичної допомоги дітям із 16 жовтня 2017 року в дитячому відділенні Стрийської ЦРЛ запроваджено цілодобовий лікарський пост лікаря-педіатра.

Для покращення організації надання ургентної допомоги в анестезіологічне відділення придбано новий дихальний апарат   та концентратор кисню вартістю 360,5 тис. грн. В неврологічне відділення -   концентратор кисню ( 24 тис. грн), у відділення невідкладної допомоги – санітарний автомобіль (600 тис. грн).

Завдяки участі у конкурсі мікропроектів – проведено заміну вікон поліклінічного корпусу Стрийської центральної районної лікарні (383,8 тис. грн.).

Культура.Дбаючи про жителів Стрийщини, для покращення умов проведення культурно-масових заходів у Народних домах районну, завдяки участі у конкурсі мікропроектів, за минулий рік проведено ремонт та реконструкцію 8 Народних домів (с.Малі Дідушичі, Великі Дідушичі, Угільна, Сихів, Семегинів, Стриганці, Стрілків, Підгірці) на загальну суму 1.9 млн.грн.

Завдяки Комплексній програмі розвитку культури Львівщини, на зміцнення матеріально-технічної бази культурної сфери, у 2017 році було залучено 210 тис. грн. обласних коштів.

В районі працює 19 колективів, що носять звання «Народний» і «Зразковий». Ці колективи у 2017 році здійснили 243 концертних виїзди по селах району та два виїзди на Яворівський полігон.

Мистецькі колективи району з концертними програмами не раз виступали на запрошення наших партнерів з Ланцутського, Лімановського, Малопольського повітів в респібліці Польща.

В рамках І-го етно-фестивалю Гостинності найкращі аматорські колективи Стрийщини виступили з концертною програмою перед глядацькою аудиторією у Пустомитівському районі. В межах проекту «Схід та Захід разом»,Стрийщина радо вітала ансамбль пісні і танцю Луганської філармонії «Радани». Також, до відзначення державних свят на Стрийщині своє мистецтво презентували Галицький Академічний камерний хор, військовий оркестр ім.Сагайдачного, народний ансамбль пісні і танцю «Верховина» та інші.

Варто відзначити чемпіонів світу та володарів «Кубка Європи – 2017» зі спортивних танців - танцювальну пару з зразкового колективу «Пролісок» районного Народного дому, також 53 вихованці шкіл естетичного виховання району, які стали переможцями у Всеукраїнських та обласних конкурсах і фестивалях .

У рамках святкування 75-річчя створення УПА, Дня захисника України на Стрийщині проведено урочистості, під час яких вручено:

- Хрест Бойової Заслуги нащадкам лицарів УПА, рідній сестрі сотника УПА Дмитра Корінця «Бористен» Марії Пальчикевич з с.Завадів.

- грамоти, подяки та відзнаки учасникам національно-визвольної боротьби,родинам загиблих учасників АТО, учасникам таволонтерам АТО від імені Президента України та керівників районної ради, районної державної адміністрації .

З метою вшанування пам’яті наших земляків, які загинули на сході, до Дня Незалежності України за участі ГО «Спілка учасників АТО» проведено автопробіг «Хоробрі Серця Стрийщини» до могил загиблих воїнів-Героїв АТО.

Також, відкрито сквер пам’яті Андрію Грицану на території ВХПУ № 16 та до річниці від дня смерті Миколи Штинди, Тараса Бруса, Тараса Яворського освячено надмогильні пам’ятники на місцях їх поховання.

З нагоди 110-ої річниці від дня народження О. Гасина – генерала-хорунжого УПА – в селі Конюхів, після капітального ремонту, відбулось відкриття оновленого інтерактивного меморіального музею О.Гасина.

Для повноцінного функціонування музею, за сприяння департаменту культури національностей та релігії облдержадміністрації, районного бюджету та Грабовецької ОТГ виконані певні роботи на загальну суму 592.8 тис.грн., а саме:

- за кошти районного бюджету розроблено детальний план території, проведено зміну функціонального призначення приміщення та земельної ділянки, укладено договір дарування будинку - музею та земельної ділянки роведено капітальний ремонт музею на загальну суму 420 тис.грн.;

- за кошти обласного бюджету оформлено експозиції музею та закуплено технічні засоби на 40 тис.грн;

- за кошти Грабовецької ОТГ проведено озеленення та благоустрій територій на суму 50 тис.грн.

