Рішення

19 березня 2019 року відбулося засідання Колегії Стрийської РДА. 

Порядок денний:

1. Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвиту Стрийського району за 2018 рік.
2. Про виконання бюджету Стрийського району та районного бюджету за 2018 рік.

___________________________________________________________________________________

 

Стрийська районна державна адміністрація

Рішення

Колегії районної державної адміністрації

від “   19     ” _березня_ 2019 року   № __1__

Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Стрийського району за 2018 рік

Заслухавши інформацію про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Стрийського району за 2018 рік Колегія районної державної адміністрації

вирішила:

1. Інформацію начальника управління економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Г.Чорної «Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Стрийського району за 2018 рік» взяти до відома.

2. Заступникам голови райдержадміністрації по напрямках роботи, начальникам відділів і управлінь райдержадміністрації спрямовувати роботу на виконання заходів і завдань для створення умов економічного зростання та поліпшення добробуту населення району.

3. Рекомендувати  органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ та організацій району забезпечити безумовне виконання пріоритетних завдань визначених Програмою економічного і соціального розвитку району на 2019 рік щодо сприяння у залученні інвестицій в економіку району, забезпеченні розвитку виробничої та соціальної інфраструктури, підвищення рівня життя населення, реалізації напрямів державної регіональної політики.

4.  Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.     

Голова Колегії                                                                                             В.Б.Зубрицький

 

Стрийська районна державна адміністрація

    Рішення    

Колегії районної державної адміністрації      

                                                 від “_19_”_березня_ 2019 року № _2_                                                              

Провиконання бюджету Стрийського району та

районного бюджету за 2018 рік

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Стрийської райдержадміністрації (Н.Меленик) про виконання бюджету Стрийського району та районного бюджету за 2018 рік, Колегія районної державної адміністрації зазначає, що протягом звітного періоду проводилась певна робота по забезпеченню виконання бюджету району в цілому, і як наслідок до загального фонду бюджету Стрийського району надійшло 281,2 млн.гривень податків, зборів і неподаткових платежів, що становить 104,4 відсотка до уточненого річного плану. До районного бюджету поступлення за січень-грудень 2018 року склали 201,6 млн.гривень, що становить 101,0 відсоток до уточненого річного плану. Загалом, до бюджету Стрийського району у звітному періоді поступило доходів на 22,0 відсотки, або на 50,8 млн.грн більше, ніж за 2017 рік, по районному бюджету у 2018 році поступило на 20,7 відсотків, або на 34,6 млн.грн більше, ніж у 2017 році. Виконання планових завдань у 2018 році забезпечено у всіх місцевих бюджетах Стрийського району.

Якщо аналізувати виконання дохідної частини зведеного бюджету в розрізі платежів, то досягнуто перевиконання уточнених річних планових обсягів по наступних податках: по рентній платі за користування надрами на 5332 тис.грн, поступлення зросли у порівнянні з 2017р. в 4,6 рази; по акцизному податку з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 549,0 тис.грн, поступлення зросли на 22 відсотки; по акцизному податку за пальне - на 1779 тис.грн, поступлення на рівні 2017 року; по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 3030 тис.грн, поступлення зросли на 95 відсотків; по платі за землю на 308 тис.грн, поступлення зросли - на 11 відсотків;по єдиному податку на 2064 тис.грн, ріст поступлень склав 27,0 відсотків.

Основним видом надходжень до бюджету Стрийського району є поступлення податку на доходи фізичних осіб. В загальних поступленнях податку на доходи фізичних осіб по зведеному бюджету Стрийського району найбільшу питому вагу займають: ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГМбХ» - 47 відсотків, підприємства НАК «Нафтогаз України» - 23 відсотки; ТзОВ ”Галичина-Захід”- 4відсотки, бюджетна сфера – 10відсотків, сільськогосподарські підприємства – 2,4 відсотка та інші платники – 13 відсотків.

Сума поступлень зазначеного податку у 2018 році становить 192 млн.грн, або це склало 98,7 відсотка до річних призначень та на 2,5 млн.грн. допущено недовиконання річного плану.

Таке недовиконання пояснюється суттєвим зменшенням сплати даного податку по ТзОВ «Леоні» протягом 2018 року. Слід відмітити, що по ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГМбХ» допущено спад темпів росту по податку на доходи фізичних осіб на 35,5 відсотка, а саме: за 2017 рік ріст поступлень у порівнянні з 2016р. становив 143,0 відсотки, а у 2018 році - тільки 107,5 відсотка до фактичних поступлень 2017 року.

Ще одним недоліком по виконанню бюджету району є наявність недоїмки, яка згідно даних Стрийської ОДПІ станом на 01.01.2019 року становила в сумі 2657,3 тис.грн., що є менше на 504,1 тис.грн у порівнянні з 01.01.2018 року. Значну питому вагу в загальній сумі недоїмки займає недоїмка по податку на нерухоме майно, яка на 01.01.2019 року становить 1175,1 тис.грн. (ТзОВ «Санаторій «Київ Плюс»- 434,8 тис.грн) та по платі за землю – в сумі 874,7 тис.грн (ТзОВ «Дата ГРУПП» - 152,4 тис.грн, ПП «СЦ-Сервіс –центр Стрий» -59,7 тис.грн, ТзОВ «Сапфір» -55,8 тис.грн, ТзОВ «Стрийське виробниче підприємство» -50,0 тис.грн), що становить 44 та 33 відсотки відповідно в загальній сумі недоїмки.

