Протоколи засідань та рішення

Протокол № 7

засідання Громадської ради при Стрийській РДА

від 05.04.2016 р.

Присутні: 11 членів Громадської ради.

Запрошені: заступник голови Стрийської РДА Дмитришин М.С., Начальник відділу економіки Стрийської РДА – Чорна Г.З., керівник апарату Стрийської РДА Вільшинський Ю.Б., заступник керівника апарату Стрийської РДА Харів З.М., завсектору взаємодії з правоохоронними органами та запобіганню корупції Сунак А.В., представник Грабовецької с\р Лев-Караєва Р.Л., Голова Стрілківської с\р – Столярський П.М., Голова Подорожненської с\р Борщик І.Я., голова Підгірцівської с\р – Берник М.В., головний лісничий ДП «Сколівське ЛГ» Дмитрів В.М., Директор ДП «Стрийський лісгосп» Павлів Р.Й., головний лісничий ДП «Стрийський лісгосп» Левчук О.Р., заст. нач. Стрийського ВП ГУНПУ у Л\о – Вовк Р.І., Представники ГФ «3-я сотня Самооборони майдану» - Степанчук М.В., Ридош З.Д., Тищенко М.М.

Голова ГР при Стрийській РДА І. Поліщук повідомила, що в зв’язку з відсутністю секретаря ГР О.Хомякової необхідно провести заміну секретаря на поточне засідання ГР, запропонувавши кандидатуру І. Брика.

Голосували:

«за» - 11

«проти» - 0

«утрималися» - 0

Запропонований порядок денний засідання:

1. Питання дотримання законності виробки лісів на Стрийщині.

2.Діяльність Стрийської РДА по роботі з Грабовецькою ОТГ і по створенню нових ОТГ на Стрийщині .

3.Про створення комісії по роботі з Стрийським ВНПУ.

4.Розгляд питання з перевезення пільгових категорій населення на Стрийщині.

5.Різне.

Голосували:

«за» - 11

«проти» - 0

«утрималися» - 0

3 питання 1 порядку денного засідання:

Виступили:

Директор Стрийського лісгоспу.

Головний лісничий Стрийського лісгоспу.

Голова Стрілківської сільради.

Заступник начальника Стрийського ВНПУ.

Член Громадської ради Поліщук О.С.

Перший заступник голови Стрийської РДА.

Вирішили:

1. Провести зустрічі членів Громадських рад при Стрийській РДА, голів сільських рад, представників НП та Стр РДА., попередньо узгодивши графік, щодо інформування громад з питань контролю за вирубкою лісів на Стрийщині.

2.Направити до Львівської обласної екологічної інспекції пропозиції  по кандидатурам на посаду громадського екологічного інспектора.

3.Провести спільні рейди громадськості спільно з працівниками поліції з метою виявлення фактів незаконної вирубки лісів.

Голосували:

«за» - 11

«проти» - 0

«утрималися» - 0

3 питання 2 порядку денного.

Виступили :

Лев-Караєва – представник Грабовецької ОТГ

Перший заступник голови Стрийської РДА

Начальник відділу економіки

Стрийської РДА

Заступник голови ГР

Вирішили:

1. Визнати незадовільною роботу Стрийської РДА по питаннях роз’яснення громадам перспектив створення ОТГ у районі.

2. Стрийську РДА оприлюднити запропоновані варіанти об’єднання сільських громад  з інформування громад про економічний їх стан.

Голосували:

«за» - 11

«проти» - 0

«утрималися» - 0

3 питання 3 порядку денного

Виступили:

Гол.Гр. Ради

Запропонувала створити комісію при ГР по роботі з ВНПУ

Член ГР Демків А.І. запропонував включити до складу комісії

-          Брик І.Б.

-          Поліщук О.С.

Вирішили:

Створити комісію при ГР по роботі з Стр. ВНПУ у складі :

-          Брик І.Б.

-          Поліщук О.С.

Голосували:

«за» - 10

«проти» - 0

«утрималися» - 1

З питання 4 порядку денного

Виступили:

Заступник голови РДА

Гол. ГР

Заступник гол.ГР

Вирішили:

-          Провести робочу зустріч – нараду з питань перевезень пільгових категорій населення.

-          Звернутись до Стр. ВНПУ з вимогою посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху водіями ТОВ «Стрийське АТП»

-          Голосували:

-          «за» - 11

-          «проти» - 0

-          «утрималися» - 0

У розгляді питання «Різне» обговорили проблему явки членів ГР на засідання ради.

Вирішили:

-          Письмово попередити членів ГР, які не відвідують засідання про можливість їх виключення з членів ГР.

-          Голосували:

-          «за» - 11

-          «проти» - 0

-          «утрималися» - 0

Дату проведення наступного засідання узгодити у телефонному режимі.

Голова ГР при Стр.РДА    ______________       Поліщук І.М.

Секретар ГР при СТР. РД   ________________      Брик І.Б.

ПРОТОКОЛ №   6

засідання громадської ради при Стрийській РДА

м. Стрий                                                                                 «_27_» листопада 2015 р.

На засіданні громадської ради при Стрийській РДА зареєструвалась 13 осіб, відповідно до реєстру присутніх, що  є додатком до даного протоколу. Оскільки на засіданні присутні більше 50 %  дійсних членів громадської ради, то відповідно до п.14 Регламенту ГР, затвердженого рішенням ГР від, яке діє на момент проведення засідання, засідання є правомочним.

Присутні особи (запрошені): Керівник апарату Стрийської РДА – Вільшинський Ю.Б.;

Голова ГР при Стрийській РДА І. Поліщук відкрила засідання, та оголосив присутнім порядок денний, запропонувавши присутнім висловити свої пропозиції щодо порядку денного.

Порядок денний:

 1. Виключення з числа членів ГР при Стрийській РДА, осіб які не приймають участі в засіданнях ГР без поважних причин (більше 2-х разів)
 2. Внесення змін до положення про ГР при Стрийській РДА
 3. Орієнтовний план роботи на грудень 2015 року
 4. Різне.

Голосували: За-_13_особа, Проти -_0_ осіб, Утримались -_0особи,

Голова ГР при Стрийській РДА І. Поліщук повідомила, що в зв’язку з відсутністю секретаря ГР О.Хомякової необхідно провести заміну секретаря на поточне засідання ГР, запропонувавши кандидатуру Є. Ладики.

Голосували: За-_13_особа, Проти -_0_ осіб, Утримались -_0особи,

Рішення прийнято.

По першому питанню:

Виступив заступник голови ГР І.Брик і повідомив, відповідно до п.10 Діючого положення про ГР при Стрийській РДА: «Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази)». На даний час є три особи, які систематично відсутні на засіданнях ГР при Стрийській РДА, а саме:

Представник  ГО «Сокіл відродження» Дубик М.В. – жодного разу не приймав участі

Представник Релігійна громада УГКЦ  Громадський рух «Матері в молитві» Піган Н.В. – жодного разу не приймала участі

Представник ВСГО «Рух протидії наркоманії та наркокорупції» Рибкін Р.А – не приймає участі в засіданнях ГР при Стрийській РДА з 12.05.2015 (відсутній 3 засідання ГР)

Враховуючи зазначене, керуючись п.10 Положення про ГР пропонується виключити вищезазначених осіб з числа членів ГР при Стрийській РДА, тим самим скоротивши чисельний склад ГР при Стрийській РДА до 21 особи.

Крім того, повідомити всіх членів ГР при Стрийській РДА, що неявка на засідання ГР тягне за собою виключення з членів ГР.

Голосували: За-_13_особа, Проти -_0_ осіб, Утримались -_0особи,

Рішення прийнято.

По другому питанню:

Виступив І.Брик запропонував членам ГР при Стрийській РДА привести у відповідність до діючого законодавства Положення про ГР при Стрийській РДА, шляхом внесення змін.

Доручити внести зміни до Положення про ГР при Стрийській РДА голові ГР І.Поліщук.

Голосували: За-_13_особа, Проти -_0_ осіб, Утримались -_0особи,

Рішення прийнято.

По третьому питанню:

Виступила голова ГР при Стрийській РДА І. Поліщук, який запропонувала скласти та затвердити план роботи на грудень 2015 року, а саме:

-          Заслухати головного лікаря Стрийської районної ЦЛ про фінансовий та господарський стан районної лікарні на кінець 2015 року;

-          Участь членів ГР у вивченні проблемних питань Грабовецької територіальної громади;

-          Участь членів ГР у семінарах, нарадах, конференціях що проводяться Стрийської РДА;

-          Звернення до голови Стрийської РДА, щодо включення члена ГР при Стрийській РДА до складу колегії при Стрийській РДА;

-          Провести засідання робочої групи від ГР з керівником апарату Стрийської РДА;

-          Зустріч представників ГР  з керівництвом Стрийського УЕГГ та Стрийського РЕМ за участі голови Стрийської РДА;

-          Звернення з листом до голови Стрийської РДА щодо роботи ЦНАП при Стрийській РДА, за усним зверненням Колосовської Н.П. та С.Сушко

Голосували: За-_13_особа, Проти -_0_ осіб, Утримались -_0особи,

Рішення прийнято.