За участю керівників районну, сільських голів, громадських організацій «Туристично-інформаційний центр «Стрийщина» та «Екологічно-туристичний центр «Здоров’я» підписано Меморандум про співпрацю і партнерство. Даний проект спрямований наполіпшення туристичної привабливості нашого краю, сприяння розвитку здорового способу життя та охорону і збереження історико-культурноїспадщини Стрийщини.

Фізична культура та спорт. На розвиток, підтримку та забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту у 2017 році витрачено 2,9 млн. грн. що на 60 % більше в порівнянні з попереднім роком (у 2016р – 1.8 млн. грн.).

В районі функціонують дві дитячо-юнацькі спортивні школи «Сокіл» та «Старт» в яких займаються близько 600 дітей з одинадцяти видів спорту. Зареєстровано 22 молодіжно - спортивні клуби, шахово-шашкова федерація та федерація футболу Стрийщини. Загалом 6 000 мешканців району різних вікових груп займаються фізичною культурою та спортом та беруть участь в спортивно-масових заходах різних рівнів.

Зокрема найвищі досягнення на міжнародній арені показали сестри Музичук, які успішно пройшли відбір на Чемпіонат світу з шахів, а також отримали ряд перемог Чемпіонатів Європи зі швидких та класичних шахів.

За підсумками результатів обласних змагань, за програмою ХХVІІ комплексних ігор Львівщини, у 2017 році спортсмени Стрийщини ввійшли в першу п’ятірку найактивніших спортсменів серед 20 команд області.

А за підсумками результатів спортивних ігор серед людей з інвалідністю Стрийщина посіла ІІІ місце в області. За особливі успіхи в галузі фізичного виховання та спорту кращим спортсменам району призначено щомісячну стипендію.

В Стрийському районі успішно реалізовується обласна програма «Спортивний майданчик на 2016 - 2021рр.»

Встановлено майданчики з тренажерним обладнанням в с.Вівня та с.Долішнє, облаштовано майданчики зі штучним покриттям в с.Добряни та смт. Дашава.

В с.Дуліби, за кошти місцевого бюджету, роботи по встановленню такого майданчика підходять до завершення.

Молодіжна політика. Активно проводиться робота в галузі молодіжної політики в напрямку національно-патріотичного виховання, здорового та безпечного способу життя та зайнятості молоді.

Налагоджена співпраця з молодіжними громадськими організаціями «Спілка учасників АТО», «Молодь Стрийщини» «Екологічно-туристично-просвітницький центр «Здоров’я», «Майдан Стрийщини», «Українська молодь Христові», а також студентською молоддю Стрийського коледжу ЛНАУ. Проведено більше 50 заходів для молоді районного та обласного рівнів, до яких залучено понад 1 300 молодих осіб. За останні роки до молодіжних заходів успішно залучено учасників АТО та членів їхніх родин.

Звернення громадян.Значна увага приділяється в районі розгляду звернень громадян та вирішенню піднятих в них питань як на «Гарячу лінію 112», Урядову «гарячу лінію», так і на ім’я голови райдержадміністрації.

Упродовж 2017 року до Стрийської райдержадміністрації надійшло 2133 звернення, з них:

774 – це звернення на «Гарячу лінію 112»,

217 – на Урядову «гарячу ліню»;

973 – це письмові звернення місцевого значення;

169 – звернення з особистого прийому голови РДА.

Проведено 48 зустрічей з громадськістю населених пунктів району, у яких взяло участь 3218 мешканців, для порівняння (у 2016 році проведено 37 таких зустрічей за участю 2124 мешканців).

Під час зустрічей порушено 95 питань різної тематики, які можна розбити на такі блоки:

- ремонт доріг місцевого значення;

- ремонт мостів;

- якість постачання електроенергії;

- питання щодо використання надр;

- ремонт закладів соціальної сфери, зокрема шкіл, Народних домів, бібліотек, дошкільних установ, ФАПів, амбулаторій, плавального басейну;

- облаштування дитячих ігрових майданчиків;

- забезпечення ліками амбулаторій;

- пільгове перевезення пасажирів;

- погашення заборгованості орендної плати за землю суб’єктами підприємницької діяльності;

- вартість пасажирських перевезень

З названих питань станом на 01.01.2018 року 58 вирішені, 21 перебуває на контролі (в стадії вирішення) та 16 заплановано вирішити у поточному році.

Правопорушення. За повідомленням прокуратури Львівської області, у Стрийському районі впродовж 2017р. обліковано 264 кримінальні правопорушення, що на 39,9% менше відносно 2016 року.

З усієї кількості зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 37,5% – тяжкі та особливо тяжкі (на 18,9% менше відносно 2016 року).