Сільське господарство

До відома пасічників Стрийського району

_____________________________________________________________________________

ВІДОМІСТЬ суб’єктів господарювання, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації за бджолосім’ї на 1 жовтня 2020 року

_____________________________________________________________________________

ВІДОМІСТЬ фізичних осіб, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації за бджолосім’ї на 2020 року

_____________________________________________________________________________

Щодо обігу земель сільськогосподарського призначення:

Історично земельні відносини завжди виступали предметом уваги суспільства, адже земля є і засобом виробництва, і об'єктом соціально - економічних зв'язків одночасно.

Мораторій потрібно було скасувати:

Періодична пролонгація земельного мораторію є перманентним наслідком і проявом відсутності верховенства права в Україні; неконституційним засобом захисту економічних прав громадян-землевласників, який в умовах стагнації сільського розвитку стимулює наростання "тіньового" обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Наявність мораторію, як засобу неправомірного обмеження прав власників, закріплених статтею 41 Конституції України та частиною першою статті 90 Земельного кодексу України, протирічить визначеним Конституцією України засадам розбудови правової соціальної держави.

Скасування мораторію було неминучим та невідкладним, позаяк Європейський суд з прав людини 22 травня 2018 року ухвалив рішення за зверненням двох громадян України, яким визнав мораторій таким, що порушує їх права, передбачені статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини та фундаментальних свобод, а також виніс припис щодо вжиття урядом України у розумні строки необхідних законодавчих заходів щодо скасування заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення чи істотного зменшення його негативного впливу на правовий статус громадян-власників сільськогосподарських земель.

Тому, пошук консенсусу щодо змісту та процедури реалізації економіко-правового механізму прозорого обігу земель сільськогосподарського призначення, як засобу здійснення прав власників цих земель, обумовлює необхідність врахування реальних проблем в цій сфері при удосконаленні сучасного законодавства України.

Законопроєктів щодо обігу (ринку землі) за останні роки було створено і обговорено більше 10 шт.

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” № 2178-10 від 10.10 2019 р.

Проєкт Закону України № 2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” від 10.10.2019 року передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності.

Визначається, що право купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення буде надано громадянам України, територіальним громадам, державі, юридичним особам України.

Разом з тим, до 1 січня 2024 року буде діяти перехідний період. Під час перехідного періоду іноземці та юридичні особи бенефіціарним власником (контролером) яких є іноземці, особи без громадянства, юридичні особи, створені за законодавством іншим, ніж законодавство України, іноземні держави не зможуть набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Водночас, вказані вимоги не розповсюджуються на випадки придбання у власність земельних ділянок їх орендарями, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, якщо з часу державної реєстрації юридичної особи - набувача права власності пройшло не менше 3 років.

Також відповідно до законопроєкту встановлюється мінімальна стартова ціна продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні не нижче нормативної грошової оцінки.

Передбачається запровадження обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина та юридичної особи, - не більше 35% сільськогосподарських земель об'єднаної громади, 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України.

Однак в Україні, зокрема в області було певне незадоволення місцевих фермерів щодо умов по обігу (ринку) землі, які регламентовані законопроектами, тому департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації здійснено широку роз’яснювальну роботу серед населення щодо земельної реформи, зокрема проведено:

-         Засідання «круглих столів» 24.09.2019, 02.10.2019 по обговоренню законопроєктів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. На зустрічі були присутні представники аграрних формувань, фермерських господарств, голова асоціації фермерів та приватних землевласників Львівської області, голова Львівської аграрної палати, Голова Львівської аграрної дорадчої служби, представники                                  ГУ Держгеокадастру у Львівській області, сільськогосподарських кооперативів, наукових інститутів. За підсумками засідань напрацьовано ряд пропозицій до обігу земель сільськогосподарського призначення, що стосувались умов продажу - купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення та захисту приватної власності.

ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:

а) громадяни України, що:

-        проживають не менше 5 років на території об’єднаної територіальної громади в межах якої зареєстровані зазначені земельні ділянки або на відстані не більше 50 км від земельної ділянки-об’єкту купівлі;

-        працюють у сільськогосподарському виробництві або мають відповідну освіту у галузі сільського господарства (вимоги щодо наявності освіти встановлюються порядком, затвердженим КМУ) або занесені до Реєстру виробників органічної продукції;

б) територіальні громади;

в) держава.

2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності громадянина України не повинна перевищувати 300 га.

3. Придбані земельні ділянки забороняється відчужувати третім особам в термін 10 років, окрім випадків непередбачуваних обставин (хвороба покупця). В такому випадку придбану земельну ділянку після купівлі можна відчужувати шляхом дарування лише близьким родичам (батьки, діти, сестра, брат, бабуся, дідусь), які в подальшому не мають права відчужувати земельну ділянку 10 років згідно Закону.