Голова ГР                                                    І.Поліщук

Секретар                                                     Є.Ладика

 

ПРОТОКОЛ №   5

засідання громадської ради при Стрийській РДА

м. Стрий                                                                                 «_23_» вересня 2015 р.

На засіданні громадської ради при Стрийській РДА зареєструвалась 17 осіб, відповідно до реєстру присутніх, що  є додатком до даного протоколу.

Оскільки на засіданні присутні більше 50 %  дійсних членів громадської ради, то відповідно до п.14 Регламенту ГР, затвердженого рішенням ГР від, яке діє на момент проведення засідання, засідання є правомочним.

Присутні особи (запрошені):

Уповноважений представник Стрийської РДА – Гриб В.Г.

Керівник апарату Стрийської РДА – Вільшинський Ю.Б.;

Керівник відділу освіти Стрийської РДА – Пищик М.І.;

Голова ГР при Стрийській РДА М. Ременюк відкрив засідання, та оголосив присутнім порядок денний, запропонувавши присутнім висловити свої пропозиції щодо порядку денного.

Порядок денний:

 1. Переобрання голови ГР при Стрийський РДА;
 2. Звіт керівника відділу освіти про готовність закладів освіти до нового навчального року, в тому числі опалювального сезону. Про проблемні питання, виявлені на початку нового навчального року в закладах освіти Стрийського району.
 3. Представлення нового керівника апарату Стрийського РДА.
 4. Різне.

Виступив заступник голови ГР І.Брик і запропонував зміни черговість розгляду питань порядку денного, а саме:

 1. Представлення нового керівника апарату Стрийського РДА.
 2. Звіт керівника відділу освіти про готовність закладів освіти до нового навчального року, в тому числі опалювального сезону. Про проблемні питання, виявлені на початку нового навчального року в закладах освіти Стрийського району.
 3. Переобрання голови ГР при Стрийський РДА;
 4. Різне.

Голосували: За-_17_особа, Проти -_0_ осіб, Утримались -_0особи,

По першому питанню:

Виступив заступник голови ГР І.Брик і повідомив, що відповідно до Розпорядження голови Стрийської РДА від 04.06.2015 № 185, уповноваженим представником від Стрийської РДА з правом дорадчого голосу призначено Гриба Василя Григоровича, який є присутнім на даному засіданні. Ознайомив присутніх з Розпорядженням № 185 від 04.06.2015.

Виступив Гриб В.Г. з короткою доповіддю про себе.

Виступив заступник голови ГР І.Брик і повідомив, що також на даному засіданні присутній новопризначений керівник апарату Стрийської РДА Вільшинський Ю.Б.

Виступив Вільшинський Ю.Б. з короткою доповіддю про себе.

Члени ГР побажали плідної співпраці. Голосування не проводилося

По другому питанню:

Виступив І.Брик і запросив до слова керівника відділу освіти Стрийської РДА М.Пищика.

Виступив М.Пищик, який повідомив:

 1. Про готовність закладів освіти до нового навчального року, в тому числі опалювального сезону. Про проблемні питання, виявлені на початку нового навчального року в закладах освіти Стрийського району.

Вирішили: інформацію надану начальником районного відділу освіти взяти до відома.

Голосування не проводилося.

По третьому питанню:

Виступив М. Ременюк, який повідомив, що у зв’язку із зайнятість та роботі особистими обставинами, просить увільнити його від виконання обов’язків голови ГР при Стрийській РДА. Проте, як член ГР залишається на роботі.

Вирішили: прийняти заяву М.Ременюка та провести процедуру переобрання голови ГР при Стрийській РДА.

Виступив І.Брик, запропонував на голову ГР кандидатуру Ладики Є. Б.

Виступив Ладика Є.Б. та повідомив, що не зможе прийняти пропозицію очолити ГР, за станом здоров’я, а відтак пропонує на голову ГР кандидатуру Дзівідзінського С.І.

Голосували: За-_6_осіб, Проти -_2_ осіб, Утримались -_8_осіб. Не голосувало – 1 особа. Рішення не прийнято.

Виступила А.Демків: запропонувала на голову ГР кандидатуру Поліщук І.М.

Голосували: За-_10_осіб, Проти -_2_ осіб, Утримались -_5_осіб. Рішення прийнято.

Новою головою ГР при Стрийській РДА обрано Поліщук І.М.

Виступив М.Петрівський, який повідомив, що в зв’язку з тим що секретаря ГР І.Поліщук обрано головою ГР є необхідність обрати секретаря ГР

Виступив М.Ременюк, який запропонував на секретаря ГР кандидатуру О.Хомякової.

Інших пропозицій не поступало.

Голосували: За-_17_осіб, Проти -_0_ осіб, Утримались -_0_осіб

Рішення прийнято:

По четвертому питанню:

Виступив С. Дзівідзінський запропонував на наступному засіданні ГР затвердити план роботи ГР на 2016 рік

Голова ГР                                                    І.Поліщук

Секретар                                                     О.Хомякова

 

ПРОТОКОЛ №   4

засідання громадської ради при Стрийській РДА

м. Стрий                                                                                 «_12_» травня 2015 р.

На засіданні громадської ради при Стрийській РДА зареєструвалась 15 осіб, відповідно до реєстру присутніх, що  є додатком до даного протоколу.

Оскільки на засіданні присутні більше 50 %  дійсних членів громадської ради, то відповідно до п.14 Регламенту ГР, затвердженого рішенням ГР від 23.03.2011 року, яке діє на момент проведення засідання, засідання є правомочним.

Присутні особи (запрошені):

Керівник управління економічного розвитку Стрийської РДА – Чорна Г.З.;

Головний спеціаліст управління економічного розвитку Стрийської РДА – Волинець О.З.;

Головний спеціаліст сектору інформаційної діяльності Стрийської РДА – Нарожняк С.В.;

Голова Стрийської РДА – Стадник Л.С.

Представник ЗМІ – Д. Хвостіков;

Представник ГО «СССС» - В.М. Хар;

Представник ГО «Правий сектор» - Ю. Михайлишин

Голова ГР при Стрийській РДА М. Ременюк відкрив засідання, повідомивши присутнім що на засідання громадської ради запрошувалися представники ТОВ «Стрийське АТП» та голова конкурсного комітету, які вдруге не прийшли на засідання громадської ради при Стрийській РДА, проігнорувавши запрошення громадськості.

Голова оголосив присутнім порядок денний, запропонувавши присутнім доповнити.

Порядок денний:

 1. Про усунення недоліків в організації пасажирських перевезень, переможцем конкурсу ТОВ «Стрийське АТП» та виконання рішення ГР при Стрийській РДА від 23.04.2015
 2. Аналіз стану автомобільних доріг у Стрийському районі та їх ремонт.
 3. Реорганізація загально-навчальних закладів освіти Стрийського району (с. Горішнє,    с. Зарічне, с. Розгірче).
 4. Доцільність перебування на посаді заступника голови Стрийської РДА       Дмитришина М.С.
 5. Різне.

Враховуючи, що доповнень до порядку денного не поступало, голова запропонував проголосувати за порядок денний:

Голосували: За-_12_особа, Проти -_0_ осіб, Утримались -_2_особи, не голосували: 1 особа

По першому питанню:

Виступив заступник голови ГР І.Брик і нагадав присутнім, порядок денний та рішення прийняті на засіданні ГР  23.04.2015., крім того повідомив, що при підготовці до даного засідання на адресу Стрийської РДА було направлено листа з пропозицією щодо забезпечення прийняття участі у засіданні ГР представників всіх служб та відділів Стрийської РДА, які відповідають за виконання умов договору-перевезення пасажирів переможцем конкурсу ТОВ «Стрийське АТП». Крім того, звернувся до представників Стрийської РДА із рядом запитаннь:

-           хто на даний час є головою конкурсного комітету?;

-          Чому при наявності 10 маршрутів, було виготовлено три паспорти маршрутів?

-          Чи відслідковує Стрийська РДА роботу перевізника, в тому числі і виконання умов договору?

-          Враховуючи, що копія рішення ГР при Стрийській РДА від 23.04.2015 було направлено всім сторонам договору та службам які зобов’язані контролювати діяльність перевізника,  що виконано на дату проведення засідання7

Від Стрийської РДА слово взяла керівник управління економічного розвитку Стрийської РДА Чорна Г.З., яка повідомила наступне:

Головою конкурсного комітету є М.С. Дмитришин.  Крім того, на даний час відсутні паспорти автобусних маршрутів, оскільки відповідно до усного повідомлення керівництва ТОВ «Стрийське АТП» такі паспорти знаходяться на затвердженні (погодженні) в обласному ДАЇ. Конкурс на автобусні маршрути, проводився на підставі Постанови КМУ від 03.12.2008р. № 1081, враховуючі що на автобусні маршрути місцевого значення претендент був один ТОВ «Стрийське АТП», для недопущення колапсу на пасажирських маршрутах зазначеного претендента затвердили і уклали угоду на пасажирські перевезення.

Так на даний час є численні порушення перевізником умов договору, є також скарги від громадян Стрийського району, в тому числі і на «гарячу лінію» 112. Також Стрийською РДА на адресу Львівської ОДА направляються службові записки з даної проблеми, проводяться наради, але нажаль проблема не розв’язується.

