riknezlamnosti

Сільське господарство

ПАМ’ЯТКА

про діючі вимоги щодо зберігання та застосування пестицидів, агрохімікатів у народному господарстві

102938

  Суб’єкти господарювання аграрного сектору повинні дотримуватись вимог Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98.

  Зокрема це:

  1. Завчасно, але не менше ніж за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки, адміністрація господарств сповіщає населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів.

2. У період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи.

  3. Всі роботи з пестицидами, агрохімікатами слід проводити в ранні ранкові (до 10) і вечірні години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього повітря нижче +10° C

          4. Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів,місць проведення ручних робіт по догляду за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку повинна бути не менше 500 м.

          У випадку застосування авіації для обробки полів агрохімікатами, обов’язковим є дотримання Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України, затверджених наказом МОЗ України від 18.12.1996р №382.

Основні вимоги:

1. За три дні до початку робіт замовник повинен повідомити населення відповідної місцевості про місце та строки використання пестицидів, випасання худоби на відстані ближче 1 км до місця проведення робіт, про необхідність переміщення пасік на відстань більше 5 км від місця застосування пестицидів на період до 5 днів.

2. Замовник повинен встановити спеціальні попереджувальні знаки на відстані 300 метрів від місця розпилення, та на дорогах, які проходять через відповідні поля.

3. Забороняється проводити авіаційні обробки полів пестицидами на відстані ближче ніж 5 км від місця постійного перебування медоносних пасік, 2 км від рибогосподарських водойм, відкритих джерел водозабезпечення, місць випасання домашніх тварин, 1 км від населених пунктів, тваринницьких ферм, садів, виноградників та місць проведення інших сільськогосподарських робіт.

 

 Інструкція "Як продати землю (пай)"

unnamed

_________________________________________________________________________________________________

 

78миивіф

Оголошення

про порядок та умови проведення конкурсу на виконання заходів Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 рік

Право на фінансову підтримку мають сільськогосподарські товаровиробники – юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми або фізичні особи - підприємці, а також сімейні фермерські господарства, сільськогосподарські кооперативи, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції та/або розведення, вирощування риби та її переробка на власних чи орендованих потужностях, а також здійснення операцій з їх постачання.

Заявки, які подаються до Фонду індивідуального житлового будівництва на селі Львівської облдержадміністрації

адреса: м. Львів, вул. Пекарська, 95;

тел.: 225-65-08, 225-65-07, 255-05-70

І. Фінансова підтримка на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів Підтримка надається у вигляді кредиту переможцям конкурсу бізнес-планів із здійснення діяльності в агропромисловому комплексі у розмірі до 700 тис. грн терміном до 5 років з відстроченням повернення основної суми зобов’язання до одного року.
Обсяг фінансування 9 000,0 тис. грн

Заявки, які подаються до   Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації

адреса: м. Львів, просп. В.Чорновола, 57 (каб. № 126);

тел.255-50-62

І. Фінансова підтримка шляхом компенсації відсотків за кредитами таза комісіюсупроводження договорів фінансового лізингу.

Фінансова підтримка на часткове відшкодування відсотків за користування кредитами та відсотків (комісії) за супроводження договорів фінансового лізингу надається в розмірі1,5 облікової ставки НБУ, що діє на дату нарахування відсотків, але не більше ставки, передбаченої угодою.

Максимальна сума фінансової підтримки протягом бюджетного року 200,0 тис. грн для юридичних осіб та 100,0 тис. грн для фізичних осіб-підприємців.

Обсяг фінансування 2 700,0 тис. грн
ІІ. Фінансова підтримка сімейних фермерських господарств (без набуття статусу юридичної особи), у вигляді часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів, поголів’я великої рогатої худоби Фінансова підтримка надається за придбані в поточному році основні засоби (техніку чи обладнання), які не були у використанні, в розмірі до 70% їх вартості, але не більше ніж 50 тис. грн одному сімейному фермерському господарству.
Обсяг фінансування 1 560,0тис.грн
ІІІ. Фінансова підтримка сільськогосподарських кооперативів у вигляді часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів Коштинадаютьсясільськогосподарським кооперативам за придбані основні засоби, які не були у використанні, у розмірі до 70% їх вартості, але не більше ніж 200 тис. грн одному кооперативу.
Обсяг фінансування 1200,0тис.грн
ІV.Фінансова підтримка вирощування нішевих культур (жито, гречка) у вигляді часткового відшкодування вартості придбаного високорепродукційного насіння вітчизняного виробництва Фінансова підтримка надається на відшкодування вартості придбаного та висіяного в поточному році насіння вітчизняного виробництва жита і гречки не нижче першої репродукції або першого покоління гібриду в розмірі 50% вартості насіння, але не більше ніж 30,0 тис. грн одному суб’єктові господарювання.
Обсяг фінансування 200,0тис.грн