4. Придбані земельні ділянки не підлягають поділу та зміні цільового призначення, крім випадків: здійснення заходів передбачених документацією із землеустрою у галузі охорони земель, викупу для суспільних потреб чи примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності для забезпечення таких потреб, реалізації інвестиційних проектів, внесених до Державного реєстру, здійснення внутрішньогосподарського будівництва.

5. Іноземці та особи без громадянства, що набули право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але не здійснили їх відчуження протягом одного року втрачають право власності на такі земельні ділянки.

Також, з метою налагодження збалансованого, ефективного та прозорого функціонування обігу земель сільськогосподарського призначення необхідно:

-        передбачити в Конституції України, що основою аграрного устрою України є сімейне фермерство;

-        створити та гарантувати сприятливі умови кредитування (під 1-5%) насамперед сімейних фермерських господарств;

-        створити програми підтримки розвитку сімейного фермерства та гарантувати їх тривалість і прогнозованість;

-        передбачити державну інституцію, що наділена функціями купівлі-продажу земельних ділянок, контролю за їх використанням (аграрні палати, KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA – польський досвід);

-        законодавчо закріпити обов’язковість періодичної інвентаризації земельних ділянок та визначення їх якісного стану: при виготовленні документації із землеустрою та оцінки земель; при відчуженні (пролонгації) прав на земельні ділянки власниками (користувачами); на вимогу уповноваженого органу влади;

-        законодавчо закріпити механізми повноцінної реалізації політики охорони земель, зокрема здійснення Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, а також передбачити ресурсне забезпечення функціонування зазначеного механізму як загальнонаціонального пріоритету в інтересах теперішнього та майбутніх поколінь українців захищеною статтею Державного бюджету України;

-        провести державну інвентаризацію земельних ділянок і прав на них;

-        провести суцільну державну верифікацію угод, предметом яких є земельні ділянки сільськогосподарського призначення, укладених з часу проголошення мораторію:      з 10 лютого 2001 року щодо земельних часток (паїв), з 1 січня 2002 року щодо земельних ділянок як об’єктів мораторію на момент укладення угоди;

-        відновити карту ґрунтів, тобто провести агрохімічну паспортизацію земельних ділянок;

-        установити, що право власності на земельні ділянки громадян членів ЄС набувається тільки після набуття Україною повноправного членства в ЄС - вступу України до ЄС.

-        створити Центральний орган виконавчої влади, що забезпечить формування та реалізацію державної аграрної політики з новими функціями у відповідності з спільною аграрною політикою країн членів ЄС.

Вищенаведені пропозиції ухвалені Асамблеєю Аграрних палат України, Львівською аграрною дорадчою службою, Державною установою «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», Асоціацією фермерів та приватних землевласників Львівської області, Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України (НАСДСУ) «ДОРАДА». ПРОПОЗИЦІЇ СКЕРОВАНІ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ, ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ. Впевнені, що владою будуть передбачені всі запобіжники, аби українська земля залишилась у власності громадян України.

-         Прийнято участь у польсько-українському «круглому столі» щодо обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» від 25.09.2019 № 2178;

-         Забезпечено участь представників сільських (селищних) рад, а також представників об’єднаних територіальних громад Львівщини у зустрічах у м. Київ з керівництвом Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Президентом України (19.09.2019, 19.10.2019);

-         Забезпечено участь представників Львівщини, зокрема голови управи Львівської аграрної палати, голови Львівської дорадчої служби та представників аграрних підприємств області у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики (18.10.2019);

-         Інформацію щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення широко висвітлювали на сайті облдержадміністрації, зокрема виставлено основні питання – відповіді для власників паїв напередодні запуску обігу (ринку) землі;

-         З метою консультування громадян області щодо обігу земель сільськогосподарського призначення при департаменті агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації створено «гарячу лінію» (032)255-50-62, а також скеровано листи до райдержадміністрацій щодо необхідності створення «гарячих ліній» в районах області;

-         З метою підвищення обізнаності населення щодо узаконення прав власності на землю розроблено буклет «Моя земля-моя власність», що поширений через райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, місцеві засоби масової інформації та висвітлено на сайті Львівської облдержадміністрації.

        

_________________________________________________________________________________________

суха т

суха трава

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

Напрямки підтримки галузі тваринництва з державного бюджету

Здешевлення сільськогосподарської техніки за рахунок коштів державного бюджету

Підтримка розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства за рахунок коштів державного бюджету

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

____________________________________________________________________________________

 

Про вимоги щодо застосування пестицидів, агрохімікатів та їх вплив на стан здоров’я населення

Негативний вплив на здоров’я людини мають усі без винятку пестициди, при цьому клінічні прояви залежать від їх токсичності, кількісного та часового впливу. Найбільш небезпечними щодо впливу на людей є інсектициди. Як правило, це результат сильної дії фосфорорганічних інсектицидів та похідних карбамінової кислоти.