Виступила А.Демків: Прошу повідомити хто на даний час взяв на себе відповідальність за те, що по району їздять автобуси без затверджених паспортів?

Виступив І. Брик: якщо не буде діалогу між перевізником, РДА і громадськістю, то нічого доброго не буде і призведе до ще негативніших наслідків. Ми вважаємо, що мешканці Стрийського району не заслуговують такого відношення до себе зі сторони перевізника і при цьому жоден орган не може вплинути, ні РДА, ні ГР, ні інші громадські інституції. Крім того повідомив присутніх про те, що Стрийським міськрайонним судом слухається кримінальна справа, щодо обвинувачення керівника ТОВ «Стрийське АТП», за нецільове використання коштів. Ми, як громадянське суспільство не повинні потикати такому явищу.

Виступив В. Хар, повідомив, про численні порушення як адміністрацією АТП так і водіями автобусів (рядовими працівниками). Автобуси брудні, водії вживають нецензурну лайку, квитки не видають, кошти збирають готівкою, які облікувати не можливо.

Виступив М. Олійник: Чи може на даний час Стрийська РДА вплинути на перевізника?

Виступив М. Петрівський, який зазначив, що на попередньому засіданні ГР було висунуто ряд вимог, а тому все-таки необхідно заслухати сторін про виконання попередньо прийнятого рішення по пунктах.

Виступив М. Ременюк: просимо повідомити хто з представників РДА може доповісти по поставленим запитанням?

Виступила І.Поліщук: При наявності таких численних порушень, такої кількості скарг, чи зверталась Стрийська РДА        до перевізника з попередженням, щодо розірвання договору перевезення, в зв’язку з порушенням його умов?

Чорна Г.З: На даний час нами надіслано лист на адресу Стрийського АТП, відповіді немає.

Виступив В.Селенгушевський, який показав присутнім оголошення яке було розміщено на автостанції, що належить «Стрийському АТП», наступного змісту: «11.05.2015р Автобус Стрий-Уличне на 10.00 в рейсі не буде. Адміністрація». Також повідомив, що в автобусах розміщені оголошення, про те, що громадян, які належать до пільгових категорій перевозити не будуть.

Виступила Чорна Г.З.: Перед проведення конкурсу Стрийська РДА давала оголошення із запрошенням інших перевізників, про те бажання прийняти в ньому участь виявило лише Жидачівське АТП і то по двом маршрутам. До цього перевізника претензій не має. Раніше у нас було 7 перевізників, про те з набранням чинності згаданої вище Постанови КМУ, яка передбачає бальну систему, інші перевізники, вважаючи себе не конкурентноспосібними не беруть участь у конкурсі.

Крім того, хочу зазначити, що рішення щодо потенційного претендента на участь у конкурсі не укладається одноосібно, відповідно до розпорядження № 85 від 27.03.2013, затверджено склад конкурсного комітету з 17 осіб та надала копію даного розпорядження.

Виступив М. Ременюк: То виходить, що Стрийське АТП керує всім районом, а Стрийська РДА не має жодного впливу. Рішення ГР від 23.04.2015 року перевізником також проігноровано, жодного порушення не усунуто, не надано жодної відповіді.

Виступив О.Поліщук: Скажіть будь-ласка чи проводився вами, як органом влади, аналіз роботи інших перевізників, задіяних у інших районах області і чи є схожі проблеми?

Чорна Г.З.: ні не проводився. Ми звертаємось до Львівської ОДА, але відповідь одна, знаходьте контакт з перевізником.

Виступив Голова Стрийської РДА Л.Стадник: Пасажирські перевезення це один з корупційних бізнесі в державі і для системного впливу на перевізників необхідно змінювати законодавство. Крім того ми не можемо сваритися з нашим перевізником, оскільки ми звертаємося до них з проханням перевозити учасників АТО, ветеранів. Крім того вплинути на ТОВ «Стрийське АПТ» складно, оскільки його власники мають високопоставлених покровителів в Києві.

І.Брик: ви є президентський орган влади, звертайтеся в адміністрацію президента, повідомляйте що існує така проблема, щоб ініціювати зміни до законодавства.

Чорна Г.З., хочу зазначити, що на даний  час відповідно до листа департаменту розвитку інфраструктури, дорожнього руху та паливно-енергетичного комплексу Львівської ОДА від 05.05.2015, організація перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, покладається на вищезазначений департамент.

Виступив Є.Ладика, який зазначив, що проаналізувавши ситуацію, яка склалася із перевізником ТОВ «Стрийське АТП», приходимо до висновку, що тендерний комітет не виконує свого обов’язку в повній мірі, а тому необхідно зобов’язати конкурсних комітет здійснити перевірку умов договору, оскільки на сьогоднішній день 95 % договору не виконується перевізником.

Виступив І.Брик, який повідомив, що частина представників ГР при Стрийській РДА, які є членами ГР при Стрийському МВ були присутні 08.05.2015 на сесії Дашавської с/ради, де також обговорювали питання пасажирських перевезень. Більшість жителів виразили незадоволення послугами, які надаються ТОВ «Стрийським АТП», а тому вони готові до певних труднощів, тільки б навести порядок з пасажирськими перевезеннями.

Враховуючи наведене вище, а також в зв’язку з невиконанням рішення ГР від 23.04.2015 Громадська Рада при Стрийській РДА, реалізовуючи, відповідно до законодавства України, функцію контролю за діяльністю органів виконавчої влади, звертається до Стрийської РДА:  :

 1. До 02.06.2015 року розпочати процедуру розірвання угоди про пасажирські перевезення зі Стрийським АТП, по автобусним маршрутам, які були включені до конкурсу, що проводився конкурсною комісією при Стрийській РДА;
 2. Звернутися до Львівської ОДА з вимогою, щодо розірвання угоди про пасажирські перевезення зі Стрийським АТП, по автобусним маршрутам, які були включені до конкурсу, що проводився конкурсною комісією при Львівській ОДА;
 3. Звернутися до відповідних органів виконавчої влади, що відповідають за проведення конкурсу, щодо пасажирських перевезень по автобусним маршрутам, які охоплюють населені пункти Стрийського району, щодо інформування широкого кола перевізників про оголошення нового конкурсу на автобусні маршрути загального користування
 4. Направити прийняте рішення на адресу Стрийської районної ради народних депутатів, а також всіх сільських та селищних рад Стрийського району для розгляду та обговорення даного рішення, а також з метою надання пропозицій по вирішенню даного питання.

Голова ГР- М. Ременюк ставить на голосування проект викладеного рішення і пропонує присутнім проголосувати.

Голосували: За-_15_осоіб, Проти -_0_ осіб, Утримались -_0_осіб

Рішення прийнято –вирішили:

В зв’язку з невиконанням рішення ГР від 23.04.2015 Громадська Рада при Стрийській РДА, реалізовуючи, відповідно до законодавства України, функцію контролю за діяльністю органів виконавчої влади, звертається до Стрийської РДА:  :

 1. 1. До 02.06.2015 року розпочати процедуру розірвання угоди про пасажирські перевезення зі Стрийським АТП, по автобусним маршрутам, які були включені до конкурсу, що проводився конкурсною комісією при Стрийській РДА;
 2. 2. Звернутися до Львівської ОДА з вимогою, щодо розірвання угоди про пасажирські перевезення зі Стрийським АТП, по автобусним маршрутам, які були включені до конкурсу, що проводився конкурсною комісією при Львівській ОДА;
 3. 3. Звернутися до відповідних органів виконавчої влади, що відповідають за проведення конкурсу, щодо пасажирських перевезень по автобусним маршрутам, які охоплюють населені пункти Стрийського району, щодо інформування широкого кола перевізників про оголошення нового конкурсу на автобусні маршрути загального користування
 4. 4. Направити прийняте рішення на адресу Стрийської районної ради народних депутатів, а також всіх сільських та селищних рад Стрийського району для розгляду та обговорення даного рішення, а також з метою надання пропозицій по вирішенню даного питання.

До початку розгляду наступного питання, виступив І.Брик і запропонував присутнім перейти спочатку до розгляду питання №3, оскільки для розгляду питання №2 необхідно підготувати проектор.

Голова ставить на голосування:

Голосували: За-_15_осоіб, Проти -_0_ осіб, Утримались -_0_осіб

Рішення прийнято –вирішили: Перейти спочатку до розгляду питання №3.

По третьому питанню:

Виступив М. Ременюк, який повідомив, що з метою вивчення питання щодо реорганізації закладів освіти Стрийського району, а саме пониження ступенів шкіл, членами ГР проведено ряд зустрічей з жителями с. Горішне, с. Розгірче, с. Зарічне. Основна проблема, в зв’язку з якою сільські громади просять не закривати школи, це те, що немає транспорту, яким школярі матимуть змогу добиратися до навчальних закладів, розташованих по іншим селам, оскільки шкільних автобусів немає, а водії перевізника, який виграв конкурс на перевезення пасажирів ТОВ «Стрийське АТП» відмовляються перевозити школярів безкоштовно. Крім того  батьки, які мають двох і більше дітей, намагаються навчати їх у одному навчальному закладі, оскільки старша дитина наглядає за молодшою. Крім того в багатьох школах зроблено ремонт силами та за кошти батьків, проведено заміну вікон.