V. Фінансова підтримка ягідництва у вигляді часткового відшкодування витрат за придбані для вирощування ягідної продукції мікробіологічні засоби захисту та живлення ягідних насаджень

Фінансова підтримка надається суб’єктам господарювання на відшкодування витрат, здійснених у поточному році, пов’язаних з використанням мікробіологічних засобів захисту та живлення ягідних насаджень у розмірі 50% їхньої вартості, але не більше ніж 2,0 тис. грн на один га ягідників та 50,0 тис. грн одному суб’єктові господарювання на рік.
Обсяг фінансування 500,0тис.грн
VI. Фінансова підтримка фермерських господарств, засновниками яких є учасники АТО (ООС), у вигляді бюджетної субсидії на одиницю сільськогосподарських угідь Фінансова підтримка надається у вигляді бюджетної субсидії з розрахунку 5000 грн на 1 гектар сільськогосподарських угідь, що знаходяться у власності засновника, який є учасником АТО (ООС), та використовується для ведення господарської діяльності, але не більше ніж 10,0 тис. грн одному суб’єктові господарювання.
Обсяг фінансування 100,0тис.грн
VIІ. Фінансова підтримка суб'єктів господарювання у сфері органічного виробництва у вигляді бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь Фінансова підтримка суб'єктів господарювання у сфері органічного виробництва надається у вигляді бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь з розрахунку 1000 грн на 1 гектар, але не більше ніж 50,0 тис. грн одному суб’єктові господарювання.
Обсяг фінансування 300,0тис.грн
VІІІ. Фінансова підтримка суб'єктів господарювання у сфері органічного виробництва у вигляді відшкодування вартості сертифікації органічного виробництва Фінансова підтримка надається у вигляді відшкодування вартості сертифікації органічного виробництва в розмірі фактичних витрат на сертифікацію, але не більше ніж 20,0 тис. грн одному суб’єктові господарювання.
Обсяг фінансування 200,0 тис. грн

ІX. Субвенція органам місцевого самоврядування на заходи з поліпшення громадських пасовищ

Умовою для одержання фінансування є прийняття рішення органу місцевого самоврядування про створення громадських пасовищ, проєкту землеустрою земельної ділянки комунальної форми власності та її реєстрація, наявність проектно-кошторисної дукументації.
Обсяг фінансування 3 328,0 тис. грн
Термін подачі документів З наступного дня після оприлюдення оголошення і до 01.12.2021 року

Форми заявок та перелік документів, які подаються для участі в Комплексній програмі визначені наказом директора департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації від 15.04.2021             №20-17/01-08/21 та розміщенні на офіційному веб-сайті Львівської обласної державної адміністрації – www.loda.gov.ua(сторінка Департаменту в рубриці«Програми»).

