Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

30 вересня

Права та обов`язки батьків –вихователів

 Батьки-вихователі це особи, які заміняють батьків. Вони захищають їхні права та інтереси в різних органах державної влади, у тому числі судових, як опікуни або піклувальники без спеціальних на те повноважень, бо є законними представниками своїх вихованців.

 Які права мають ці особи?

     Батьки-вихователі мають право:
     - захищати дитину,  її   права та інтереси як опікуни або піклувальники без спеціальних на те повноважень;

   - на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав батьків дітей-вихованців;

 - на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення чи визнання його недійсним щодо дітей, які проживали разом з ними та передані на усиновлення;

   - на усиновлення   дітей,   які перебувають на вихованні та утриманні в їхніх сім'ях;
 - брати участь у вирішенні органом опіки та піклування питання про управління майном дитини;
   - вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду;
-  вимагати надання їм органами опіки та піклування повної інформації про дитину та її батьків, стан її здоров'я, рівень та особливості розвитку дитини;
- самостійно визначати способи виховання дитини з урахуванням думки дитини та рекомендацій органу опіки та піклування.

        Цікаво, що набуття статусу батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу не може обмежувати громадянських прав цих осіб. Зауважу, що батьки –вихователі не можуть використовувати надані їм права всупереч інтересам дитини.


    Обов`язки батьків-вихователів:


   - захищати права та інтереси дітей, бути їхніми представниками в установах і організаціях;
     - створити належні умови для всебічного гармонійного розвитку дітей;
   - піклуватися про здоров'я, фізичний, психічний та моральний розвиток, навчання дітей, готувати їх до праці;
     - забезпечувати проведення двічі на рік медичного обстеження дітей лікарями-спеціалістами та виконувати їх рекомендації;
   - забезпечити здобуття дітьми освіти, стежити за навчанням і розвитком дітей у навчально-виховних   закладах,   підтримувати зв'язки з учителями та вихователями;
   - займатися розвитком здібностей дітей, у тому числі залучати їх до занять у позашкільних навчальних закладах;
     - не перешкоджати спілкуванню дитини з її рідними батьками та поверненню дитини в разі поновлення їх у батьківських правах, звільнення з місць позбавлення волі та в інших випадках, якщо це не суперечить інтересам дитини і не заборонено рішенням суду;
   - співпрацювати з   місцевими   державними   адміністраціями, органами місцевого самоврядування та соціальними працівниками, залучати спеціалістів до вирішення проблемних питань;
   - повідомляти відповідні служби опіки та піклування в разі виникнення в дитячому будинку сімейного типу несприятливих умов для утримання, виховання та навчання дітей.

     Батьки-вихователі виконують свої обов'язки стосовно дітей до досягнення ними вісімнадцяти років або до закінчення ними навчання у відповідних закладах навіть у разі їх окремого проживання.

________________________________________________________________________________________________

 

 

 Куди можна звернутися у разі, якщо на Вашу земельну ділянку зареєстровано право власності за іншою особою?

Якщо на Вашу земельну ділянку зареєстровано право власності за іншою особою тоді слід звертатися:
- або до суду за захистом свого порушеного права з позовом про скасування рішення про державну реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про проведену державну реєстрацію прав;
- або до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації з проханням скасувати відповідну реєстраційну дію. 
Ця Комісія розглядає скарги на:

- рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір); 
- на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України (Головні територіальні управління юстиції в областях та м. Києві).
Звертаю увагу читачів, що така скарга подається не пізніше 60 днів з моменту
прийняття рішення, яке оскаржується, або з дня, коли особа дізналась чи могли дізнатися про порушення своїх прав.
Звичайно, як і кожен документ, скарга має свої обов’язкові реквізити. 
Спочатку зазначаємо повне найменування (ім'я), місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), адреса для листування, засоби зв’язку (номер телефона та/або електронна адреса) найменування (ім'я) представника, якщо скарга подається представником. У скарзі можна передбачити бажання скаржника та/або його представника взяти участь у розгляді скарги, а також вказати, в який спосіб скаржник та/або представник бажає отримати повідомлення про розгляд скарги по суті (в один з таких способів: телефонограмою (якщо номер телефону зазначено у скарзі); шляхом перегляду оголошення на офіційному веб-сайті Мін’юсту; засобами електронної пошти (якщо адресу електронної пошти зазначено у скарзі та/або інших документах, що додаються до скарги). Слід також вказати номер та дату прийняття рішення державного реєстратора, яке оскаржується, зміст оскаржуваного рішення (яким реєстратором прийнято рішення та з яких підстав) та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника. Описати, чому скаржник вважає, що його права порушені. 
Обов’язково додати фразу «відомості про наявність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав відсутні». У разі наявності (виявлення наявності під час розгляду скарги) судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав, Комісія відмовляє у розгляді скарги без розгляду її по суті. Скаргу необхідно підписати та зазначити дату її складання. У разі подання скарги представником, обов’язково додати довіреність на представництво інтересів чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копію такого документу, засвідченого в установленому порядку. Додати до матеріалів скарги засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника внаслідок прийняття рішення про державну реєстрацію (за наявності). При засвідченні копій документів, що додаються до скарги, на таких копіях проставляється особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвище, відмітка «Згідно з оригіналом», дата засвідчення копії. В разі подачі скарги від юридичної особи на копіях проставляється печатка (за наявності). Скарга, подана без урахування вищевказаних вимог Комісією по суті не розглядається. 
Може бути відмовлено у розгляді скарги чи відмовлено у задоволенні скарги:
- скарга не відповідає вимогам, які прописані у законі (викладені вище); - якщо наявна інформація про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, з тих самих предмета і підстав; 
- у випадку, якщо наявна інформація про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з того самого предмету спору. Якщо відповідач визнав позов, чи між конфліктуючими сторонами була затверджена мирова угода; 
-якщо в органі розглядається скарга з цього питання від того самого скаржника; 
- якщо скарга подана особою, яка не має на це повноважень. Особа повинна підтвердити факт порушення її прав у результаті прийняття такого рішення; 
- якщо закінчився встановлений законом строк подачі скарги (60 днів з моменту прийняття рішення державним реєстратором, або ж 60 днів з того моменту, коли особа дізналася чи могла дізнатися про цей факт);
- якщо розгляд порушених у скарзі питань не належить до компетенції Міністерства юстиції України.
Звертаю увагу, що розгляд скарг щодо державної реєстрації, яка була вчинена на підставі рішення суду, не відноситься до повноважень Міністерства юстиції.
Загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів з моменту надходження скарги до Міністерства юстиції України. При цьому скарга може бути відкликана на будь-якому етапі її розгляду Комісією.