Виступив І.Брик, який зазначив, що з врахуванням вищезазначеного, необхідно звернутися до депутатів Стрийської районної ради, для того щоб на черговій сесії було розглянуто питання до фінансування даної статті видатків. Оскільки в  такий час не можна економити на освіті. Скільки зруйнувати дуже легко, а відновити буде набагато складніше. Через рік-два демографічна ситуація в країні зміниться і необхідно буде відкивати нові школи, шукати спеціалістів.

Виступив Л.Стадник: А якщо не віднайдемо кошти, що робити? В такому випадку вчителі залишаться без зарплати, школи без фінансування, оскільки бюджет формується до початку навчального року.

І. Брик: для того в районі є орган виконавчої влади, щоб знаходити шляхи вирішення таких питань.

Л. Стадник: це популізм, на даний час необхідно приймати непопулярні рішення і реорганізовувати заклади освіти. Ми змушені так робити не від доброго життя. По цим питанням проводилися наради в Львівській ОДА.

Виступила О. Опришко: В жодному селі ніхто не хоче закривати школи, але виходячи з фінансового стану в районі, набагато легше організувати доведення дітей до шкіл в інші села, ніж опалювати мало чисельну школу. На даний час утримання однієї дитини в сільських школах становить близько 1400,00 гривень\міс. на одну дитину.

Вивчивши суспільну думку, провівши зустрічі з директорами шкіл, педагогічними колективами, батьками учнів та головами с\рад, після обговорення на засіданні ГР голова ГР запропонував проект рішення з даного питання, а саме:

 1. Вважати реорганізацію шкіл с. Горішне, с. Розгірче, с. Зарічне, шляхом пониження ступеня ЗНЗ не доречною, оскільки така реорганізація може викликати суспільне збурення, негативно вплине на хід навчального процесу, призведе до погіршення психологічного стану учнів.
 2. Звернутися до депутатів Стрийської районної ради та депутатів сільських рад з клопотанням не підтримувати реорганізацію шкіл у вищезазначених селах та віднайти кошти для повного фінансування освіти Стрийського району.

Голосували: За-_15_осіб, Проти -_0_ осіб, Утримались -_0_осіб

Рішення прийнято –вирішили:

 1. 1. Вважати реорганізацію шкіл с. Горішне, с. Розгірче, с. Зарічне, шляхом пониження ступеня ЗНЗ не доречною, оскільки така реорганізація може викликати суспільне збурення, негативно вплине на хід навчального процесу, призведе до погіршення психологічного стану учнів.
 2. 2. Звернутися до депутатів Стрийської районної ради та депутатів сільських рад з клопотанням не підтримувати реорганізацію шкіл у вищезазначених селах та віднайти кошти для повного фінансування освіти Стрийського району.

По другому питанню:

Перед початком обговорення І.Брик запропонував присутнім проглянути короткий відео сюжет, про стан автомобільних доріг в районі.

Крім того звернувся до представників Стрийської РДА чому на засіданні не присутній представник райавтодору, оскільки відповідно до листа ГР було звернення до Стрийської РДА, з проханням забезпечити представника райавтодору на сьогоднішнє засідання. Чи керівництво райавтодору також ігнорує Стрийську РДА?

І запропонував надати пояснення з питання фінансування чи відсутності такового представників Стрийської РДА.

Чорна Г.З., повідомила що в попередньому році було передбачено порядка 300-400 тис грн. на ремонт доріг, але частина коштів не освоєна.

І. Брик: чому не освоєні кошти і хто поніс покарання?

Чорна Г.З: розпорядниками коштів є с\ради. Кожен голова с\Ради складав план ремонту доріг. Але крім неосвоєних коштів, є такі с\ради, які провели ремонт, але казначейство до сьогоднішнього дня не провело розрахунок з підприємствами, які проводили ремонт.

О.Поліщук: скажіть будь-ласка, хто від Стрийської РДА координує  роботу райавтодору?

Чорна Г.З: координує  роботу райавтодору І заступник Голови Стрийської РДА.

І. Брик: Чи було доведено головам с\рад графік надання коштів на ремонт доріг. Чи були такі с\ради які не освоїли кошти на ремонт доріг? Якщо є просимо підготувати перелік таких с\рад. Минулого року Львівська облрада виділяла кошти на ремонт загальних доріг Стрийського району і наш район отримав найменше коштів. Чому? Просимо повідомити коли в районі будуть відремонтовані дороги?

Чорна Г.З: Ми не є служба доріг, а тому не можемо відповісти.

М. Ременюк: за результатами обговорення даної проблеми пропонується проект рішення.

 1. Звернутися до  Стрийської РДА, голів с\рад з пропозицією підготувати довідку про стан автомобільних доріг, протяжність доріг, які потребують капітального та ямкового ремонту.
 2. Райавтодору забезпечити якість проведення ремонту доріг.
 3. На черговій сесії Стрийської районної ради та засіданні ГР обговорити результати проведення ремонту доріг.
 4. Закликати депутатів Стрийської районної ради, депутатів с\рад, представників ГР та інших представників громадськості долучитися до  перевірки якості виконаних робіт по ремонту автомобільних доріг. Про виявлені факти неякісно проведеного ремонту доріг або порушення технології повідомляти  ГР та Стрийську РДА.
 5. Надати ГР суми неосвоєних коштів та перелік с\рад, які не освоїли виділені кошти на ремонт доріг.
 6. Звернутися до депутату ВР Кота А.Б., з пропозицією ініціювати законопроект, щодо передачі доріг загального користування місцевого значення в комунальну власність.

Голосували: За-_15_осіб, Проти -_0_ осіб, Утримались -_0_осіб

Рішення прийнято –вирішили:

 1. 1. Звернутися до  Стрийської РДА, голів с\рад з пропозицією підготувати довідку про стан автомобільних доріг, протяжність доріг, які потребують капітального та ямкового ремонту.
 2. 2. Райавтодору забезпечити якість проведення ремонту доріг.
 3. 3. На черговій сесії Стрийської районної ради та засіданні ГР обговорити результати проведення ремонту доріг.
 4. 4. Закликати депутатів Стрийської районної ради, депутатів с\рад, представників ГР та інших представників громадськості долучитися до  перевірки якості виконаних робіт по ремонту автомобільних доріг. Про виявлені факти неякісно проведеного ремонту доріг або порушення технології повідомляти  ГР та Стрийську РДА.
 5. 5. Надати ГР суми неосвоєних коштів та перелік с\рад, які не освоїли виділені кошти на ремонт доріг.
 6. 6. Звернутися до депутату ВР Кота А.Б., з пропозицією ініціювати законопроект, щодо передачі доріг загального користування місцевого значення в комунальну власність.

По четвертому питанню:

М. Ременюк пропонується звернутися до голови Львівської ОДА, голови Стрийської РДА з листом щодо доцільності подальшого перебування на посаді першого заступника голови Стрийської РДА М.С. Дмитришина, оскільки ГР виявлено є ряд порушень та неналежне виконання  своїх обов’язків, а саме:

 1. Неналежне виконання обов’язків та безконтрольність, як голови конкурсного комітету, при визначенні переможця конкурсу на пасажирські перевезення.
 2. Халатне ставлення до контролю за станом автомобільних доріг району та їх поточний ремонт.
 3. Незаконне призначення головного лікаря Стрийської ЦРЛ.
 4. Даний чиновник був призначений на посаду злочинним режимом Януковича, виконував вказівки  «Партії регіонів» та був її членом.

Виступив М.Петрівський: по даному питанню необхідно мати конкретні факти, перевірки, акти, щоб ця заява не була голослівною, щоб це не було наклепом.

Виступив І.Брик: на сайті Стрийської РДА і на даний час висить інформація про його партійну приналежність до «Партії регіонів».Крім того ми не є орган який повинен проводити якісь перевірки, а для всіх нас повинно бути на першому місці: «Небесна сотня», незаконне призначення головного лікаря Стрийської ЦРЛ, отримання лікарняного листа не перебуваючи на лікуванні в лікарні, безконтрольність як голови конкурсного комітету. Якщо чиновник був призначений злочинною владою, то перед лицем «Небесної сотні», Майданом- цей чиновник не має права займати цю посаду. Такі посади мають займати моральні авторитети.

Виступила О.Опришко: на захист М. Дмитришина та головного лікаря Стрийської ЦРЛ, що це є фахові люди і всі звинувачення є голослівними.

М. Ременюк пропонує поставити на голосування проект рішення:

 1. За неналежне виконання обов’язків та безконтрольність, як голови конкурсного комітету, при визначенні переможця конкурсу на пасажирські перевезення
 2. За халатне ставлення до контролю за станом автомобільних доріг району та їх поточний ремонт.
 3. За незаконне призначення головного лікаря Стрийської ЦРЛ.
 4. Як особу яка підлягає люстрації, оскільки даний чиновник був призначений на посаду злочинним режимом Януковича, виконував вказівки  «Партії регіонів» та являється депутатом Стрийської районної ради від «Партії регіонів».

