Новації ЄСВ 2017 року: запитання – відповіді

13 лютого

інформФахівці Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області надали роз’яснення стосовно питань новацій в законодавстві 2017 року щодо ЄСВ. Пропонуємо вашій увазі найбільш актуальні з питань:

-         - Чи потрібно подавати повідомлення про прийняття працівника на роботу у разі прийняття його на роботу за цивільно-правовою угодою?

-         - Постанову Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» було розроблено Мінсоцполітики відповідно до частини третьої ст. 24 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП), яка містить положення щодо укладення трудового договору. Укладення договорів цивільно-правового характеру не регулюється ст. 24 КЗпП.

-        - Зовнішній сумісник: у штатному розписі є оклад 1600, ставка 0,2. Дохід 320 грн. Чи це не є порушенням. Єдиний соціальний внесок з доходу по зовнішньому суміснику 320 грн. х 22% = 70,40 чи 704 грн.?

-         - Роботодавець має право нарахувати працівнику, який працює неповний робочий день, заробітну плату нижчу за мінімальну, але за умови, що сума нарахованої заробітної плати має бути не менша ніж частина від мінімальної заробітної плати, що припадає на фактично відпрацьований час. Однак роботодавець розраховує суму єдиного внеску, як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, та ставки єдиного внеску незалежно від того, що працівник працював неповний робочий день. 

    Вимоги щодо нарахування єдиного внеску на заробітну плату (дохід), що не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, не застосовуються до заробітної плати з джерела не за основним місцем роботи (базою нарахування єдиного внеску є отриманий дохід (прибуток) незалежно від його розміру).

-          - Якщо нараховані за місяць відпускні чи лікарняні менші 3200 грн, чи донараховувати єдиний соціальний внесок? Єдиний соціальний внесок повинен бути 704 грн, бо це зарплата?

-          - Абзацом другим частини п’ятої ст. 8 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями визначено, що у разi якщо база нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не перевищує розмiрумiнiмальноїзаробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд, сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiрумiнiмальноїзаробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки єдиного внеску.

-          - Яким чином розраховується єдиний соціальний внесок, якщо база його нарахування за цивільно-правовим договором не перевищує розміру мінімальної заробітної плати?

-         -  Єдиний внесок на дохід у вигляді винагороди за договором цивільно-правового характеру, який не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць нараховується виходячи з розміру єдиного внеску 22 відс. (що діє на день нарахування) на фактично нараховану винагороду за договором цивільно-правового характеру незалежно від її розміру, але з урахуванням максимальної величини бази нарахування.

Водночас, якщо працівник виконує роботу (надає послуги) відповідно до цивільно-правового договору за основним місцем роботи, то до бази нарахування єдиного внеску за звітний місяць включається як заробітна плата (дохід), так і сума винагороди. При цьому, якщо база нарахування єдиного внеску буде меншою за розмір мінімальної заробітної плати, то єдиний внесок розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати та ставки єдиного внеску у розмірі 22 відсотка.

-         - Чи звільняється від сплати єдиного соціального внеску самозайнята особа-інвалід?

-        - Самозайняті особи (крім осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) з 01 січня 2017 року звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

-         - Якщо працівник був у відпустці за власний рахунок 10 календарних днів, чи потрібно доплачувати єдиний соціальний внесок до 704 гривні?

-         - Абзацом другим частини п’ятої ст.8 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями визначено, що у разi якщо база нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не перевищує розмiрумiнiмальноїзаробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд, сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiрумiнiмальноїзаробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки єдиного внеску. Вимоги щодо нарахування єдиного внеску на заробітну плату (дохід), що не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, не застосовуються до:

заробітної плати з джерела не за основним місцем роботи (базою нарахування єдиного внеску є отриманий дохід (прибуток) незалежно від його розміру);

заробітної плати (доходу) працівника-інваліда, який працює на підприємстві, в установі або організації, де застосовується ставка 8,41 відсотка (5,3 відсотка, 5,5 відсотка);

працівників, яким надано відпустки без збереження заробітної плати відповідно до пункту 18 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки».

-         -  Якщо на підприємстві працює інвалід неповний робочий день. Як оподатковувати єдиним соціальним внеском – 8,41% із мінімальної зарплати чи за фактично відпрацьований робочий час?

-        - Вимоги щодо нарахування єдиного внеску на заробітну плату (дохід), що не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, не застосовуються до заробітної плати (доходу) працівника–інваліда, який працює на підприємстві, в установі або організації, де застосовується ставка 8,41 відсотка (5,3 відсотка, 5,5 відсотка).

-        -  Якщо працівник пішов у відпустку з 1 лютого, відпускні нараховані в січні. Чи потрібно за лютий донараховувати їх до мінімальної зарплати і який розмір до сплати єдиного соціального внеску?

-         - Якщо працівник перебував у відпустці повний календарний місяць та сума відпускних за такий місяць є меншою за мінімальну, то єдиний соціальний внесок слід нараховувати виходячи із розміру мінімальної зарплати.

-         - Якщо працівник цілий місяць на лікарняному. Чи потрібно донараховувати єдиний соціальний внесок виходячи з розміру мінімальної зарплати?

-         - Якщо працівник перебував на лікарняному повний календарний місяць та нарахована сума за такий місяць є меншою за мінімальну, то єдиний соціальний внесок нараховують виходячи із розміру мінімальної зарплати.

При нарахуванні лікарняного по вагітності та пологах обчислюється середня зарплата за попередні періоди. Оклад був менший 3200 гривень. Чи необхідно в 2017 році здійснювати доплату єдиного соціального внеску до 704 гривні?

Якщо після розподілу за місяцями суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами така сума за повний місяць становить менше мінімального розміру заробітної плати, єдиний соціальний внесок розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на місяць, за який нараховується зазначена сума, і ставки єдиного соціального внеску в розмірі 22 відсотки.

Якщо працівник при працевлаштуванні на роботу не надав трудову книжку і повідомив, що має основне місце роботи (в усній формі, в заяві зазначено, що прийняти на роботу по сумісництву), працевлаштований на неповний робочий день, єдиний соціальний внесок сплачується з фактичної заробітної плати, а не з мінімальної. Чи потрібно працедавцю якесь підтвердження про основне місце роботи працівника, щоб не виникло запитань щодо недотримання мінімальних гарантій оплати праці?

Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність, період роботи за сумісництвом вноситься до неї за бажанням працівника. Основним місцем роботи вважається місце роботи, де такий працівник працює на підставі укладеного трудового договору та де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої заноситься відповідний запис про роботу.

Для сумісників базою нарахування єдиного внеску є фактично нарахована заробітна плата незалежно від її розміру. При цьому роботодавець має право отримати від такого працівника (сумісника) підтвердження про місце основної роботи. (Зазначений порядок викладено у листі Державної фіскальної служби України від 14.02.2015 № 4979/7/99-99-17-03-01-17 «Про застосування норм законодавства»).