Ми продовжимо консультації, які стосуються важливих питань у сфері земельних відносин. А наразі інформуємо наших читачів, що дана консультація здійснена у рамках всеукраїнського проекту «Я МАЮ ПРАВО», який реалізовується з вересня минулого року. А також повідомляємо, що консультацію з цього питання, у разі необхідності, Ви можете отримати у місцевому центрі, який знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О.Бачинської, 1а. Прийом громадян із 8.00 до 17.00.

________________________________________________________________________________________________

Дещо про права працівників на охорону праці

Законодавство України з охорони праці, зокрема, передбачає пільги та компенсації працівникам за шкідливі умови праці, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. Про це ми і поговоримо. Передовсім хочу зазначити, що працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. У такому випадку працівник зобов'язаний невідкладно проінформувати про це свого керівника або працедавця.
Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника профспілки, членом якої він є, або уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася), а також страхового експерта з охорони праці.
Важливо й те, що працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного заробітку. Звичайно, якщо розірвання трудового договору відбуватиметься у судовому порядку, тоді працівник повинен надати відповідні докази, які би підтверджували це.
Працівника, який за станом здоров'я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, керівник підприємства чи працедавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.
Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.
У разі роз'їзного характеру роботи працівникові виплачується грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором. Зауважу, що працедавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством. У разі, якщо змінюються виробничі умови праці та розміри пільг й компенсацій, тоді працедавець повинен, не пізніш як за 2 місяці письмово інформувати про це працівника.
Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити за рахунок підприємства придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби. Працівники, які залучаються до разових робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, що не передбачені трудовим договором, повинні бути забезпечені зазначеними засобами. У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника роботодавець зобов'язаний замінити їх за свій рахунок. У разі придбання працівником спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів за свої кошти роботодавець зобов'язаний компенсувати всі витрати на умовах, передбачених колективним договором. Нагадуємо нашим читачам, що консультація надана у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО». Мета проекту: підвищення рівня правової культури та правової свідомості громадян. Отримати детальну індивідуальну консультацію Ви можете, звернувшись працівників Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

________________________________________________________________________________________________

Державні гарантії для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Рекомендації для дітей щодо їхньої поведінки, аби вони не стали жертвами злочину:

перебуваючи на вулиці, будьте уважні:

не підходьте до машини, що зупинилася; у разі, якщо у Вас є телефон, планшет чи інша дорого вартісна річ, не хваліться нею своїм друзям у людних місцях – Ви можете спровокувати злочинця;

не йдіть з незнайомими дорослими, які просять Вас про допомогу (це може бути пастка). Краще покличте дорослого, який їм допоможе;

не йдіть з незнайомими дорослими до їхнього помешкання, які говорять про те, що мають вдома якусь домашню тваринку (це може бути приманка для Вас);

завчасно обирайте найбезпечніший маршрут, обговорений із батьками. Вулиці повинні бути освітлені та багатолюдні; ідіть по краю тротуарів або назустріч руху машин – таким чином ви зменшите можливість раптового нападу;

перед тим, як увійти у двір, під’їзд, ліфт; гроші та документи носіть у внутрішніх кишенях одягу;

не давайте номер свого мобільного телефону незнайомцям, навіть у тому випадку, якщо вони представилися працівниками поліції;

якщо ви помітили, що вас переслідують, намагайтеся змінити темп та напрямок, зайдіть у людне місце, за можливості попросіть своїх близьких зайти за вами; у випадку нападу якомога голосніше кличте на допомогу, кричіть слово «пожежа», на нього люди реагують швидше, визираючи у вікна; перебуваючи вдома наодинці, в жодному разі не відчиняйте незнайомим двері та не кажіть про те, що нікого з дорослих немає вдома;

намагайтеся запам’ятати зовнішній вигляд злочинця, його вік, зріст, якісь особливі риси та негайно повідомте про це у поліцію за телефоном 102.

Консультація надана у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО». Ми і надалі продовжимо нашу розмову із директором Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марією Николаїшин. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.