Звернутися до голови Львівської ОДА, голови Стрийської РДА з вимогою негайного звільнення з посади заступника голови Стрийської РДА М.С. Дмитришина

Голосували: За-_12_осіб, Проти -_1_ осіб, Утримались -_2_осіб

Рішення прийнято –вирішили:

Звернутися до голови Львівської ОДА, голови Стрийської РДА з вимогою негайного звільнення з посади заступника голови Стрийської РДА М.С. Дмитришина

Наступне засідання ГР призначити на 02.06.2015р. о 17 год. 00 хв.

Головуючий запропонував закрити засідання ГР при Стрийській РДА та подякував усім присутнім за участь.

Голова ГР     _____________________     М. Ременюк

Секретар ГР _____________________     І. Поліщук

 

ПРОТОКОЛ № 3

засідання громадської ради при Стрийській РДА

м. Стрий                                                                                 «_23_» квітня 2015 р.

На засіданні громадської ради при Стрийській РДА зареєструвалась 19 осіб, відповідно до реєстру присутніх, що є додатком до даного протоколу.

Оскільки на засіданні присутні більше 50 % дійсних членів громадської ради, то відповідно до п.14 Регламенту ГР, затвердженого рішенням ГР від 23.03.2011 року, яке діє на момент проведення засідання, засідання є правомочним.

Присутні особи з правом дорадчого голосу:В. Гемська, Д. Хвостіков, Т. Юник, Ю. Пекуш, І. Мушинець, І. Равлінко, Ю. Бецко, В. Лисенко, Т. Глушко, Р. Захарчин, Р. Хомин.

Запрошені представники Стрийської РДА: Б. Тепла, Н. Пеленичка, О. Волинець.

Заступник голови ГР при Стрийській РДА І. Брик відкрив засідання, повідомивши присутнім що дана зустріч присвячена проблемі пасажирських перевезень, а саме недотримання конкурсних умов, переможцем конкурсу – ТОВ «Стрийське АТП» і зачитав присутнім порядок денний.

Порядок денний:

 1. Відеопоказ скарг громадян;

 2. Недотримання розкладу руху по маршрутам: №16, № 4, №7, №5, с. Голобутів, с. Завадів, с. Ланівка;

 3. Необґрунтоване підвищення тарифів на перевезення пасажирів;

 4. Відсутність обліку пасажиропотоку, в тому числі відсутність квитків в автобусах;

 5. Невідповідність заявлених транспортних засобів на пасажировмісткість;

 6. Перевезення громадян пільгових категорій;

 7. Відсутність інформації в салонах автобусів та на автобусних зупинках, щодо схеми маршруту та графіку руху;

 8. Облаштування зупинок автотранспорту та автостанцій;

 9. Відсутність паспортів маршрутів.

Голова запропонував проголосувати за порядок денний:

Голосували: За-_19_особа, Проти -_0_ осіб, Утримались -_0_осіб

Виступив заступник голови ГР І.Брик і повідомив, що на дану зустріч були запрошені представники перевізника ТОВ «Стрийське АТП», представники ДАЇ, а також голова тендерного комітету М.С. Дмитришин. Про те, представники перевізника і голова тендерного комітету дану зустріч проігнорували.

І. Брик, додав, що проблема належного забезпечення пасажирським транспортом в Стрийському районі та і в м. Стрий не нова, але актуальна, як ніколи. Перевізник користуючись правом монополіста і безкарності, самовільно в односторонньому порядку змінив (скасував)пасажирські маршрути, підняв тарифи, замінив транспорт. Але найгірше, що звірити інформацію по маршрутам на даний час не можливо, оскільки в Стрийській РДА відсутні паспорти на маршрути.

Враховуючи наведене вище, пропоную

 1. Вислухати проблеми

 2. Напрацювати шляхи вирішення.

У випадку відсутності конструктиву у вирішенні даного питання з даним перевізником, будемо вимагати в адміністрації, вирішення даного питання в правовому полі, в тому числі щодо розірвання договору та пошук іншого перевізника, оскільки перевізники повинні працювати на користь громади, а не для отримання надприбутків

Хто має бажання виступити, прошу виступати:

До слова запрошується представник Стрийської РДА головний спеціаліст Волинець Ольга Зеновіївна, яка повідомила присутніх, що на даний час законодавство регулює діяльність перевізників таким чином, що районна адміністрація не може впливати на перевізника, оскільки на їх листи АТП не реагує, тарифи погоджуються в обласній держадміністрації, а паспорти на перереєстрації в обласному ДАЇ.

На даний час в адміністрацію поступило 39 скарг від мешканців Стрийського району на незадовільне надання послуг перевізником, проте, як зазначалось перевізник на скарги не реагує.

В тендері приймав участь один перевізник, оскільки законодавство прописано таким чином, що невеликі перевізники не можуть перемогти на конкурсі. Ми пропонували іншим, було оголошення. Система бальна, Стрийське АТП набирає бали оскільки виробнича база більше. Всі інші повідомляють, що ми не переможемо, оскільки при проведенні нового конкурсу попередній перевізник має привілейовані умови. Порядок проведення конкурсу на перевеження, визначається Постанова КМУ №1081 від 03.12.2008, якою передбачено нарахування відповідних балів.

Виступив представник Стрийського ДАЇ, який повідомив, що вони проводять контроль за дотриманням водіями правил дорожнього року, за 2014 рік складено 6 протоколів про порушення правил дорожнього руху.

Виступив голова с. Воля-Задеревацька, який повідомив, що вплинути на перевізника не можливо, оскільки користуючись своєю монополією, при будь-яких зауваженнях представники перевізника та водії створюють соціальну напругу, відміняючи рейси або висаджуючи людей з автобусів.

Вступив представник Стрийської спілкиветеранівАфганістану І. Равлінко, який повідомив присутніх, що цією проблемою їх організація займається вже давно, при чому на рівні Львівської області. На даний час існує змова перевізників, оскільки після з’їзду перевізників України, який відбувся у м. Львів, перевізники домовилися про підняття ціни без будь-якого погодження та затвердження. Крім того, на даний час існує тенденція налаштовування водіями автобусів звичайних пасажирів проти пасажирів які належать до пільгових категорій, для того щоб переконати суспільство, що їх проблеми, виключно із-за «пільговиків». Тому для того щоб боротися з перевізниками потрібно піднімати суспільство і відстоювати свої права.

Виступив Є. Ладика, який повідомив, що відвідав автостанцію на вул. Багряного, яка належить ТОВ «Стрийське АТП». Дана автостанція працює з 9,00-18,00 години, які не співпадають з початком роботи пасажирського транспорту, оскільки водій перед виїздом на маршрут зобов’язаний отримати квитки, які видають йому на автостанції. Відтак стає зрозумілим, чому водії їздять без квитків, а відтак існують порушення прав пасажира , а також порушення закону. Крім того тендерний комітет зобов’язаний здійснювати періодичні перевірки щодо дотримання перевізником умов договору-перевезення, що також не проводиться, а відтак порушення і не фіксуються.

Виступив В. Лисенко, Т. Юник, які повідомили, що необхідно провести відповідну роботу та запрошувати інших перевізників, щоб вони також були зацікавленні у прийнятті участі у конкурсі на пасажирські перевезення. Виставляти на конкурс меншу кількість маршрутів, надати можливість дрібним підприємцям обслуговувати маршрут.

Заключне слово взяв заступник голови ГР І.Брик, який підсумував зустріч. Враховуючи, що перевізник-переможець конкурсу не виконує умови договору прийняти наступне рішення, проект якого зачитав всім присутнім:

озглянувши та проаналізувавши скарги мешканців Стрийщини, провівши аналіз перевезень пасажирів перевізником ТОВ «Стрийське АТП», Громадська Рада при Стрийській РДА приймає наступне рішення:

 1. Звернутися до Стрийської РДА з клопотанням:

 1. До 12.05.2015 року відновити та затвердити відповідно до правових норм, паспорти маршрутів, заявлених на конкурс.

 2. До 12.05.2015року затвердити розклад руху транспортних засобів по маршрутах, заявлених на конкурс;

 3. До 12.05.2015 року забезпечити контроль за виконанням договорів перевезень пасажирів.

 4. 12.05.2015року заслухати звіт голови тендерного комітету;

 1. Звернутися до тендерного комітету (комісії) з вимогою:

 1. проводити постійний контроль за дотриманням виконання договору –перевезення перевізником – переможцем конкурсу.

 1. Звернутися до ТОВ «Стрийське АТП» з вимогою:

 1. Виконати всі умови договору-перевезення;

 2. Надати Стрийській РДА всі паспорти маршрутів погоджені та затверджені відповідно до законодавства;

 3. Надати інформацію щодо підстав підняття тарифів на перевезення з обгрунтуванням та посиланням на норми права;

 4. Забезпечити облік пасажиропотоку перевезень шляхом обов’язкової відачі квитків пасажирам з вказаною датою поїздки;

 5. Розмістити інформацію про схему, графік руху та тариф проїзду на маршруті у транспортному засобі та автобусних зупинках.