Основними проявами інтоксикації є збудження центральної нервової системи, підвищена секреція залоз, спазми та фібриляція різних груп м’язів, судоми.

Отруєння гербіцидами може викликати подразнення слизових оболонок та шкіри, а вдихання розпиленої речовини спричиняє кашель, відчуття печії у носі та грудній клітині.

Гострий токсичний ефект від фунгіцидів малоймовірний, може траплятись лише після споживання протруєного насіння. Фунгіциди можуть викликати також подразнення шкіри та очей.

Наявність пестицидів у продуктах харчування та воді, при тривалому надходженні в організм людини, навіть у незначних дозах, призводять до загального ослаблення імунної системи.

Профілактичні заходи отруєнь пестицидами включають наступні напрямки :

Дотримання суб’єктами господарювання аграрного сектору вимог Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98.

Згідно останніх, всі роботи з пестицидами слід проводити в ранні ранкові (до 10) і вечірні години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього повітря нижче +10° C.

Завчасно, але не менше ніж за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки, адміністрація господарств сповіщає населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів. У період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи.

Обприскування вентиляторними і штанговими обприскувачами допускається при швидкості вітру до 3 м/с (дрібнокрапельне) і 4 м/с (крупнокрапельне).

Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку при вентиляторному обприскуванні повинна бути не менше 500 м, при штанговому і гербігації дощуванням — 300 м. При застосуванні аерозольних генераторів регульованої дисперсності санітарно-захисні зони повинні відповідати вимогам, зазначеним в інструкції для даного виду апаратури; обробка посівів у цих зонах допускається при напрямку вітру від населених пунктів і інших об’єктів, що підлягають санітарному захисту.

У випадку застосування авіації для обробки полів агрохімікатами, обов’язковим є дотримання Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України, затверджених наказом МОЗ України від 18.12.1996р №382. Основні вимоги останніх зводяться до наступного : перед авіаційним розпиленням пестицидів, замовник таких робіт повинен за три дні до початку робіт повідомити населення відповідної місцевості про місце та строки використання пестицидів, про заборону здійснювати будь-які сільськогосподарські роботи, випасання худоби на відстані ближче 1 км до місця проведення робіт, про необхідність переміщення пасік на відстань більше 5 км від місця застосування пестицидів на період до 5 днів. Також, замовник повинен встановити спеціальні попереджувальні знаки, у тому числі із зазначенням строків розпилення, на відстані 300 метрів від місця розпилення, та на дорогах, які проходять через відповідні поля.

Лише після вжиття цих заходів та після отримання дозвільних документів, допускається авіаційне оброблення угідь пестицидами.

Окрім того, згідно вищезгаданого СанПіНу, забороняється проводити авіаційні обробки полів пестицидами на відстані ближче ніж:

а) 5 км від місця постійного перебування медоносних пасік;

б) 2 км від рибогосподарських водойм, відкритих джерел водозабезпечення, місць випасання домашніх тварин, об’єктів природно-заповідного фонду;

в) 1 км від населених пунктів, тваринницьких ферм, посівів сільськогосподарських культур, які споживаються без термічної обробки (кріп, огірки, томати, полуниця, малина тощо), садів, виноградників та місць проведення інших сільськогосподарських робіт.

Не дозволяється авіаційне розпилення препаратів для знищення деревної та кущівної рослинності (арбоцидів), на відстані ближче, ніж:

а) 3,5 км до місць відпочинку дітей та дорослих;

б) 2 км до населених пунктів.

Згідно цього ж нормативного документу, авіаційне застосування мінеральних добрив та біологічних препаратів дозволяється при дотриманні санітарно-захисної зони від ділянок обробки до населених пунктів, тваринницьких та птахоферм, джерел водопостачання – не менше 500 м та швидкості руху вітру до 8 м/сек.

Усі вищеперелічені санітарні вимоги є обов’язкові для дотримання всіма підприємствами, установами і організаціями, приватними господарствами та особами, що проводять будь-які дії з пестицидами.

___________________________________________________________________________________

Насінництво витяг 106 ПКМУ

7. Для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва категорій базове, сертифіковане (у розмірі 80 відсотків вартості насіння без урахування сум податку на додану вартість, але не більше 80000 гривень на одне господарство), одержувачі, крім документів, передбачених у пункті 6 цього Порядку, також подають уповноважему банку копії:

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

платіжного доручення про оплату за насіння;

накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;

акта про висів придбаного насіння за формою, затвердженою Мінагрополітики.