________________________________________________________________________________________________

До відома сільгоспвиробників картоплі

270px Leptinotarsa decemlineata A Coruña Galiza


У сільських господарствах проходить розселення та яйцекладка імаго колорадського жука на посадках картоплі. З метою знищення та запобігання подальшого розповсюдження шкідника рослини картоплі та інших пасльонових культур при заселенні жуками 10% рослин, масової появи личинок 1-2 віку та чисельності 10-20 екз. на кожній з 8-10% заселених рослин, посадки обробляють інсектицидами, які дозволені до використання в Україні.
Для обробітку в приватному секторі застосовують препарати на основі діючих речовин: ацетаміприд (моспілан, ВП, 0,5 г на 3-4 л води на сотку); імідаклоприд (антіжук, 0,45-0,50 г на 3-5 л води на сотку; бомбардир, 0,45-0,50 г на 5 л води на сотку; варант 200, в.р.к., 1,5 мл на 8 л води на сотку; когінор 200 SL, РК, 1,5 мл на 8 л води на сотку; конфідор Максі, ВГ, 0,5 г на 8 л води на сотку; нупрід 200, КС, 1,5-2,0 мл на 5 л води на сотку; ратибор, РК, 1,5-2,0 мл на 3-5 л води на сотку; смерть жукам, ВГ, 0,7 г на 4-5 л води на сотку); тіаметоксам (актара 240 SC, к.с., 0,7-0,9 мл на 3-5 л води на сотку); імідаклоприд+лямбда-цигалотрин (антиколорад Макс, КС, 1,5 мл на 5 л води на сотку; борей, КС, 2,0 мл на 5 л води на сотку; марш, КС, 1,0-1,5 мл на 5 л води на сотку); клотіанідин (дантоп 50, ВГ, 0,35 г на 3-5 л води на сотку; клоті-200, КС, 1,5 мл на 7-10 л води на 2 сотки); лямбда-цигалотрин (кайзо, ВГ, 3,0 г на 10 л води на сотку); лямбда-цигалотрин +тіаметоксам (енжіо 247 SC, КС, 1,8 мл на 5 л води на сотку); тіаклоприд (каліпсо 480 SC, КС, 1 мл на 4-5 л води на сотку); хлорантраниліпрол (кораген 20, КС, 0,5-0,6 мл на 3-5 л води на сотку), або іншими.
Обробки хімічними препаратами проводять в тиху безвітряну погоду в ранішні та вечірні години. Не менше як за дві доби, про час та місце проведення обробітків, необхідно обов’язково попереджувати голів сільських і селищних рад та пасічників. На оброблених ділянках обов’язково виставляють попереджувальні знаки.
При роботі з засобами захисту рослин необхідно дотримуватись загальноприйнятих державних санітарних правил ДСП 8.8.1 та правил особистої гігієни.

 

суха т

суха трава

____________________________________________________________________________________

 

Про вимоги щодо застосування пестицидів, агрохімікатів та їх вплив на стан здоров’я населення

Негативний вплив на здоров’я людини мають усі без винятку пестициди, при цьому клінічні прояви залежать від їх токсичності, кількісного та часового впливу. Найбільш небезпечними щодо впливу на людей є інсектициди. Як правило, це результат сильної дії фосфорорганічних інсектицидів та похідних карбамінової кислоти.

Основними проявами інтоксикації є збудження центральної нервової системи, підвищена секреція залоз, спазми та фібриляція різних груп м’язів, судоми.

Отруєння гербіцидами може викликати подразнення слизових оболонок та шкіри, а вдихання розпиленої речовини спричиняє кашель, відчуття печії у носі та грудній клітині.

Гострий токсичний ефект від фунгіцидів малоймовірний, може траплятись лише після споживання протруєного насіння. Фунгіциди можуть викликати також подразнення шкіри та очей.

Наявність пестицидів у продуктах харчування та воді, при тривалому надходженні в організм людини, навіть у незначних дозах, призводять до загального ослаблення імунної системи.

Профілактичні заходи отруєнь пестицидами включають наступні напрямки :

Дотримання суб’єктами господарювання аграрного сектору вимог Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98.

Згідно останніх, всі роботи з пестицидами слід проводити в ранні ранкові (до 10) і вечірні години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього повітря нижче +10° C.

Завчасно, але не менше ніж за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки, адміністрація господарств сповіщає населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів. У період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи.

Обприскування вентиляторними і штанговими обприскувачами допускається при швидкості вітру до 3 м/с (дрібнокрапельне) і 4 м/с (крупнокрапельне).

Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку при вентиляторному обприскуванні повинна бути не менше 500 м, при штанговому і гербігації дощуванням — 300 м. При застосуванні аерозольних генераторів регульованої дисперсності санітарно-захисні зони повинні відповідати вимогам, зазначеним в інструкції для даного виду апаратури; обробка посівів у цих зонах допускається при напрямку вітру від населених пунктів і інших об’єктів, що підлягають санітарному захисту.

У випадку застосування авіації для обробки полів агрохімікатами, обов’язковим є дотримання Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України, затверджених наказом МОЗ України від 18.12.1996р №382. Основні вимоги останніх зводяться до наступного : перед авіаційним розпиленням пестицидів, замовник таких робіт повинен за три дні до початку робіт повідомити населення відповідної місцевості про місце та строки використання пестицидів, про заборону здійснювати будь-які сільськогосподарські роботи, випасання худоби на відстані ближче 1 км до місця проведення робіт, про необхідність переміщення пасік на відстань більше 5 км від місця застосування пестицидів на період до 5 днів. Також, замовник повинен встановити спеціальні попереджувальні знаки, у тому числі із зазначенням строків розпилення, на відстані 300 метрів від місця розпилення, та на дорогах, які проходять через відповідні поля.