 6. Звернутись до керівництва міста і району за наданням допомоги у обладнанні автобусних зупинок;

 7. Забезпечити культурне обслуговування пасажирів водіями автобусів;

 8. Уточнити пільгові категорії та їх кількість під час рейсу.

 1. Звернутися до керівництва ВДАЇ м. Стрия, Стрийського району та м. Моршин

 1. Рекомендувати посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху водіями ТОВ «Стрийське АТП»

 1. Громадській Раді при Стрийській РДА:

 1. У разі невиконання вимог ГР при Стрийській РДА звернутися до керівництва Стрийської РДА з вимогою щодо розірвання договору-перевезення з ТОВ «Стрийське АТП»

 2. У разі невиконання керівництвом та засновниками ТОВ «Стрийське АТП» рішення ГР при Стрийській РДА від 23.04.2015, повного ігнорування вимог громади, залишаємо за собою право ініціювання довготривалого пікетування перевізника;

 3. забезпечити інформування населення про виконання рішення ГР при Стрийській РДА від 23.04.2015 по проблемі, що стосується перевезень пасажирів Стрийського р-ну.

 4. Звернутися до керівництва Стрийської РДА з вимогою, щодо включення до складу тендерного комітету членів Громадської ради.

 5. Провести повторне засідання з даного питання 12.05.2015р

Головуючий на засіданні ГР- заступник голови ГР при Стрийській РДА І. Брик ставить на голосування проект викладеного рішення і пропонує присутнім проголосувати.

Голосували: За-_19_особа, Проти -_0_ осіб, Утримались -_0_осіб

Рішення прийнято –вирішили:

 1. Звернутися до Стрийської РДА з клопотанням:

 1. До 12.05.2015 року відновити та затвердити відповідно до правових норм, паспорти маршрутів, заявлених на конкурс.

 2. До 12.05.2015року затвердити розклад руху транспортних засобів по маршрутах, заявлених на конкурс;

3. До 12.05.2015 року забезпечити контроль за виконанням договорів перевезень пасажирів.

4. 12.05.2015року заслухати звіт голови тендерного комітету;

 1. Звернутися до тендерного комітету (комісії) з вимогою:

 1. Проводити постійний контроль за дотриманням виконання договору –перевезення перевізником – переможцем конкурсу.

3. Звернутися до ТОВ «Стрийське АТП» з вимогою:

 1. Виконати всі умови договору-перевезення;

 2. Надати Стрийській РДА всі паспорти маршрутів погоджені та затверджені відповідно до законодавства;

 3. Надати інформацію щодо підстав підняття тарифів на перевезення з обгрунтуванням та посиланням на норми права;

 4. Забезпечити облік пасажиропотоку перевезень шляхом обов’язкової відачі квитків пасажирам з вказаною датою поїздки;

 5. Розмістити інформацію про схему, графік руху та тариф проїзду на маршруті у транспортному засобі та автобусних зупинках.

 6. Звернутись до керівництва міста і району за наданням допомоги у обладнанні автобусних зупинок;

 7. Забезпечити культурне обслуговування пасажирів водіями автобусів;

 8. Уточнити пільгові категорії та їх кількість під час рейсу.

4. Звернутися до керівництва ВДАЇ м. Стрия, Стрийського району та м. Моршин

 1. Рекомендувати посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху водіями ТОВ «Стрийське АТП»

5. Громадській Раді при Стрийській РДА:

1. У разі невиконання вимог ГР при Стрийській РДА звернутися до керівництва Стрийської РДА з вимогою щодо розірвання договору-перевезення з ТОВ «Стрийське АТП»;

2. У разі невиконання керівництвом та засновниками ТОВ «Стрийське АТП» рішення ГР при Стрийській РДА від 23.04.2015, повного ігнорування вимог громади, залишаємо за собою право ініціювання довготривалого пікетування перевізника;

3. Забезпечити інформування населення про виконання рішення ГР при Стрийській РДА від 23.04.2015 по проблемі, що стосується перевезень пасажирів Стрийського р-ну;

4. Звернутися до керівництва Стрийської РДА з вимогою, щодо включення до складу тендерного комітету членів Громадської ради;

5. Провести повторне засідання з даного питання 12.05.2015р. о 17 год. 00 хв.

Головуючий запропонував закрити засідання ГР при Стрийській РДА та подякував усім присутнім за участь.

Головуючий –

заступник голови ГР _____________________ І. Брик

Секретар ГР _____________________ І. Поліщук


Витяг з протоколу № 3

засідання ГР при Стрийській РДА

від 23.04.2015

Рішення

засідання Громадської Ради при Стрийській РДА

від 23 квітня 2015 року

 1. Звернутися до Стрийської РДА з клопотанням:

 1. До 12.05.2015 року відновити та затвердити відповідно до правових норм, паспорти маршрутів, заявлених на конкурс.

 2. До 12.05.2015року затвердити розклад руху транспортних засобів по маршрутах, заявлених на конкурс;

3. До 12.05.2015 року забезпечити контроль за виконанням договорів перевезень пасажирів.

4. 12.05.2015року заслухати звіт голови тендерного комітету;

 1. Звернутися до тендерного комітету (комісії) з вимогою:

Проводити постійний контроль за дотриманням виконання договору –перевезення перевізником – переможцем конкурсу.

3. Звернутися до ТОВ «Стрийське АТП» з вимогою:

 1. Виконати всі умови договору-перевезення;

 2. Надати Стрийській РДА всі паспорти маршрутів погоджені та затверджені відповідно до законодавства;

 3. Надати інформацію щодо підстав підняття тарифів на перевезення з обгрунтуванням та посиланням на норми права;

 4. Забезпечити облік пасажиропотоку перевезень шляхом обов’язкової видачі квитків пасажирам з вказаною датою поїздки;

 5. Розмістити інформацію про схему, графік руху та тариф проїзду на маршруті у транспортному засобі та автобусних зупинках.

 6. Звернутись до керівництва міста і району за наданням допомоги у обладнанні автобусних зупинок;

 7. Забезпечити культурне обслуговування пасажирів водіями автобусів;

 8. Уточнити пільгові категорії та їх кількість під час рейсу.

4. Звернутися до керівництва ВДАІ м. Стрия, Стрийського району та м. Моршин

Рекомендувати посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху водіями ТОВ «Стрийське АТП»

5. Громадській Раді при Стрийській РДА:

1. У разі невиконання вимог ГР при Стрийській РДА звернутися до керівництва Стрийської РДА з вимогою щодо розірвання договору-перевезення з ТОВ «Стрийське АТП»;

2. У разі невиконання керівництвом та засновниками ТОВ «Стрийське АТП» рішення ГР при Стрийській РДА від 23.04.2015, повного ігнорування вимог громади, залишаємо за собою право ініціювання довготривалого пікетування перевізника;

3. Забезпечити інформування населення про виконання рішення ГР при Стрийській РДА від 23.04.2015 по проблемі, що стосується перевезень пасажирів Стрийського р-ну;

4. Звернутися до керівництва Стрийської РДА з вимогою, щодо включення до складу тендерного комітету членів Громадської ради;

5. Провести повторне засідання з даного питання 12.05.2015р. о 17 год. 00 хв.

Головуючий –

заступник голови ГР _____________________ І. Брик

Секретар ГР _____________________ І. Поліщук

 

ПРОТОКОЛ № 2

засідання громадської ради при Стрийській РДА

м. Стрий                                                                                 «_16_» квітня 2015 р.

На засіданні громадської ради при Стрийській РДА зареєструвалась 21 особа, відповідно до реєстру присутніх, що є додатком до даного протоколу.

Кількість присутніх на зборах, складає 87 % від загального складу членів ГР при Стрийській РДА.

Оскільки на засіданні присутні більше 50 % дійсних членів громадської ради, то відповідно до п.14 Регламенту ГР, затвердженого рішенням ГР від 23.03.2011 року, яке діє на момент проведення засідання, засідання є правомочним.

Присутні особи з правом дорадчого голосу: Т. Дирик, Б. Тепла, О.Хомякова, В. Гемська, Д. Хвостіков, Н. Паланичка.

Голова ГР при Стрийській РДА М. Ременюк відкрив засідання і зачитав присутнім порядок денний.

Порядок денний:

 1. Розгляд, обговорення та затвердження типового положення та регламенту громадської ради при Стрийській районній держадміністрації.

 2. Затвердження постійних робочих комісій громадської ради.

 3. Представлення програм та планів роботи членів комісій громадської ради на 2015 рік та на ІІ квартал 2015 року.

 4. Про комунікації громадської ради (веб-сайт, електронна адреса, група в соціальній мережі Facebook)

 5. Різне.

Голова запропонував проголосувати за порядок денний

Голосували: За-_21_особа, Проти -_0_ осіб, Утримались -_0_осіб

З першого питання порядку денного:

Виступив І. Брик та запропонував присутнім залишити попередню редакцію Положення про громадську раду, затверджену попереднім складом громадської ради.

Виступив О. Сікора запропонував взяти за основу та затвердити в цілому Положення про громадську раду при Стрийській РДА, в редакції, яка була затверджена попереднім складом громадської ради та діє на даний час.