У разі закупівлі насіння у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, не включених до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, одержувачі додатково до зазначених документів подають уповноваженому банку оригінали документів на якість насіння, визначені ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур, а саме:

атестат на насіння - на базове насіння;

свідоцтво на насіння - на сертифіковане насіння;

свідоцтво на гібридне насіння - на насіння першого покоління гібридів.

Граничний строк подання документів для часткової компенсації вартості насіння уповноваженим банкам - 1 листопада поточного року.

Закупівля насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, вартість якого підлягає частковій компенсації, здійснюється через уповноважені банки.

Уповноважені банки формують реєстри одержувачів часткової компенсації вартості насіння, висіяного у поточному році, і подають їх Мінагрополітики двічі на рік до 10 липня та 1 грудня у паперовій та електронній формі.

{Абзац тринадцятий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 126 від 30.01.2019}

Реєстр одержувачів часткової компенсації вартості насіння містить інформацію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - підприємця; вартість придбання насіння; суму коштів, що підлягає компенсації.

Мінагрополітики у межах бюджетних коштів за відповідним напрямом на підставі наданих уповноваженими банками реєстрів одержувачів часткової компенсації вартості насіння затверджує розподіл коштів між уповноваженими банками та у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань перераховує їх щомісяця до 25 числа уповноваженим банкам.

Уповноважені банки протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів від Мінагрополітики перераховують їх на поточні рахунки одержувачів та протягом двох робочих днів після перерахування інформують про це Мінагрополітики.

У разі коли одержувач у строки, визначені в абзаці одинадцятому цього пункту, подав належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання часткової компенсації вартості насіння, уповноважений банк прийняв їх до виконання, а часткова компенсація не виплачена або виплачена не в повному обсязі через незалежні від одержувача причини, часткова компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на наступний бюджетний період.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Уповноважений банк складає окремий реєстр одержувачів часткової компенсації вартості насіння і подає його Мінагрополітики.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 911 від 24.10.2018}

___________________________________________________________________________

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)

__________________________________________________________________________

Комплексна програма підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016 – 2020 роки

_______________________________________________________________________

Правове регулювання у бджільництві

Забезпечення гарантій дотримання прав та захисту інтересів фізичних і юридичних осіб, які займаються бджільництвом, регулюються та визначаються Законами України «Про бджільництво», «Про захист рослин», «Про ветеринарну медицину», «Про племінну справу у тваринництві», «Про тваринний світ» «Про рослинний світ», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».
Питання реєстрації пасік, видачі ветеринарно-санітарного паспорта, породного районування бджіл, ввезення на територію України та вивезення за її межі бджіл та продуктів бджільництва, попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл, попередження пасічників про використання засобів захисту рослин регулюються:
1. Порядком реєстрації пасік, Порядком видачі ветеринарно-санітарного паспорта, Планом породного районування бджіл, Правилами ввезення на територію України та вивезення за її межі бджіл та продуктів бджільництва, що затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, Української академії аграрних наук від 20.09.2000 року №184/82 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань розвитку бджільництва», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.10.2000 року №736/4957;
2. Інструкцією щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл, затвердженою наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 30.01.2001 №9, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України12.02. 2001 року №131/5322.

Для забезпечення гарантій дотримання прав і захисту інтересів фізичних та юридичних осіб, які займаються бджільництвом та підвищення ефективності ведення сільського господарства, доводимо до відома і використання в роботі інформацію щодо правового регулювання бджільництва та методичні рекомендації для подальшого інформування органів місцевого самоврядування, пасічників, агровиробників (законодавчі акти правового регулювання та рекомендаціїдодаються). Методичні рекомендації частина 1  та частина 2

_______________________________________________________________________________________

Відділ агропромислового розвитку РДА повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 року №911 внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств. Фермери отримали два нових види прямих бюджетних дотацій.

У 2018 році бюджетна субсидія виділятиметься на кожного члена фермерського господарства (крім новостворених) у розмірі 5,5 прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (9,5 тис.грн на одного члена фермерського господарства), але не більше 30 тис. грн. на одне фермерське господарство. Бюджетна субсидія для новостворених фермерських господарств, які зареєстровані з 1 січня 2016 року виділяється на одиницю оброблюваних угідь в розмірі 3 тис. грн , але не більше 60 тис. грн на одне фермерське господарство.

Для отримання субсидії фермерські господарства (у тому числі новостворені) подають до грудня місяця у регіональне відділення Укрдержфонду заявку й такі підтвердні документи: - копію статуту ФГ (для юридичної особи) або копію договору (декларації - у разі одноосібного ведення) про створення сімейного ФГ; відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують правовласності або користування земельною ділянкою; - копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для ФГ). Таким документом має бути форма № 2-м або форма № 2-мс; - копію фінансового звіту за останній квартал - для ФГ, які зареєстровані в поточному (2018) році (нововведення); - довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС; - згоду ФГ щодо надання Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані.