Лише після вжиття цих заходів та після отримання дозвільних документів, допускається авіаційне оброблення угідь пестицидами.

Окрім того, згідно вищезгаданого СанПіНу, забороняється проводити авіаційні обробки полів пестицидами на відстані ближче ніж:

а) 5 км від місця постійного перебування медоносних пасік;

б) 2 км від рибогосподарських водойм, відкритих джерел водозабезпечення, місць випасання домашніх тварин, об’єктів природно-заповідного фонду;

в) 1 км від населених пунктів, тваринницьких ферм, посівів сільськогосподарських культур, які споживаються без термічної обробки (кріп, огірки, томати, полуниця, малина тощо), садів, виноградників та місць проведення інших сільськогосподарських робіт.

Не дозволяється авіаційне розпилення препаратів для знищення деревної та кущівної рослинності (арбоцидів), на відстані ближче, ніж:

а) 3,5 км до місць відпочинку дітей та дорослих;

б) 2 км до населених пунктів.

Згідно цього ж нормативного документу, авіаційне застосування мінеральних добрив та біологічних препаратів дозволяється при дотриманні санітарно-захисної зони від ділянок обробки до населених пунктів, тваринницьких та птахоферм, джерел водопостачання – не менше 500 м та швидкості руху вітру до 8 м/сек.

Усі вищеперелічені санітарні вимоги є обов’язкові для дотримання всіма підприємствами, установами і організаціями, приватними господарствами та особами, що проводять будь-які дії з пестицидами.

 

Як стати фермером та створити кооператив

___________________________________________________________________________________

П А М Я Т К А

з охорони праці щодо дотримання вимог безпеки при

проведенні зернозбиральних робіт

 1. Трактори, зернозбиральні комбайни, інші самохідні машини, тракторні причепи повинні бути зареєстровані в державних органах нагляду, пройти періодичний технічний огляд..
 2. Перед початком зернозбиральних робіт необхідно провести навчання і перевірку знань з питань охорони праці трактористів, водіїв, провести інструктування  по видах робіт працівників, яких передбачається залучати до збиральних робіт.
 3.  Працівники, які зайняті на механізованих роботах, повинні пройти періодичні медогляди у встановленому порядку. Організувати проведення передрейсових медичних оглядів операторів мобільних механізмів.
 4. Розробити маршрути безпечного руху техніки.
 5. Перевірити технічний стан споруд та устаткування зернотоків (наявність огороджень та захисних решіток на звальних ямах, закриття на замок люків бункерів та ємностей, перевірка опору заземлення електрообладнання та  ізоляції електрокабелів). Дотримуватись правил безпеки праці під час вантажно-розвантажувальних та інших видів робіт. Місця завантаження та розвантаження залізничних вагонів повинні бути оснащені гальмівними башмаками, засобами для запобігання падіння працівників ( огородження, тросові підвіски, запобіжні пояси), вібраторами, спеціальними лопатами з довгими держаками. Засоби дистанційного контролю температури зерна в силосах та бункерах повинні бути справними.
 6. Провести перевірку габаритів ліній електропередач на зернотоках і місцях проведення зернозбиральних  робіт, довести цю інформацію до відома комбайнерів, водіїв, трактористів, інших працівників.
 7. Організувати місця відпочинку та харчування працівників в польових умовах ( пересувні вагончики, грозозахист, обладнати місця куріння).
 8. Провести протипожежні заходи (перезарядити старі або закупити нові вогнегасники, забезпечити виробничі дільниці первинними засобами пожежогасіння).
 9. Провести інструктаж  щодо дотримання виробничої та трудової дисципліни, попередження випадків виконання робіт у нетверезому стані.
 10. Вимоги щодо безпеки під час збирання зернових:

-         під час роботи в полі та переміщення по дорогах на зернозбиральному комбайні   дозволено перебувати лише комбайнеру;

-         запасні ножі збиральних машин необхідно зберігати у дерев’яних чохлах на польовому стані;

-         не дозволяється перебування працівників у кузові автомашини або тракторному причепі під час заповнення їх технологічним продуктом, а також під час транспортування продуктом до місця складування;

-         комбайни повинні бути забезпечені дерев’яними лопатами для проштовхування злежаного зерна у бункерах до вивантажувального шнека;

-         збиральні машини повинні бути забезпечені міцними дерев’яними підкладками на випадок встановлення домкрата під час ремонту чи огляду;

-         під час переміщення на інше поле вивантажувальні шнеки та інші робочі органи збиральних машин повинні бути переведені в транспортне положення. Дистанція між збиральними машинами повинна бути не менше 50м.