З метою збільшення надходжень до бюджету Стрийського району протягом 2018 року проведено 36 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на яких заслухано суб»єкти підприємницької діяльності, у яких середня заробітна плата менша законодавчо встановленого мінімуму. На виконання протоколів зазначених засідань суб»єктам господарської діяльності запропоновано переглянути розмір заробітної плати, яка виплачується найманим працівникам, не допускати виплати зарплати у межах нижче встановленого законодавчого рівня та заборгованості із виплати заробітної плати. Як наслідок, кількість платників по Стрийському району, у яких середня заробітна плата менша законодавчо встановленого мінімуму становила за січень 2018р. -25, а за грудень 2018р. – 10 осіб.

З метою наповнення дохідної частини місцевих бюджетів та дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни Стрийського району у 2018 році розпорядженням голови Стрийської райдержадміністрації від 05.02.2018 року № 98 було затверджено План заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2018 році. За результатами проведених заходів протягом 2018 року скорочено 76 посад (в галузі освіти – 15 посад, охорони здоров’я - 48 посад, соціального захисту - 10 посад, культури та фізичної культури – 3 посади). Крім цього, розпорядниками бюджетних коштів проводилися і інші заходи по економії бюджетних коштів в частині споживання енергоресурсів, спрямовано вільні залишки коштів на оплату праці, проводився перерозподіл бюджетних призначень на захищені статті витрат, внаслідок чого повністю протягом року ліквідовано дефіцит фонду оплати праці працівникам бюджетних установ, який на початку року становив 7,8 млн.грн.

Власні надходження бюджетних установ Стрийського району в цілому по району на 2018 рік були затверджені в сумі 6,7 млн.гривень. За дорученням голови Стрийської районної державної адміністрації від 27.06.2018 р. № 28 проведено додаткове уточнення плану по власних надходженнях, уточнений план на 2018 рік становив 14,7 млн. гривень. Ріст уточненого плану до затверджених показників склав 8,0 млн. гривень, або 219 відсотків.

Фактичні поступлення за 2018 рік в цілому по району по власних надходженнях склали 13,4 млн.гривень, з яких:

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 10,7 млн.грн.;

- інші джерела власних надходжень – 2,7 млн.грн.

З метою забезпечення якісного виконання місцевих бюджетів Стрийського району та районного бюджету протягом 2018 року, Колегія районної державної адміністрації

                                                    вирішила:

1. Інформацію начальника фінансового управління Стрийської райдержадміністрації Н.Меленик про виконання бюджету Стрийського району та районного бюджету за 2018 рік, взяти до відома.

    2. Селищному та сільським головам:     

2.1. Забезпечити виконання затверджених місцевими радами планів мобілізації податків і платежів до відповідних місцевих бюджетів на 2019 рік згідно із помісячними розписами.

2.2. Вжити дієвих заходів щодо повного погашення недоїмки по платі за землю та податку на нерухоме майно та недопущення її в подальшому.

2.3. Для збільшення надходжень акцизного податку забезпечити повноту декларування суб’єктами господарювання району акцизного податку з реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

2.4. Для збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю переглянути затверджені ставки та привести їх до максимально граничних розмірів.

3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету, головам селищної та сільських рад:

3.1. Провести аналіз стану виконання видаткової частини відповідних місцевих бюджетів та кошторисів витрат головних розпорядників коштів, забезпечивши бюджетними призначеннями витрати на оплату праці працівників бюджетних установ, оплату за спожиті енергоносії, та при необхідності, з метою недопущення заборгованості, провести перерозподіл бюджетних призначень або спрямувати на вищевказані витрати перевиконання дохідної частини відповідних бюджетів та вільні залишки бюджетних коштів, а також забезпечити жорсткий контроль за ефективним та економним витрачанням бюджетних коштів, з визначенням приорітетних напрямків їх використання.

3.2. Керівникам закладів охорони здоров’я (КП «Стрийська районна лікарня» - Є.З.Красівському, КНП «Стрийська центральна районна лікарня» – О.І.Ігнатову), домогтися виконання вимог пункту 1 статті 51 Бюджетного кодексу України щодо утримання чисельності працівників та здійснення фактичних витрат на виплату заробітної плати (включаючи видатки на премії, винагороду, інших видів заохочень) лише в межах затвердженого фонду оплати праці на 2019 рік.  

3.3. Забезпечити виконання затвердженого плану Заходів щодо наповнення районного бюджету, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 26 лютого 2019 року № 55.

4. Фінансовому управлінню (Н.Меленик) підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації на виконання цього рішення.      

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Л.Кащука.

Голова Колегії                                                             В.Б.Зубрицький