За додатковою інформацією просимо звертатись до регіонального відділення Укрдержфонду за адресою м. Львів, вул. Січових Cтрільців 3, 4 поверх ліве крило, тел. 0677818287, або департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації за тел. 255-05-70.

________________________________________________________________________________________

Комерційна пропозиція Родента Біо

_____________________________________________________________________________________________

До відома Керівників с/г підприємств та мешканців району

Відтепер, щочетверга з 11.00 год. до 13.00 год. в консультаційнодорадчому центрі у департаменті агропромислового розвитку (м. Львів, пр. Чорновола, 57) громадяни зможуть отримувати фахові консультації від спеціалістів головного територіального управління юстиції у Львівській області.

Будуть розглядатись питання у сферах державної реєстрації, державної виконавчої служби, питань діяльності нотаріату.

Спеціалісти головного територіального управління юстиції у Львівській області надаватимуть консультації за допомогою скайп-зв’язку з найбільш актуальних питань, а саме:

- як зареєструвати право власності та інші речові права на нерухоме майно,як зареєструвати бізнес;

- основні засади орендних правовідносин (як оформити договір оренди землі, особливості поновлення договору оренди землі, порядок визнання договору оренди землі недійсним);

- інформування громадян про механізм виконання рішення суду та інших органів;

- інформування про створені на території області штаби та мобільні групи з питань ліквідації заборгованості по зарплаті;

- інформування громадян про механізм оформлення субсидії та ряд інших питань юридичного характеру.

Консультацію можна отримати, зателефонувавши за наступним скайпномером +380980584478, щочетверга з 11.00 до 13.00 год.

За детальнішою інформацією звертайтесь за тел. +380968738860IMG 0001

IMG 00022

_____________________________________________________________________________________________

Ще раз про держпрограму про відшкодування ФГ за закуплене насіння вітчизняної селекції.

Компенсується 80% вартості (без ПДВ) насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій базове, сертифіковане, але не більше 30 000 гривень на одне фермерське господарство.

(3. Фінансова підтримка надається: фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебуває не більше ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15 000 000 гривень; )

Як отримати

1

Придбати насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції у суб’єктів насінництва, зазначених в Державному реєстрі суб'єктів насінництва та розсадництва. Строк дії їх сертифікатів визначено в Реєстрі сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал. З реєстрами можна ознайомитись на офіційному сайті Мінагрополітики в розділі «Реєстри АПК».

2

Сформувати пакет підтверджуючих документів.

3

Подати до державного банку заявку та підтверджуючі документи на отримання фінансової підтримки.

копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”), або копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу — для кожного члена кооперативу);

копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства);

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

згоду одержувача щодо надання державним банком Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною державним банком.

Подаються оригінали та належним чином засвідчені копії документів.

Форма заявки для отримання фінансової підтримки визначається Мінагрополітики.

7 Для отримання часткової компенсації вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій базове, сертифіковане (у розмірі 80 відсотків вартості насіння без урахування сум податку на додану вартість, але не більше 30 000 гривень на одне господарство) одержувачі, крім документів, передбачених у пункті 6 цього Порядку, також подають до державного банку копії:

сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

платіжного доручення про оплату за насіння;

накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;

акта про висів придбаного насіння за формою, затвердженою Мінагрополітики.

4

Отримати кошти на рахунок в державному банку.

! Документи для отримання часткової компенсації вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції подаються двічі на рік до 1 червня та до 1 листопада поточного року.

Державні банки формують реєстри одержувачів часткової компенсації вартості закуплених у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції і щомісяця до 10 числа подають їх до Мінагрополітики у паперовому вигляді та на електронних носіях.

___________________________________________________________________________________________

Підтримка фермерства
__________________________________________________________

Бізнес план створення ферми по вирощуванні равликів

IMG 95b00c01fb28aa1392ab2dd78b80df6b V
IMG 0c34bf2a08576d13a4787fde6cb561d4 V
IMG 4da7857eb41b4f9927be3764931ccde6 V
IMG 7705ab3da97f71f45af1efc46c59b652 V
ОРІЄНТОВНИЙ БІЗНЕС ПЛАН
IMG 7705ab3da97f71f45af1efc46c59b652 V копия

___________________________________________________________________________________________________

zemelni aukciony 1 1481118003 613x306.5 3 0
За цими посиланням можна отримати інформацію про аукціони та
перелік земельних ділянок державної форми власності для продажу права оренди на земельних торгах
 

http://torgy.land.gov.ua/auction та 

http://loda.gov.ua/katalogy_investyciynyh_propozyciy_zemel_nyh_dilyanok_sil_s_kogospodars_kogo_pryznachennya