Голова ГР М. Ременюк запропонував проголосувати

Голосували: За -21_особа, Проти __0_ осіб, Утримались - 0_осіб

Рішення прийнято- вирішили: взяти за основу та затвердити в цілому Положення про громадську раду при Стрийській РДА, в редакції, яка була затверджена попереднім складом громадської ради та діє на даний час.

Виступив голова ГР М. Ременюк та запропонував присутнім Регламент ГР при Стрийській РДА залишити в попередній редакції

Виступила О. Опришко запропонувала на зачитати Регламент ГР та вносити поправки з голосу.

Голова ГР М. Ременюк запропонував проголосувати.

Голосували: За -19_осіб, Проти __0_ осіб, Утримались - 2_особи

Рішення прийнято- вирішили: зачитати Регламент ГР та вносити поправки з голосу.

Голова ГР М. Ременюк зачитує Регламент ГР і просить вносити поправки.

Виступив С. Дзівідзінський запропонував внести зміни в абзац 2 п.3 Регламенту ГР, а саме викласти його в наступній редакції:

«Голова громадської ради має двох заступників, які обираються відповідно до порядку та в спосіб, передбачений Положенням про громадську раду та цим Регламентом.»

Виступила І. Поліщук запропонувала внести зміни в п. 5 Регламенту ГР та викласти його в наступній редакції:

«Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради (або за його дорученням його заступником) спільно із секретарем громадської ради за внесеними пропозиціями членів громадської ради.

Річний та квартальний план роботи громадської ради затверджується громадською радою на своєму засіданні.

Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Стрийської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенні Стрийською райдержадміністрацією консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.»

Виступив С. Дзівідзінський запропонував доповнити п. 6 Регламенту ГР наступним пунктом:

«організація засідань тимчасових та постійних комісій громадської ради у разі їх створення»

Виступив Р. Рибкін, який запропонував внести зміни в абзац 1 п.11 Регламенту ГР, а саме викласти його в наступній редакції:

«Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а в разі його відсутності – одним із заступників громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Стрийської райдержадміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.»

Виступив С. Дзівідзінський та запропонував розділ «Організація роботи тимчасових комісій, експертних груп громадської ради», викласти в наступній редакції:

«Організація роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп громадської ради.

24. На засіданні громадської ради нового складу може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій та їх тематику.

25. Експертні групи, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені рішенням громадської ради в разі необхідності. Зазвичай експертні групи та тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради.

26. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники Стрийської райдержадміністрації, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

27. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться за потреби.

28. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.

29. Постійну та тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї комісії.»

Далі по тексту Регламенту змінити нумерацію пунктів Регламенту ГР.

Голова запропонував проголосувати за внесені зміни та доповнення до Регламенту ГР.

Голосували: За-_21_особа, Проти -_0_ осіб, Утримались -_0_осіб

Рішення прийнято-вирішили: внести зміни та доповнення до Регламенту ГР, а саме:

в абзац 2 п.3 Регламенту ГР, виклавши його в наступній редакції:

«Голова громадської ради має двох заступників, які обираються відповідно до порядку та в спосіб, передбачений Положенням про громадську раду та цим Регламентом.»

п. 5 Регламенту ГР , виклавши його в наступній редакції:

«Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради (або за його дорученням його заступником) спільно із секретарем громадської ради за внесеними пропозиціями членів громадської ради.

Річний та квартальний план роботи громадської ради затверджується громадською радою на своєму засіданні.

Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Стрийської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенні Стрийською райдержадміністрацією консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.»

доповнити п. 6 Регламенту ГР наступним пунктом:

«організація засідань тимчасових та постійних комісій громадської ради у разі їх створення»

абзац 1 п.11 Регламенту ГР, виклавши його в наступній редакції:

«Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а в разі його відсутності – одним із заступників громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Стрийської райдержадміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.»

розділ «Організація роботи тимчасових комісій, експертних груп громадської ради», виклавши його в наступній редакції:

«Організація роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп громадської ради.

24. На засіданні громадської ради нового складу може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій та їх тематику.

25. Експертні групи, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені рішенням громадської ради в разі необхідності. Зазвичай експертні групи та тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради.

26. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники Стрийської райдержадміністрації, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

27. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться за потреби.

28. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.

29. Постійну та тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї комісії.»

Далі по тексту Регламенту змінити нумерацію пунктів Регламенту ГР.

--------------------------------------

З другого питання порядку денного виступив голова ГР М. Ременюк, який запропонував створити дві постійних комісії,за напрямками роботи, а саме:

 • Соціально-гуманітарну;

 • Господарсько-економічну;

Інших пропозицій не поступало.

Голова ГР М. Ременюк запропонував присутнім проголосувати.

Голосували: За -__21___особа, Проти _-_0_осіб, Утримались-_0_осіб

Рішення прийнято-вирішили: створити дві постійних комісії, за напрямками роботи, а саме:

 • Соціально-гуманітарну;

 • Господарсько-економічну;

---------------------------------------------

З третього питання порядку денного виступив голова ГР М. Ременюк та повторно озвучив план роботи запропонований на попередньому засідання І. Бриком.

Вистув Р. Берчак, М. Ременюк, С. Дзівідзінський, М. Петрівський, які додатково запропонували включити в план роботи напрацьовані питання.

Виступив голова ГР М. Ременюк та запропонував всі запропоновані проекти плану роботи опрацювати, систематизувати та узагальнити, включивши до плану роботи громадської ради на 2015 рік.

Доручити новоствореним постійним комісіям, включити до квартального плану роботи, з врахуванням пріоритетності та черговості виконання пунктів плану роботи по напрямкам.

Голосували: За -__21___особа, Проти _-_0_осіб, Утримались-_0_осіб

Рішення прийнято-вирішили: опрацювати, систематизувати та узагальнити всі проекти плану роботи, включивши до плану роботи громадської ради на 2015 рік всі запропоновані питання.

Доручити новоствореним постійним комісіям, включити до квартального плану роботи, з врахуванням пріоритетності та черговості виконання пунктів плану роботи по напрямкам.

Голова ГР запропонував членам ГР визначитися з напрямками роботи в комісіях. Крім того пропонує закріпити заступників за відповідними комісіями

За результатами обговорення, голова ставить на голосування закріпити за соціально-гуманітарною комісією заступника голови ГР В. Вінтонюка, за господарсько-економічною – заступника голови ГР І. Брика.

Голова запропонував проголосувати

Голосували: За -__21___особа, Проти _-_0_осіб, Утримались-_0_осіб

Рішення прийнято-вирішили: закріпити за соціально-гуманітарною комісією заступника голови ГР В. Вінтонюка, за господарсько-економічною комісією – заступника голови ГР І. Брика.

За результатами обговорення, створено склад комісій по напрямках роботи, які голова зачитує, а саме:

Склад соціально-гуманітарної комісії:

Вінтонюк В.В., Шпак С.П., Рибкін Р.А., Боровик А.В., Демків А.І., Отрох К.О., Селенгушевський В.А., Кучер Л.П., Хомякова О.В., Опришко О.Б., Олійник М.М., Сікора О.П.

Склад господарсько-економічної комісії: Брик І.Б., Ременюк М. В., Поліщук О.С., Дзівідзінський С.І., Піган Н.І., Петрівський М.М., Берчак Р.Р., Ладика Є.Б., Поліщук І.М., з правом дорадчого голосу Т. Дирик .

Інші члени громадської ради, що відсутні на даному засіданні громадської ради, мають право визначитися з напрямками роботи, а відтак будуть додатково включені до складу тієї комісії, яку ними буде обрано.

------------------------------------------

З четвертого питання порядку денного виступила присутня на засіданні ГР уповноважений представник Стрийської РДА Н. Паланичка та повідомила присутніх про те, що на сайті Стрийської РДА є сторінка, яка призначена для висвітлення інформації, що стосується діяльності громадської ради.

Виступив Р. Берчак, який повідомив присутніх, що готовий взяти на себе обов’язок слідкувати за наповненням та\або оновленням інформаційної сторінки, що стосується діяльності ГР при Стрийській РДА.

Голова запропонував присутнім додатково створити електронну поштову скриньку, зазначивши її адресу на сайті Стрийської РДА, а також створити сторінку ГР при Стрийській РДА в соціальній мережі Facebook, для загального доступу.

Голосували: За -__21___особа, Проти _-_0_осіб, Утримались-_0_осіб

Рішення прийнято- вирішили: визначити Р. Берчака відповідальним за наповненням та\або оновленням інформаційної сторінки, що стосується діяльності ГР при Стрийській РДА.

Створити електронну поштову скриньку, зазначивши її адресу на сайті Стрийської РДА, а також створити сторінку ГР при Стрийській РДА в соціальній мережі Facebook, для загального доступу.

-----------------------------------------

З п`ятого питання порядку денного слухали І.Брика, який запропонував визначитися з першочерговим вирішенням питання забезпечення транспортними пасажирськими перевезеннями, а саме діяльністю перевізника Стрийського АТП, який обслуговує пасажирські маршрути Стрийського р-ну. Підготувати членам ГР пропозиції по вирішенню даного проблемного питання. Повідомити голову Стрийської РДА, про необхідність скликання круглого стола за участю уповноважених представників перевізника, який за результатами тендерної комісії виборов право обслуговування пасажирських перевезень на території Стрийщини.

