Склад Громадської ради

 

№ з/п Прізвище, ініціали Назва інституту громадянського суспільства
1. Сікора Олександр Петрович ГО «Еколого-туристичний просвітницький центр «Здоров’я»
2. Петрівський Микола Михайлович ГО «Захист власників об’єктів нерухомості»
3. Пранник Іван Іванович ГО «Спілка учасників АТО Стрийщини»
4. Стасула Оксана Богданівна Стрийський благодійний фонд «Надія»
5. Фомін Назар Володимирович ГО «Молодь Стрийщини»
6. Ворко Любомир Михайлович Стрийська РО ВСТ «Колос» АПК України
7. Куль Андрій Миколайович ГО «Федерація футболу Стрийщини»
8. Комарницький Юрій Дмитрович Агенція регіонального розвитку «Перспектива Стрийщини»
9. о.Мирон Гринишин Стрийська єпархія УГКЦ
10. Смакал Анатолій Миколайович Асоціація керівників шкіл Стрийського району
11. Буник Роман Ігорович Громадська Асоціація диригентів та регентів «Камертон»
12. Грицьків Сергій Володимирович ГО «Розвиток громади»
13. Чабан Орест Львович МГО «Українська молодь Христові»
14. Мазуркевич Юрій Володимирович Асоціація промисловців, підприємців і роботодавців Стрийщини

Голова Громадської ради

Комарницький Юрій Дмитрович

Контактний телефон: 0506722065

Заступник голови Громадської ради

Сікора Олександр Петрович

Контактний телефон: 0675518336

Секретар Громадської ради

Фомін Назар Володимирович

Контактний телефон: 0932553047

 

Комітети  Громадської ради:

 

 Комітет  з питань молоді та спорту, освіти, культури та релігії, соціального   захисту     населення

Голова:  Буник Роман Ігорович

Контактний телефон: 0975242489

Члени:

Куль А.А.

 Комарницький Ю.Д.

Гринишин М.

Сікора О.П.

Стасула О.Б.

Чабан О.Л.

Комітет з питань екології, природних ресурсів, інфраструктури, транспорту і земельних    відносин та децентралізації влади

Голова: Грицьків Сергій Володимирович

Контактний телефон: 0937671032

Члени:

Комарницький Ю.Д.

Сікора О.П.

Буник Р.І.

Пранник І.І.

Комітет з питань підприємництва, промислової політики, економічного розвитку, фінансів та бюджету

Голова: Петрівський Микола Михайлович

Контактний телефон: 0503151195

Члени:

Фомін Н.В.

Грицьків С.В.

Мазуркевич Ю.В.

Комітет Питання Співпраця з управліннями та відділами РДА
1). З питань, молоді та спорту, освіти, культури та релігії, соціального захисту населення

1.1.  Розглядає та вносить на розгляд ради пропозиції з питань освіти, релігії, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення.

1.2. Здійснює громадський контроль за дотриманням на території Стрийського району вимог чинного законодавства з питань освіти, релігії, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення.

1.3. Сприяє створенню умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти.

1.4. Сприяє створенню умов для відродження та розвитку культури української нації, культурної самобутності корінного народу і національних меншин України, всіх видів мистецтв, аматорської творчості, осередків традиційної культури.

1.5. Сприяє реалізації на території району комплексних і цільових програм розвитку фізичної культури і спорту.

1.6. Вивчає та аналізує стан соціального захисту та побутових умов інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, вносить відповідні рекомендації.

1.7. Взаємодіє із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства (ІГС), іншими консультативно-дорадчими органами, утвореними при органах виконавчої влади та іншими громадськими радами.

1.8. Розгядає пропозиції ІГС та звернення громадян з питань, що належать до компетенції діючого комітету, аналізує та узагальнює їх, дає на них усні та письмові відповіді.

1.9. Приймає участь в організації і проведенні семінарів, конференцій, засідань, круглих столів, слухань, тренінгів та інших заходів з питань молоді та спорту, освіти, культури та релігії, соціального захисту населення.

1.10. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комісії.

-Управління соціального захисту

-Відділ надання адміністративних послуг

-Відділ з питань культури. Туризму, охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій

-Відділ освіти

-Відділ у справах дітей

-Відділ молоді та спорту

2). З питань туризму,  екології, природних ресурсів, інфраструктури, транспорту, земельних відносин

2.1. Розглядає та вносить на розгляд ради пропозиції з питань туризму, екології, природних ресурсів, інфраструктури, транспорту і земельних відносин.

2.2. Здійснює громадський контроль за дотриманням на території вимог чинного законодавства з питань екології, природних ресурсів, інфраструктури, транспорту і земельних відносин.

2.3. Готує рекомендації щодо стану та перспектив розвитку пасажирського транспорту, збирання, транспортування та утилізації побутових відходів, благоустрою населених пунктів, будівництва та експлуатації водогонів, санітарно-очисних споруд, утримання та ремонту доріг, благоустрою населених пунктів, цільових програм з цих питань.

2.4.Готує висновки і рекомендації щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду району, встановлення правил користування водозабірними спорудами, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води для промислових потреб, надання в користування природних ресурсів.

2.5. Розглядає матеріали щодо врегулювання земельних відносин відповідно до діючого законодавства, отримує інформацію від структурних підрозділів РДА з цих питань.

2.6. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комітету.

-Відділ надання адміністративних послуг

-Відділ з питань культури. Туризму, охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій

-Відділ архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів

-Сектор з питань цивільного захисту

3). З питань підприємництва, промислової та аграрної політики, економічного розвитку, фінансів та бюджету

3.1. Здійснює громадський контроль за виконанням цільових програм з питань розвитку агропромислового комплексу, соціальної інфраструктури села.

3.2. Аналізує виконання цільових програм щодо раціонального використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу, земельних ресурсів, вносить свої пропозиції з цих питань для розгляду РДА.

3.3. Вивчає і вносить пропозиції РДА щодо формування районного бюджету в частині фінансування певних галузей та напрямків агропромислового комплексу, контролює цільове використання цих коштів.

3.4. Розглядає пропозиції щодо вдосконалення майнових і земельних відносин в агропромисловому комплексі, запровадження нового економічного механізму господарювання, взаємовідносин між виробниками та підприємствами переробної галузі сільськогосподарської продукції.

3.5. Вносить пропозиції щодо надання кредитів виробникам сільськогосподарської продукції, здійснює контроль за ефективністю їхнього використання.

3.6. Вивчає передовий досвід, надає практичну допомогу у створенні умов для впровадження в сільськогосподарське виробництво досягнень науки, використання для цього наявного наукового потенціалу.

3.7.Розглядає та вносить на розгляд ради пропозиції з питань економіки, промисловості, економічного розвитку та підприємництва.

3.8.Здійснює громадський контроль за дотриманням на території району вимог чинного законодавства з питань економіки, промисловості, економічного розвитку та підприємництва.

3.9.Вивчає проекти обласного бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку Стрийського району, цільових програми з урахуванням стратегічних, пріоритетних напрямків розвитку галузей, ефективного використання бюджетних коштів, вносить з цих питань свої рекомендації раді.

3.10.Здійснює контроль за виконанням цільових програм з питань розвитку економіки, промисловості, аграрного комплексц.

3.11.  Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комітету.

-Управління економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості

-Фінансове управління

-Відділ агропромислового розвитку

-Відділ надання адміністративних послуг

-Архівний відділ