__________________________________________________________________________________________________________ОНОВЛЕНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕХНІКИ ВІТЧИЗНЯНОГО
ВИРОБНИЦТВА,ЯКА ПІДПАДАЄ ПІД ДЕРЖАВНЕ ВІДШКОДУВАННЯ

__________________________________________________________________________________

На жнивах Пожежам – СТОП

20180711 114851

В районі розпочалися жнива, але перед аграріями стоїть завдання не тільки зібрати урожай, а також запобігти нещасним випадкам та пожежам. Тому сьогодні, 11 липня, відбувся плановий виїзд начальника відділу агропромислового розвитку РДА Василя Лесіва, інспектора 8-ДПРЧ ГУ ДСНС України у Львівській області лейтенанта служби ЦЗ Олега Гнатіва, провідного інспектора Стрийського РВ ГУ ДСНС України у Львівській області капітана служби ЦЗ Івана Веселовського разом операторами ТРК «ЛАН» в МПП «Обрій». На польовому стані в селі Угольна перед збиранням працівникам МПП «Обрій» було проведено інструктаж та роздано інформативні матеріали. Також під час виїзду відбулася робоча зустріч з головою Дідушицької сільської ради Валентиною Ілик, на якій обговорено питання організації проведення жнив в подвірних господарствах сільської ради та забезпечення пожежної безпеки та роз’яснювальної роботи щодо запобігання спалювання пожнивних решток та сухої трави.

20180711 114723

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Каталог земельних ділянок сільськогосподарського призначення пропонованих для продажу прав оренди на земельних торгах у Стрийському районі

___________________________________________________________________________________

Як стати фермером та створити кооператив

___________________________________________________________________________________

Остаточна Памятка дотація на молодняк

До уваги керівників сільськогосподарських підприємств!

Відділ агропромислового розвитку Стрийської райдержадміністрації інформує, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» за державною програмою КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» передбачено видатки в обсязі 945 млн. гривень.

       Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року №130. Форма заявки для отримання часткової вартості техніки та обладнання, перелік техніки, вартість якої частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, інформація про нормативну базу висвітлені на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України в розділі «підтримка аграріїв».

       Урядом 7 лютого поточного року внесено зміни до Порядку, згідно якого сільгосптоваровиробникам надається компенсація на безповоротній основі у розмірі 25 % вартості техніки та обладнання (без урахування податку на додану вартість) за придбану техніку та обладнання з 1 січня 2018 року.

       Оплата за техніку і обладнання та її компенсація проводиться через державні банки або банки, у стартовому капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі.

________________________________________________________________________________________________

ПРО ПРОЕКТ «АГРАРНІ РОЗПИСКИ В УКРАЇНІ»

________________________________________________________________________________________________

П А М Я Т К А

з охорони праці щодо дотримання вимог безпеки при

проведенні зернозбиральних робіт

 1. Трактори, зернозбиральні комбайни, інші самохідні машини, тракторні причепи повинні бути зареєстровані в державних органах нагляду, пройти періодичний технічний огляд..
 2. Перед початком зернозбиральних робіт необхідно провести навчання і перевірку знань з питань охорони праці трактористів, водіїв, провести інструктування  по видах робіт працівників, яких передбачається залучати до збиральних робіт.
 3.  Працівники, які зайняті на механізованих роботах, повинні пройти періодичні медогляди у встановленому порядку. Організувати проведення передрейсових медичних оглядів операторів мобільних механізмів.
 4. Розробити маршрути безпечного руху техніки.
 5. Перевірити технічний стан споруд та устаткування зернотоків (наявність огороджень та захисних решіток на звальних ямах, закриття на замок люків бункерів та ємностей, перевірка опору заземлення електрообладнання та  ізоляції електрокабелів). Дотримуватись правил безпеки праці під час вантажно-розвантажувальних та інших видів робіт. Місця завантаження та розвантаження залізничних вагонів повинні бути оснащені гальмівними башмаками, засобами для запобігання падіння працівників ( огородження, тросові підвіски, запобіжні пояси), вібраторами, спеціальними лопатами з довгими держаками. Засоби дистанційного контролю температури зерна в силосах та бункерах повинні бути справними.
 6. Провести перевірку габаритів ліній електропередач на зернотоках і місцях проведення зернозбиральних  робіт, довести цю інформацію до відома комбайнерів, водіїв, трактористів, інших працівників.
 7. Організувати місця відпочинку та харчування працівників в польових умовах ( пересувні вагончики, грозозахист, обладнати місця куріння).
 8. Провести протипожежні заходи (перезарядити старі або закупити нові вогнегасники, забезпечити виробничі дільниці первинними засобами пожежогасіння).
 9. Провести інструктаж  щодо дотримання виробничої та трудової дисципліни, попередження випадків виконання робіт у нетверезому стані.
 10. Вимоги щодо безпеки під час збирання зернових:

