Оголошено конкурс

Додаток 1

 до розпорядження голови

районної державної адміністрації

від «7» листопада» 2017 року №159 -к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантноїпосади державної служби категорії «В» -

спеціаліста відділу юридичної, оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними

органами, запобігання та виявлення корупції апарату

Стрийської районної державної адміністрації Львівської області

Загальні умови
Посадові обов’язки

Основні посадові обов’язки:

 - надання методичної та практичної допомоги з правових питань структурним підрозділам районної державної адміністрації

 - контроль за додержанням вимог чинного законодавства України щодо підготовки та подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію

 - надання правової допомоги посадовим особам районної державної адміністрації під час здійснення ними особистого прийому громадян

 - організація взаємодії на території району органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з судовими, правоохоронними, контролюючими органами та іншими організаціями

Умови оплати праці 2000.00 гривень, доплата згідно Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2.Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.Заповнена особова картка встановленого зразка.

6.Електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

7.Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

Документи приймаються до 1700 23 листопада 2017 року.

Місце, час і дата проведення конкурсу 28 листопада 2017 року о 1000 Стрийська РДА, м.Стрий, вул.С.Бандери, 28
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Марущак Мар’яна Іванівна,

03245 70193

stryirda@ua.fm

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта Вища юридична, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи -
3 Володіння державною мовою вільне
Професійна компетентність
1 Якісне виконання поставлених завдань вміння вирішувати комплексні завдання
2 Командна робота та взаємодія вміння ефективної координації з іншими
3 Особистісні компетенції

системність і самостійність в роботі;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
1 Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про відділ )

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; Закон України «Про безоплатну правову допомогу»; Закон України «Про звернення громадян»; Закон України «Про інформацію»;Указ Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»

Керівник парату                                                                                       Ю.Б.Вільшинський

 

 Додаток 1

 до розпорядження голови

районної державної адміністрації

від «7» листопада  2017 року № 159-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантноїпосади державної служби категорії «В» -

спеціаліста відділу архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів

Стрийської районної державної адміністрації Львівської області

Загальні умови
Посадові обов’язки

Основні посадові обов’язки:

- забезпечення виконання нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

- у межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів  влади вищого рівня.

- бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів.

- виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням начальника відділу.

Умови оплати праці 2000.00 гривень, доплата згідно Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строково (на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2.Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

7.Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймаються до 1700 23 листопада 2017 року.

Місце, час і дата проведення конкурсу 29 листопада 2017 року о 1000 Стрийська РДА, м.Стрий, вул.С.Бандери, 28
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Марущак Мар’яна Іванівна,

03245 70193

stryirda@ua.fm

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра архітектурного спрямування
2 Досвід роботи -
3 Володіння державною мовою вільне
Професійна компетентність
1 Якісне виконання поставлених завдань вміння вирішувати комплексні завдання
2 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку
3 Особистісні компетенції

 системність і самостійність в роботі;

 вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
1 Знання законодавства

Конституція України

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про запобігання корупції»

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції ( положення про відділ)

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Закон України «Про охорону культурної спадщини»

Керівник апарату                                                                                     Ю.Б.Вільшинський

 

 Додаток 1

 до розпорядження голови

районної державної адміністрації

від «01»листопада  2017 року № 155-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -

начальника відділу організаційної роботи апарату

Стрийської районної державної адміністрації Львівської області

Загальні умови
Посадові обов’язки

- організовує та бере участь у засіданнях Колегії, нарадах та інших заходах райдержадміністрації при обговоренні питань, що стосуються організаційної роботи, управлінської діяльності органів виконавчої влади району;

- планує роботу відділу і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи відділу, разом із структурними підрозділами райдержадміністрації розробляє плани роботи адміністрації;

 - забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів з питань, віднесених до компетенції відділу;

- вирішує питання взаємодії відділу з відповідними службами облдержадміністрації, апарату та структурними підрозділами райдержадміністрації;

- організовує семінари, наради з головами та секретарями місцевих рад району

Умови оплати праці 5000.00 гривень, доплата згідно Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою, що додається).

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

7.Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймаються до 1600 17 листопада 2017 року.

Місце, час і дата проведення конкурсу 22 листопада 2017 року о 1000 Стрийська РДА, м.Стрий, вул.С.Бандери, 28
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Марущак Мар’яна Іванівна,

03245 70193

stryirda@ua.fm

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра, спеціаліста (повна вища освіта)
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше одного року
3 Володіння державною мовою вільне
Професійна компетентність
1 Лідерство вміння обґрунтовувати власну позицію
2 Прийняття ефективних рішень вміння працювати при багатозадачності
3 Комунікація та взаємодія Вміння ефективної комунікації та публічних виступів
4 Управління організацією роботи та персоналом організація і контроль роботи
5 Особистісні компетенції

самоорганізація та орієнтація на розвиток

системність і самостійність в роботі;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
1 Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про відділ )

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Керівник апарату                                                                                     Ю.Б.Вільшинський