Бюджет району

Рішення ІІ-ої сесії Стрийської районної ради №21 від 22 грудня 2020 року "Про районний бюджет Стрийського району на 2021 рік

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний  бюджет України на 2021 рік", керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Стрийська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

- доходи районного бюджету в сумі 450,0 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 430,0 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – 20,0 тис.грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

- фінансування районного бюджету на 2021 рік в сумі 2000,0 тис.гривень згідно з додатком 3;

- видатки районного бюджету в сумі 2450,0 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 2430,0 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 20,0 тис.грн.;

- оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету в сумі 100,0 тис.грн., що становить 0,04 відсотка загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд районного бюджету в сумі 20,0 тис.гривень, що становить 0,008 відсотка загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

   нарахування на заробітну плату;

   оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

5. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2021 році в особі начальника фінансового управління райдержадміністрації одержувачем:

- позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

- позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

6. Установити у 2021 році, що підприємства, які належать до комунальної власності району відраховують до районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 10 відсотків.

7. У процесі виконання районного бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради, та головою постійної комісії з питань економіки, бюджету і фінансів.

8. Уповноважити голову районної ради підписувати договори про міжбюджетні трансферти за наявності погоджень фінансового управління райдержадміністрації, головного розпорядника коштів районного бюджету.

9. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України із змінами і доповненнями та згідно розмежування видатків між бюджетами, затвердити перелік установ районного бюджету, що передаються:

9.1. Стрийській міській раді згідно з додатком 5;

9.2. Моршинській міській раді згідно з додатком 6;

9.3. Грабовецько-Дулібівській сільській раді згідно з додатком 7.

10. Стрийській районній державній адміністрації (Ю.Б.Вільшинський):

10.1. Затвердити обсяги споживання енергоносіїв у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі головних розпорядників коштів районного бюджету.

10.2.Забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України головними розпорядниками коштів районного бюджету стосовно:

- затвердження лімітів споживання енергоносіїв в натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

- затвердженняпаспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

- здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

- забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

11. У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому управлінню районної державної адміністрації враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису районного бюджету на 2021 рік.

12. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

14. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету та фінансів /С.Палько/.

Голова Стрийської районної ради                                                 Михайло ЛУЧЕЧКО   

  

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА до проекту районного бюджету Стрийського району на 2021 рік

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

                                                 

 

____________________________________________________________________________________________

Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету Стрийського району Львівської області

Наказ про внесення змін до наказу фінансового управління Стрийської районної державної адміністрації від 18 вересня 2013 року № 17 частина 1 та частина 2

Наказ про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету Стрийського району Львівської області