Для чого, призначити наступне засідання громадської ради на 23.04.2015 року на 17 год. 00 хв.

Голосували: За -__21___особа, Проти _-_0_осіб, Утримались-_0_осіб

Голова запропонував закрити засідання ГР при Стрийській РДА та подякував усім присутнім за участь.

Голова ГР _____________________ М. Ременюк

Секретар ГР _____________________ І. Поліщук

 

ПРОТОКОЛ № 1

засідання громадської ради при Стрийській РДА

м. Стрий                                                                                 «_27__» березня 2015 р.

На засіданні громадської ради при Стрийській РДА зареєструвалось 22 особи, відповідно до реєстру присутніх, що є додатком до даного протоколу.

Кількість присутніх на зборах, складає 92 % від загального складу членів ГР при Стрийській РДА.

Оскільки на засіданні присутні більше 50 % дійсних членів громадської ради, то відповідно до п.14 Регламенту ГР, затвердженого рішенням ГР від 23.03.2011 року, яке діє на момент проведення засідання, засідання є правомочним.

Засідання ГР відкрив попередній голова ГР М.Коцуровський, та повідомив присутніх, про те, що необхідно обрати головуючого засідання ГР.

Було запропоновано, обрати головуючим на даному засіданні М. Коцуровського.

Голосували: За-22 особи, Проти _0_ осіб, Утримались_0_____осіб

Рішення прийнято-вирішили: Доручити М.Коцуровському розпочати засідання ГР та оголосити порядок денний.

Порядок денний:

 1. Про обрання голови та секретаря ГР;

 2. Про обрання засупників ГР;

 3. Про затвердження нового положення та регламенту ГР;

 4. Про затвердження плану роботи;

 5. Різне.

З першого питання порядку денного слухали головуючого М. Коцуровського, який запропонував обрати голову ГР, а також запропонував присутнім оголосити кандидатів на голову ГР.

Н. Піган запропонувала залишити головою ГР попереднього голову М.Коцуровського.

Виступив М. Коцуровський, який надав коротку інформацію про себе.

Голосували: За -_7_особи, Проти __0_ особи, Утримались__15__особи

Рішення не прийнято.

І.Брик запропонував на голову ГР кандидатуру М.Ременюка

Виступив М. Ременюк, який надав коротку інформацію про себе.

Голосували: За -_15_осіб, Проти -3_особи, Утримались_4__особи

Рішення прийнято-вирішили:обрати головою ГР при Стрийській РДА Миколу Ременюка.

Головуючий на засіданні М. Коцуровський запропонував передати слово та подальше проведення засідання новообраному голові ГР при Стрийській РДА М.Ременюку.

Голова ГР М. Ременюк запропонував присутнім обрати секретаря ГР.

Є. Ладика повідомив присутніх, про те, що відповідно до п.13 Положення про громадську раду, затвердженого 13.03.2011 і чинного на даний час, функції секретаря ГР може виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю РДА, який не є членом громадської ради.

Дана пропозиція не була підтримана присутніми, було прийнято рішення обрати на посаду секретаря ГР одного з членів ГР.

М. Ременюк запропонував кандидатуру І.Поліщук на посаду секретаря ГР.

Інших пропозицій не поступило.

Виступила І. Поліщук, яка надала коротку інформацію про себе.

Голосували: За-_20_осіб, Проти -_0_ осіб, Утримались -_2_особи

Рішення прийнято-вирішили:обрати секретарем ГР при Стрийській РДА І.Поліщук

--------------------------------------

З другого питання порядку денного слухали голову ГР М. Ременюка, який запропонував обрати заступників голови ГР і визначити кількість заступників. М. ременюк запропонував обрати два заступники голови ГР

Голосували: За -__22___особи, Проти _-_0____ особи, Утримались-_0_особи

Рішення прийнято-вирішили: визначити чисельність заступників голови ГР у кількості двох осіб.

Голова ГР М. Ременюк запропонував присутнім висувати кандидатури заступників голови ГР.

А. Демків запропонувала на заступника голови ГР кандидатуру О.Поліщука.

Виступив О.Поліщук, який надав коротку інформацію про себе.

Голосували: За- 8 (вісім) осіб, Проти- 0 (нуль) осіб, Утримались -14 (чотринадцять)особи

Рішення не прийнято.

О. Поліщук запропонував на заступника голови ГР кандидатуру І.Брика.

Виступив І.Брик, який надав коротку інформацію про себе.

Голосували: За -13 (тринадцять) осіб, Проти- 0 (нуль) осіб, Утримались- 9 (дев’ять) осіб.

Рішення прийнято- вирішили: обрати І.Брика заступником голови ГР при Стрийській РДА

Є. Ладика запропонував на заступника голови ГР кандидатуру С.Дзівідзінського

Виступив С.Дзівідзінський, який надав коротку інформацію про себе.

Голосували: За -5 (п’ять) осіб, Проти- 3 (нуль) осіб, Утримались -14 (чотирнадцять) осіб.

Рішення не прийнято.

І.Брик запропонував на заступника голови ГР кандидатуру Р. Берчака

Виступив Р. Берчак, який надав коротку інформацію про себе.

Голосували: За -1 (одна) особа, Проти 0 особи, Утримались__21__особи

Рішення не прийнято.

І. Брик запропонував на заступника голови ГР кандидатуру В. Вінтонюка.

Виступив Вінтонюк, який надав коротку інформацію про себе.

Голосували: За -15 (п'ятнадцять) осіб, Проти- 0 (нуль) осіб, Утримались- 7 (сім) осіб.

Рішення прийнято- вирішили: обрати Вінтонюка заступником голови ГР при Стрийській РДА.

Голова ГР М. Ременюк підсумував голосування за кандидатури заступників голови ГР при Стрийській РДА, та повідомив присутніх про обрання І. Брика та В. Вінтонюка заступниками голови ГР при Стрийській РДА.

----------------------------------------------------

З третього питання порядку денного слухали голову ГР, який запропонував розглянути питання щодо затвердження положення та регламенту ГР при Стрийській РДА.

Виступив Є. Ладика, який запропонував залишити в силі Полодення та Регламент затверджені в 2011 році.

Голосували: За -15 (п'ятнадцять) осіб, Проти- 0 (нуль) осіб, Утримались- 7 (сім) осіб.

Рішення не прийнято.

Виступив О. Поліщук, який запропонував присутнім взяти за основу типові Положення та Регламент, вивчити та проаналізувати Положення та Регламент ГР попереднього скликання та перенести розгляд даного питання на наступне засідання.

Голосували: За -15 (п'ятнадцять) осіб, Проти- 0 (нуль) осіб, Утримались- 7 (сім) осіб.

Рішення не прийнято.

Виступив І.Брик, який запропонував взяти за основу Типове Положення про ГР та Типовий Регламент роботи ГР, внести поправки. Відтак розгляд даного питання перенести на наступне засідання.

Голосували: За -16 (шістнадцять) осіб, Проти- 2 (дві) особи, Утримались- 3 (три) особи.

Рішення прийнято- вирішили: взяти за основу типове положення та типовий регламент ГР, внести зміни (правки). Розгляд даного питання перенести на наступне засідання.

------------------------------------------

З четвертого питання порядку денного слухали голову ГР М. Ременюка, який запропонував перенести розгляд даного питання на наступне засідання, в зв’язку з тим, що не затверджено положення та Регламент ГР.

Виступив М. Коцуровський, який запропонував підтримати пропозицію голови ГР.

Виступив І.Брик, який повідомив присутніх про попередній план роботи ГР та запропонував секретарю озвучити питання плану роботи для обговорення.

Секретар зачитала попередній план роботи ГР:

Голосували: За -16 (шістнадцять) осіб, Проти- 2 (дві) особи, Утримались- 3 (три) особи.

Рішення прийнято- вирішили: відкласти розгляд плану роботи на наступне засідання.

З п`ятого питання порядку денного слухали голову І.Брика, який запропонував призначити Р. Берчака відповідальним за розміщення інформації про роботу ГР при Стрийській РДА

Голосували: За -16 (шістнадцять) осіб, Проти- 2 (дві) особи, Утримались- 3 (три) особи.

Рішення прийнято- вирішили: призначити Р. Берчака відповідальним за розміщення інформації про роботу ГР при Стрийській РДА.

Виступив І.Брик, який запропонував присутнім визначитися з датою проведення наступного засідання ГР і запропонував 16 квітня 2015 року.

Інших пропозицій не поступало.

Голосували: За -16 (шістнадцять) осіб, Проти- 2 (дві) особи, Утримались- 3 (три) особи.

Рішення прийнято- вирішили: наступне засідання ГР при Стрийській РДА провести 16.04.2015 о 17 год. 00 хв.

Голова запропонував закрити засідання ГР при Стрийській РДА та подякував усім присутнім за участь.

Голова ГР _____________________ М. Ременюк

Секретар ГР _____________________  І. Поліщук