-         під час роботи в полі та переміщення по дорогах на зернозбиральному комбайні   дозволено перебувати лише комбайнеру;

-         запасні ножі збиральних машин необхідно зберігати у дерев’яних чохлах на польовому стані;

-         не дозволяється перебування працівників у кузові автомашини або тракторному причепі під час заповнення їх технологічним продуктом, а також під час транспортування продуктом до місця складування;

-         комбайни повинні бути забезпечені дерев’яними лопатами для проштовхування злежаного зерна у бункерах до вивантажувального шнека;

-         збиральні машини повинні бути забезпечені міцними дерев’яними підкладками на випадок встановлення домкрата під час ремонту чи огляду;

-         під час переміщення на інше поле вивантажувальні шнеки та інші робочі органи збиральних машин повинні бути переведені в транспортне положення. Дистанція між збиральними машинами повинна бути не менше 50м.

 1. Забезпечити працівників спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно встановлених вимог.
 2. Організувати безпечні умови праці для сторожів , охоронників.

Примітка:

по питанню направлення спеціалістів для проведення  превентивних заходів в сільськогосподарських підприємствах  звертатись:

ГУ Держпраці у Львівській обл.,

відділ нагляду в АПК та СКС  -   тел.275-16-44,

начальник відділу: Курило Віктор Миколайович, т. 067-67-93-999

________________________________________________________________________________________________

            Розрахунок вартості збирання зернових культур,                                                                                                                         вирощених в особистих підсобних господарствах населення у 2018 році                                                                               (пряме комбайнування)
1. Оплата праці
Група господарства (поля) VII VII
Група по оплаті праці трактористів-машиністів II II
урожайність зернових (в середньому за 5 р.) ц/га 36,1 36,1
марка комбайна СК-5М "Нива" MF-87
норма виробітку, га 6,3 3
поправочні коефіцієнти до норми виробітку:
- на вологість, 10% при забур'яненості 11-25% і  соломистості до 1%
коефіцієнт 0,91 0,91
- при площі полеглого стеблостою до 25% та прямому комбайнуванні 0,85 0,85
норма виробітку, га скорегована на:                           вологість рослинної маси 5,7 2,7
полеглість стеблостою 5,4 2,6
Норма виробітку, взята в розрахунок, га 5,4 2,6
Годинна тарифна ставка, грн.:
комбайнера (VI розряд) 22,15 22,15
Годинна тарифна ставка комбайнера скоректована на: виконання особливо важливої і відповідальної роботи 33,21 33,21
( тар. ставка І розряду  12,30 х 2,7 = 33,21), грн.
помічника (85%), грн. 28,23
РАЗОМ, грн. 61,44 33,21
Годинна тарифна ставка, скоректована на:                               - якість збирання 100% 61,44 33,21
- класність (І клас) - 20% 24,58 13,28
- надбавка за безперервний стаж роботи - 16% 23,60 12,75
-  за виконання змінних норм виробітку (60% год. тар. ставка) 102,64 55,47
Доплата за:
          '- інтенсивність праці - 12% 20,53 11,09
- професійну майстерність - 24% 41,05 22,19
РАЗОМ оплата праці, грн. 335,28 181,20
Денна тарифна ставка (8 год.) 2682,24 1449,60
Розцінка за 1 га збирання зернових 496,71 557,5
2. Єдиний соціальний внесок, % 22 22
    Нарахування на заробітну плату на 1 га, грн. 109,28 122,65
3. Розрахунок вартості палива
Норма витрат палива, л/га 11,1 8,0
Скоректована норма витрат палива при скошуванні в одну сторону на 40% 15,5
Ціна 1 л. дизельного палива, грн. 26,88 26,88
Вартість палива на 1 га, грн. 416,61 215,04
Вартість мастила (10% вартості дизельного палива), грн. 41,66 21,50
 Вартість палива на 1 га зібраної площі, га 458,27 236,54
4. Амортизаційні відрахування, грн. 361,11 307,71
5. Поточний ремонт, грн. 422,50 332,33
Разом прямих витрат на 1 га, грн 1847,87 1556,73
Накладні та операційні витрати , грн.   25,9% 478,55
Разом витрат на 1 га, грн. 2326,42 1556,73
6. Планові нагромадження (20% витрат, грн.) 465,28
Всього витрат на 1 га, грн. 2791,70 1556,73
Розрахункова ціна вартості 1 га збирання зернових комбайнами , грн. (рекомендована) 2800 1600
Норма виробітку в день, га 5,4 2,6
Ціна 1 га збирання, грн. 2800 1600
Вартість за норму, грн. (8-ми годинний робочий день) 15120 4160
Ціна за 1 годину роботи, грн. 1890,00 520,00