 1. Забезпечити працівників спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно встановлених вимог.
 2. Організувати безпечні умови праці для сторожів , охоронників.


Локалізація та ліквідація борщівника Сосновського

5d20409277099 1600x800

Борщівник Сосновського – реліктова та добре пристосована до виживання, але чужа для України рослина, що походить з Кавказу, де місцеві жителі використовують для овочевих супів та борщів молоде листя до появи квітконоса, звідки його назва.
Містить фотоактивні сполуки, небезпечні для шкіри людини при сонячному опроміненні. У молодому листі ці речовини можуть розкладатися при термічній обробці. Рослина в перші роки не вибиває пагона, росте у вигляді куща та збільшує кореневище, на 2-3-й рік з’являється трубчатий пагін із декількома суцвіттями. Перецвівши, рослина гине. Скошена рослина, яка не відцвіла, дає пагін на наступний рік, і може жити протягом багатьох років допоки не відцвіте. Якщо стовбур перебитий, за умови теплої погоди квітне повторно через 1-2 тижні, на вцілілих пагонах в при листкових розетках розвиваються квіти, причому, інколи в більшій кількості. Нові квіти можуть зростати навіть майже біля землі, тому скошування є малоефективним.
Зростає до 3-5 м у висоту, товщина стебла – до 10 см. Основними місцями розповсюдження є потічки, береги річок, узбіччя доріг, деградовані пасовища і покинуті поля. Насіння борщівника Сосновського дозріває навіть тоді, коли стовбур рослин зрізано. Насіння розсівається в діаметрі 5-6 м навколо рослини, проте, сухостій з насінням переносить зимові хуртовини, знаходячись над сніговим покривом, сприяючи рознесенню насіння на великі відстані. Насіння зберігає здатність до проростання протягом декількох років. Є медоносом, про те активно витісняє в своїх заростях всі квіткові культури із врожайністю 300 кг/га.
Універсальних методів боротьби не розроблено. В Україні боротьба із борщівником ведеться на державному рівні. Згідно із ст.. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Земельного Кодексу України знищення борщівника Сосновського є компетенцією міських, селищних, сільських голів. Вони повинні домогтися від власників земельних ділянок, на яких розповсюджується шкідлива рослина, її знищення Землевласники і землекористувачі, які не вживають заходів боротьби з бур’янами, у т.ч. з борщівником, несуть адміністративну відповідальність за ст.. 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Механічні методи: разове викошування чи зрізання є малоефективним заходом, оскільки рослина відростає заново та починає квітнути – в при листкових ямках на вцілілих частинах стовбура відростають нові зонтики, навіть після декількох скошувань чи зрубувань. Як результат, суцвіть з насінням може стати більше, за 1-2 тижні починають рости нові пагони- лідери з коріння і через 3 тижні ефект від разового викошування зникає. Систематичне скошування,пере різання товстих коренів (при боротьбі з поодинокими рослинами) на глибині 10-15 см забезпечує знищення рослини.
Випас худоби (молоді листки поїдають вівці та корови) приносить більший ефект, ніж викошування - це біологічний метод боротьби.
Хімічні методи: хімічні методи боротьби включають використання гербіцидів. Для боротьби з борщівником рекомендується використовувати гліфосат. Достатня концентрація – 5 л/100м2 стандартного розчину раундапу, тобто 360гр/л гліфосату. Першу обробку слід проводити на весні, коли висота рослин не перевищує 50 сантиметрів, що дозволяє безпечно проникнути в центр його заростей, з повторною обробкою після відростання рослин. Одно сезонна обробка не приносить результату, на наступний рік виникають масові сходи, а ще через 2 роки результати роботи нівелюються.


11111 0001

 

11111 0003

11111 0004