_________________________________________________________________________________________

ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ВИНОГРАДАРСТВА, САДІВНИЦТВА  І ХМЕЛЯРСТВА ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

ЗДЕШЕВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ  ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Про затвердження місцевих програм з підтримки сільськогосподарського виробництва у Стрийському районі на 2018 рік

ПРОГРАМА підтримки галузі тваринництва Стрийського району в 2018 році

Програма  підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Стрийського району в 2018 році

Список власників зернозбиральних комбайнів, які надаватимуть жителям району послуги під час жнив-2018 року

Перелік вітчизняної техніки та обладнання для АПК, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету


Порядок використання коштів обласного бюджету на виконання заходів Комплексної програми підтримки розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 р.р.


Деякі питання виплати бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції


Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва


 Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції


Локалізація та ліквідація борщівника Сосновського

Борщівник Сосновського – реліктова та добре пристосована до виживання, але чужа для України рослина, що походить з Кавказу, де місцеві жителі використовують для овочевих супів та борщів молоде листя до появи квітконоса, звідки його назва.
Містить фотоактивні сполуки, небезпечні для шкіри людини при сонячному опроміненні. У молодому листі ці речовини можуть розкладатися при термічній обробці. Рослина в перші роки не вибиває пагона, росте у вигляді куща та збільшує кореневище, на 2-3-й рік з’являється трубчатий пагін із декількома суцвіттями. Перецвівши, рослина гине. Скошена рослина, яка не відцвіла, дає пагін на наступний рік, і може жити протягом багатьох років допоки не відцвіте. Якщо стовбур перебитий, за умови теплої погоди квітне повторно через 1-2 тижні, на вцілілих пагонах в при листкових розетках розвиваються квіти, причому, інколи в більшій кількості. Нові квіти можуть зростати навіть майже біля землі, тому скошування є малоефективним.
Зростає до 3-5 м у висоту, товщина стебла – до 10 см. Основними місцями розповсюдження є потічки, береги річок, узбіччя доріг, деградовані пасовища і покинуті поля. Насіння борщівника Сосновського дозріває навіть тоді, коли стовбур рослин зрізано. Насіння розсівається в діаметрі 5-6 м навколо рослини, проте, сухостій з насінням переносить зимові хуртовини, знаходячись над сніговим покривом, сприяючи рознесенню насіння на великі відстані. Насіння зберігає здатність до проростання протягом декількох років. Є медоносом, про те активно витісняє в своїх заростях всі квіткові культури із врожайністю 300 кг/га.
Універсальних методів боротьби не розроблено. В Україні боротьба із борщівником ведеться на державному рівні. Згідно із ст.. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Земельного Кодексу України знищення борщівника Сосновського є компетенцією міських, селищних, сільських голів. Вони повинні домогтися від власників земельних ділянок, на яких розповсюджується шкідлива рослина, її знищення Землевласники і землекористувачі, які не вживають заходів боротьби з бур’янами, у т.ч. з борщівником, несуть адміністративну відповідальність за ст.. 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Механічні методи: разове викошування чи зрізання є малоефективним заходом, оскільки рослина відростає заново та починає квітнути – в при листкових ямках на вцілілих частинах стовбура відростають нові зонтики, навіть після декількох скошувань чи зрубувань. Як результат, суцвіть з насінням може стати більше, за 1-2 тижні починають рости нові пагони- лідери з коріння і через 3 тижні ефект від разового викошування зникає. Систематичне скошування,пере різання товстих коренів (при боротьбі з поодинокими рослинами) на глибині 10-15 см забезпечує знищення рослини.
Випас худоби (молоді листки поїдають вівці та корови) приносить більший ефект, ніж викошування - це біологічний метод боротьби.
Хімічні методи: хімічні методи боротьби включають використання гербіцидів. Для боротьби з борщівником рекомендується використовувати гліфосат. Достатня концентрація – 5 л/100м2 стандартного розчину раундапу, тобто 360гр/л гліфосату. Першу обробку слід проводити на весні, коли висота рослин не перевищує 50 сантиметрів, що дозволяє безпечно проникнути в центр його заростей, з повторною обробкою після відростання рослин. Одно сезонна обробка не приносить результату, на наступний рік виникають масові сходи, а ще через 2 роки результати роботи нівелюються.
В Стрийському районі, згідно розпорядження голови Стрийської райдержадміністрації № 434 від 01.06.2017 р. створена комісія з локалізації і ліквідації борщівника Сосновського.


11111 0001

11111 0002

11111 0003

11111 0004